logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Interwencje w sytuacjach nagłych
próby samobójcze, epizody psychotyczne

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

 • Zapoznanie uczestników z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu klienta oraz osób podejmujących interwencje kryzysowe i terapeutyczne;
 • Zapoznanie z zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia własnego i innych osób;
 • Trening diagnozy ryzyka samobójstwa w sytuacjach interwencyjnych i terapeutycznych;
 • Trening planowania systemowych działań i interwencyjnych wobec osób stwarzających zagrożenie dla otoczenia;

Podstawowe przeszkolenie w zakresie technik interwencyjno-negocjacyjnych dla osób planujących karierę w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową, zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, biorących udział w projektowaniu programów reagowania kryzysowego na potrzeby instytucji państwowych i sektora prywatnego.

Umiejętności

Program zajęć jest nastawiony na wskazanie aplikacji technik komunikowania się oraz elementów psychologii stresu do konstruktywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych z udziałem klienta o wysokim potencjale samobójczym i/lub agresywnego klienta psychotycznego. Prowadzący wskaże zasady i techniki postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie dla siebie oraz otoczenia. Omówione zostaną techniki nawiązywania komunikacji z klientem oraz postępowanie wobec braku możliwości komunikowania się i wobec impasu. Szczególny nacisk zostanie położony na realizm przedstawianych przypadków. Prowadzący przedstawi przypadki z praktyki własnej, a także przykłady działania instytucji, do których należy rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (szpitale, policja, służby społeczne).
W trakcie kursu zostaną zaprezentowane podstawowe sposoby oceny stanu psychicznego klienta suicydalnego i/lub psychotycznego oraz doboru adekwatnej strategii reagowania, sposoby nawiązywania komunikacji z osobami uwikłanymi w sytuacje kryzysowe oraz techniki neutralizacji silnych, negatywnych emocji.

Forma zajęć

prezentacja wiedzy praktycznej, warsztat

Rodzaj szkolenia

otwarte lub zamknięte

Miejsce

Warszawa

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

Część pierwsza

 • Typologia i dynamika samobójstw;
 • Samobójstwa sprowadzające zagrożenie dla otoczenia;
 • Diagnoza ryzyka samobójstw w środowiskowej interwencji kryzysowej;
 • Interwencja kryzysowa wobec osoby w kryzysie suicydalnym;
 • Interwencje w stanach zagrożenia samobójstwem „tu i teraz";
 • Zasady skutecznej komunikacji z osoba w kryzysie suicydalnym;
 • Aspekty prawne i policyjne interwencji w stanach nagłych zagrożeń;
 • Interwencje systemowe;

Część druga

 • Kontakt interwencyjny z osobą w nagłym epizodzie psychotycznym;
 • Możliwe reakcje interwenta/terapeuty oraz klienta;
 • Komunikacja z klientem zaburzonym;
 • Strategia i taktyka neutralizacji zagrożenia w konfrontacji z osobą agresywną i/lub zaburzoną;
 • Sytuacje ekstremalne – barykadowanie się, pozbawienie wolności, zapowiedź samobójstwa przez osobę psychotyczną i strategia działania interwenta;
 • Warunki i zasady przetrwania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia interweniujących;
 • Interwencje systemowe;
 • Odreagowanie, dyskusja.

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Piotrowicz Dariusz

Dariusz Piotrowicz

Psycholog, w okresie 2004–2010 pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji (między innymi w Wydziale do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP oraz Wydziale Psychologów KSP). Jest autorem książki „Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne" (2010), współautorem publikacji „Profilowanie kryminalne" (2011) oraz autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu analizy przestępstw gwałtownych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (dla oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego). Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Komendą Główną Policji. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą analizy procesów motywacyjnych w zamachach samobójczych.
W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej oraz psychologii sądowej i śledczej. Kierownik modułu specjalizacyjnego „Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej". Trener w obszarze komunikacji z osobami zaburzonymi oraz negocjacji kryzysowych, profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz prowadzenia przesłuchań i analizy zeznań. Współtwórca Zespołu Psychologii Śledczej, przy warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przeprowadził kilkaset szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów Oświaty, Dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, Ośrodków Pomocy Społecznej, Straży Miejskich, agencji ochrony, agencji detektywistycznych, psychologów szkolnych, psychologów Ośrodków Interwencji Krzyysowej, personelu Ministrestwa Obrony Narodowej oraz wielu firm sektora finansowego i prawnego.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

700 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

16-17 kwietnia 2020

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.