logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • Od 5 do 10 tygodni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kursy e-learningowe
dla nauczycieli

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Rodzaje kursów

Pierwsze e-learningowe kursy GeoGebry zostały zorganizowane po I Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry w 2010 roku. Aktualnie organizowane są przez Uniwersytet SWPS, Fundację AKCES i Warszawskie Centrum GeoGebry. Są prowadzone przez Ekspertów i Trenerów Warszawskiego Centrum GeoGebry. W ofercie posiadamy 9 kursów GeoGebry, 2 kursy Moodle, Kurs programowania w C++, Kurs Chmura Google w pracy nauczyciela, Kurs arkusz kalkulacyjny dla nauczycieli oraz Kurs języka angielskiego dla początkujących które są płatne, a oferta ciągle się powiększa. W roku szkolnym odbywają się cztery edycje kursów trwające 5 lub 10 tygodni.

Rejestracja przez stronę.

geo

Cele kursów

  • Nabycie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programów.
  • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego tworzenia apletów GeoGebry mających na celu wspomaganie procesu nauczania,
  • Innowacyjne podejście na nauczania,
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o przykłady z GeoGebry,
  • Poznanie nowych narzędzi ułatwiających tworzenie materiałów edukacyjnych w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

Organizacja kursu

  • Kursy trwają 5 lub 10 tygodni.
  • W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module,
  • Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytym kursie.

Koszt kursu

Kurs GeoGebry dla początkujących 250 zł*

Kurs GeoGebry średniozaawansowany 250 zł

Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół podstawowych 250 zł

Kurs GeoGebry dla nauczycieli gimnazjów 250 zł

Kurs GeoGebry dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 250 zł

Kurs GeoGebry - Widok Grafiki 3D 300 zł

Kurs GeoGebry zaawansowany 300 zł

Kurs GeoGebry - Animacje i prezentacje (5 tygodni) 150 zł

Kurs GeoGebry - Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości 300 zł

Kurs Moodla poziom podstawowy 350 zł

Kurs Moodla poziom zaawansowany (dla administratorów) (5 tygodni) 350 zł

Kurs Chmura Google w pracy nauczyciela 350 zł

Kurs Arkusz kalkulacyjny (5 tygodni) 150 zł

Kurs C++ poziom podstawowy 350 zł

Kurs Angielski dla początkujących 350 zł

 

*Podane ceny kursów są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Kadra

Kadra nauczająca

• Prowadzący są nauczycielami praktykami, Certyfikowanymi Trenerami lub Ekspertami GeoGebry, wykorzystujący GeoGebrę, platformę Moodle lub Chmurę Google w swojej codziennej pracy.

• Koordynatorem merytorycznym szkoleń jest dr Katarzyna Winkowska-Nowak, matematyk, prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry oraz Fundacji AKCES.

Więcej informacji pod linkiem.