logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych - 2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Polszczyzna dla praktyków
Poprawny i jasny język w przestrzeni publicznej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Jak budować zdania? Czy wszystkie nazwiska należy odmieniać? Gdzie wstawiać przecinki? To tylko niektóre pytania, z którymi mierzą się wszyscy tworzący teksty funkcjonujące w przestrzeni publicznej: w dokumentacji, reklamie, na profilach społecznościowych, pismach do klientów itd. „Poprawna polszczyzna w praktyce” – to kurs, który pokazuje, jak rozwiązywać najczęstsze wątpliwości językowe. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zasady poprawności językowej i ćwiczą ich stosowanie w tekstach oraz dowiadują się, gdzie i jak szukać informacji, żeby móc samodzielnie rozwiązywać problemy językowe.

Cele szkolenia

 1. zapoznanie uczestników z podstawowymi regułami poprawności w komunikacji i sposobami ich wykorzystania w praktyce;
 2. wyposażenie w umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji poprawnościowych w źródłach cyfrowych i tradycyjnych;
 3. poznanie sposobów tworzenia jasnych i komunikatywnych tekstów – wolnych od błędów językowych i zawiłości.

Adresaci

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.

Zapraszamy:

 • pracowników biur promocji w urzędach oraz w ministerstwach i instytucjach kultury;
 • pracowników podmiotów zobowiązanych do umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • pracowników działów promocji i komunikacji w instytucjach takich jak banki i firmy zwracające się do klientów w formie pisemnej.

Oferowanym szkoleniem mogą być zainteresowani także uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych z oferty Uniwersytetu SWPS, takich jak:

 • Nowoczesna komunikacja marketingowa, ponieważ część szkolenia Polszczyzna dla praktyków dotycząca poprawnego budowania tekstów stanowiłaby uzupełnienie umiejętności komunikacyjnych zdobytych na tych studiach.
 • Psychologia w marketingu i reklamie – skuteczność w działaniu, ponieważ dobrym uzupełnieniem przedmiotu komunikacja w procesie sprzedaży byłoby szkolenie dające praktyczne umiejętności tworzenia jasnych i komunikatywnych tekstów.
 • Social media – marketing w mediach społecznościowych, ponieważ w programie studiów brakuje warsztatów z pisania jasnych i komunikatywnych tekstów w przestrzeni social mediów.
 • Studium prawa reklamy, promocji i komunikacji internetowej – warsztat z poprawnej polszczyzny i komunikatywnego pisania byłby dopełnieniem edukacji.
 • Kreowanie przestrzeni handlowej; Projektowanie usług; Psychologia sprzedaży i marketingu; Zarządzanie innowacją, ponieważ w tworzeniu marki, strategii firmy, produktu i skutecznej komunikacji niezbędna będzie umiejętność jasnego, zrozumiałego i poprawnego tworzenia pism zdobyta na naszych warsztatach.
 • Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – organizacje pozarządowe i inne tworzą wiele tekstów trafiających do obywateli i przestrzeni publicznej, a warsztaty z komunikatywnej polszczyzny okazałyby się niezwykle przydatne.

Program

Program

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

I DZIEŃ – Poprawna polszczyzna w praktyce

Jak budować zdania? Czy wszystkie nazwiska należy odmieniać? Gdzie wstawiać przecinki? To tylko niektóre pytania, z którymi mierzą się wszyscy tworzący teksty funkcjonujące w przestrzeni publicznej: w dokumentacji, reklamie, na profilach społecznościowych, pismach do klientów itd. „Poprawna polszczyzna w praktyce” – to kurs, który pokazuje, jak rozwiązywać najczęstsze wątpliwości językowe. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zasady poprawności językowej i ćwiczą ich stosowanie w tekstach oraz dowiadują się, gdzie i jak szukać informacji, żeby móc samodzielnie rozwiązywać problemy językowe.

Szczegółowy program I dnia szkolenia:

 1. Cyfrowe zasoby i narzędzia poprawnościowe – zawartość, jak korzystać?, samodzielne wyszukiwanie informacji.
 2. Poprawność fleksyjna: odmiana wyrazów pospolitych i nazw własnych.
 3. Ortografia i interpunkcja – wybrane zagadnienia.
 4. Poprawne budowanie i łączenie zdań w tekście.
 5. Poprawność leksykalna – zapożyczenia semantyczne, wyrazy mylone i źle rozumiane, łączliwość, wyrażenia szablonowe.

II DZIEŃ – Komunikatywne pisanie w praktyce

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego tworzenia tekstów przyjaznych w odbiorze, jasnych i precyzyjnie przekazujących informacje. Kursanci przechodzą trening podzielony na trzy etapy, z których każdy dotyczy większych i bardziej skomplikowanych całostek tekstów – aż do ich całościowego redagowania:

 • eliminacja elementów językowych i graficznych utrudniających odbiór tekstu,
 • wewnętrzna spójność i wprowadzanie podziałów w tekście,
 • tworzenie i redagowanie tekstów w wykorzystaniem Jasnopisu – narzędzia mierzącego zrozumiałość tekstu.

Szczegółowy program II dnia szkolenia:

 1. Wprowadzenie: idea prostego języka w Polsce i na świecie; uwzględnienie perspektywy odbiorcy tekstów.
 2. Czasowniki w stronie biernej, rzeczowniki abstrakcyjne, słownictwo specjalistyczne, konstrukcje bezosobowe, łańcuchy dopełniaczowe, multiwerbalizmy, skróty i skrótowce, zdania wielokrotnie złożone, negacja, imiesłowowe równoważniki zdania, zagadnienia graficzne.
 3. Spójność globalna i linearna. Podział na akapity, długość sekcji w tekście, kompozycja tekstu, rola śródtytułów, delimitacja. Wyrażenia metatekstowe a spójność.
 4. Redakcja i tworzenie tekstów z wykorzystaniem Jasnopisu.

Kadra

Kadra nauczająca

Kozioł Chrzanowska

Dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego PAN (współtworzy Wielki słownik języka polskiego), członkini Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, autorka prac naukowych poświęconych frazematyce, leksykografii, kulturze języka polskiego i nowomowie. Jest również współautorką akademickich ćwiczeń do kultury języka polskiego – Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała, pracując z grupami zróżnicowanymi pod względem wieku, umiejętności i potrzeb: od studentów filologii polskiej i lingwistyki stosowanej (Wydział Polonistyki i Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), poprzez uczestników lektoratów języka polskiego jako obcego (Centrum „Polonicum" UW) i pracowników oświaty (współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), aż po seniorów (popularnonaukowe wykłady na uniwersytecie trzeciego wieku). Zawodowo zajmowała się również językową redakcją i korektą tekstów.

Niepytalska Osiecka

Dr Anna Niepytalska-Osiecka

Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego PAN, członkini Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Naukowo zajmuje się leksykografią, współczesną polszczyzną i jej środowiskowymi odmianami. Interesują ją socjolekty wytwarzane przez rozmaite grupy społeczne, idea prostej polszczyzny oraz nowe zjawiska w języku.
Jest współtwórczynią Wielkiego słownika języka polskiego PAN (www.wsjp.pl), a także autorką pierwszej w Polsce monografii opisującej słownictwo alpinistyczne (Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa) oraz artykułów naukowych poświęconych współczesnej polszczyźnie.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z poprawnej odmiany wyrazów i jasnego budowania zdań oraz umiejętności posługiwania się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji o poprawności językowej. Prowadziła ćwiczenia z kultury języka polskiego dla studentów Wydziału Polonistyki UW oraz zajęcia z wiedzy o współczesnej normie w perspektywie polszczyzny jako drugiego języka dla studentów ze Wschodu. Obecnie uczy także stylistyki praktycznej studentów dziennych i zaocznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracowała jako korektor językowy w dzienniku „Puls Biznesu” i jako redaktor w Redakcji Wydawnictw WAT.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń (maksymalnie 10 osób).

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata:

620 zł/os. - szkolenie dwudniowe

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.