logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologiczne konsekwencje doświadczeń traumatycznych

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresaci

Psychologowie, lekarze, pracownicy służb społecznych, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, biegli sądowi.

Wiedza

 • Z zakresu specyfiki stresu traumatycznego (traumy).
 • Z zakresu teoretycznych podstaw neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia zaburzeń po traumie.

Umiejętności

Podstawy różnicowania psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg reakcji na stres ostry, chroniczny i traumatyczny u dzieci i dorosłych w różnych momentach rozwojowych.

Program

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z następstw traumatycznych zdarzeń dla funkcjonowania człowieka.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Analiza zakresu reakcji występujących w następstwie traumatycznych zdarzeń oraz ich naturalny przebieg.
 2. Analiza psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg reakcji na stres ostry, chroniczny i traumatyczny u dzieci w różnych momentach rozwojowych.
 3. Teoretyczne podstawy neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia zaburzeń po traumie. Analiza wyników badań nad re-konsolidacją śladów pamięciowych zdarzeń traumatycznych w kontekście modeli terapii.
 4. Problemowe reakcje na traumatyczne zdarzenia, w tym PTSD oraz inne powszechne zaburzenia zgodnie z DSM –IV i ICD -10.
 5. Modele kodowania traumy w pamięci autobiograficznej i przewidywanie ryzyka zaburzeń zachowania.
 6. Zaburzenia występujące na skutek zdarzenia traumatycznego lub kryzysu w życiu dziecka (GAD, napady paniki, zaburzenia osobowości).
 7. Wpływ doświadczanych emocji na zaburzenia czynnościowe pracy mózgu po traumie.
 8. Wpływ chronicznego lęku w PTSD na zaburzenia uwagi i deficyty hamowania.

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze dostaną na zajęciach.

Kadra

E Zdankiewicz 1

dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

Psycholog, absolwentka UAM. Obecnie starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Osobowości w Uniwersytecie SWPS. Wyklada Psycologię osobowości, Psychologię emocji i motywacji, Psychologię kryzysu. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. W 2013 roku jako jedna z czterech osób w Polsce uzyskała Europejski Certyfikat z Psychotraumatologii (ESTSS General Certificate in Psychotraumatology). Ponadto posiada certyfikaty dające uprawnienia do psychoterapii osób po traumie: EMDR, Przedłużonej Ekspozycji, Poznawczo-behawioralnej terapii traumy (Procedury Przetwarzania Poznawczego, i Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej). Prowadzi praktykę kliniczną w Pracowni Psycho - Expert. Prowadzi szkolenia dla instytucji z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, psychologicznych konsekwencji traumy, wczesnej interwencji kryzysowej w sytuacjach katastrof komunikacyjnych, psychoedukacji, metod terapii traumy. Członek European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Razem z prof. T. Maruszewskim zajęła się genezą i wpływem alaksytymii na zdrowie psychosomatyczne jednostki co zaowocowało wspólną książką Emocje–aleksytymia–poznanie (1998). Ponadto jest autorką licznych artykułów z zakresu mechanizmów adaptacji po traumie oraz książek z psychologii traumy: Zdankiewicz – Ścigała, E., Przybylska, M. (2002). Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne. Realizuje projekty badawcze dotyczące psychicznych konsekwencji traumy.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

360 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.