logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 12 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Technika Alexandra
od swobody ciała do lekkości życia

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Wykorzystanie zasad Techniki Alexandra do świadomego rozpoznawania i zmieniania niekorzystnych nawyków psychofizycznych (od nawyków postawy i ruchu do nawykowych reakcji i zachowań).

Poznanie zasad Techniki Alexandra i możliwości wykorzystania jej w różnych sferach życia:

 • świadome rozluźnianie napięć i usztywnień,
 • powrót do prostej i wygodnej postawy optymalnej w danej sytuacji,
 • radzenie sobie ze stresem i tremą,
 • radzenie sobie z bólem (fizycznym i psychicznym),
 • umiejętność optymalnego wykorzystywania możliwości własnego organizmu.

Adresaci

Osoby pracujące nad własnym rozwojem, osoby szkolące się w kierunku pomocy innym, terapeuci.

Informacje dla Uczestników

Podczas zajęć korzystny jest strój nieograniczający ruchu i w miarę płaskie obuwie. Zajęcia choć dotyczą ciała, nie wiążą się z intensywnym ruchem/ćwiczeniami dlatego polecamy, aby być w miarę ciepło ubranym.

Program

Główne treści

 1. Obiektywna obserwacja – zauważanie na bieżąco sytuacji, kiedy ulegamy niekorzystnym nawykowym reakcjom (odruch strachu, odruch przyciągania do siebie, endgaining).
 2. Myśl NIE/STOP, powstrzymanie się od automatycznej niepożądanej lub niekorzystnej reakcji na bodziec i od automatycznej chęci poprawiania się.
 3. Rozluźnienie mięśni jako punkt wyjścia do przywrócenia odpowiedniej elastyczności ciała, sprężystości postawy, pewności siebie…
 4. Pozycja aktywnego wypoczynku – ćwiczenie świadomego zachowania mentalnego spokoju i uważności dla przywrócenia rozluźnienia i sprężystości mięśni.
 5. Wykorzystanie kierunków mentalnych do przyjęcia postawy optymalnej w danych warunkach.
 6. Wykorzystanie podstawowych zasad Techniki Alexandra do radzenia sobie z niepokojem, tremą i stresem.

Godzinowy program zajęć uczestnicy otrzymają w dniu szkolenia. 

Kadra

zdjęcie

Magdalena Kędzior

Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na Warszawskiej SGPiS, w 1985 (obecnie SGH). W1991 ukończyła w Londynie trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching Centre i od tego czasu uczy tej metody w Polsce. W ramach praktyki własnej prowadzi lekcje indywidualne i warsztaty grupowe. Jest członkinią brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra STAT. Od 1992 współpracuje z warszawską Akademią Teatralną, od 2008 z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, a od 2011 z warszawskim Uniwersytetem SWPS. W ciągu ostatnich lat współpracowała również z uczelniami muzycznymi w Warszawie, Łodzi, Gdańsku oraz wieloma szkołami muzycznymi i licznymi ośrodkami edukacyjnymi i artystycznymi w Polsce. Jest autorką książek „Technika Alexandra” (Santorski 1993) i „Jeść? Nie jeść? Żyć” (Medium 1997).

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Minimalna liczba uczestników: 10 osób (maksymalnie 15).

Opłata

600 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

12-13 września 2020 roku.

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.