logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją
z zastosowaniem modelu Core Quadrant© Daniela Ofmana

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają i nauczą się stosować w praktyce kluczowe prawa wpływu społecznego wg R. Cialdiniego i wybrane techniki perswazji. Dowiedzą się co to jest pre-swazja i jakie znaczenie dla skutecznego wywierania wpływu na innych ma dostrojenie do świata odbiorcy. Będą potrafili rozpoznać manipulację i bronić się przed nią.
Dzięki poznaniu prostego i niesamowicie skutecznego modelu Core Quadrant© uczestnicy nauczą się jak szybko, sprawnie i efektywnie zarządzać relacjami w pracy, w domu i w sytuacjach społecznych. Na szkoleniu dowiesz się co to są Twoje cechy rdzenne, co zrobić w relacjach z ludźmi, na których masz alergię, jak sprostać własnym wyzwaniom w komunikacji z innymi. Uzyskasz odpowiedź na pytanie co jest Twoją pułapką i co może się zadziać gdy nie panujesz nad swoją alergią na innych, lub gdy nadużywasz swoich mocnych stron.
Dzięki temu będziesz w stanie zarządzać własnym stylem komunikacji z innymi i skutecznie dobierać skuteczne wzorce perswazji i wywierać wpływ na innych.

Adresaci

Menedżerowie i pracownicy firm, studenci i nauczyciele akademiccy, pracownicy urzędów, pielęgniarki i lekarze – słowem wszyscy ci, którzy w życiu zawodowym i prywatnym mają do czynienia z innymi ludźmi a efekty jakie osiągają w znacznym stopniu zależą od umiejętności budowania dobrych relacji interpersonalnych i sprawnego komunikowania się pod presją czasu.

Forma zajęć

Interaktywne warsztaty z elementami gamifikacji, licznymi ćwiczeniami praktycznymi indywidualnymi i grupowymi, moderowanymi dyskusjami, odgrywaniem ról i scenariuszy. Część teoretyczna – wykładowa ograniczona do niezbędnego minimum.

Metody szkoleniowe

Metodyka szkolenia oparta jest o model uczenia się przez doświadczenie i cykl Kolba. Praktyczne warsztaty uzupełniają mini wykłady trenera. Inne wykorzystywane metody to gry szkoleniowe i symulacje, dyskusje moderowane, zadania indywidualne i zespołowe, studia przypadków i odgrywanie ról, filmy i prezentacje multimedialne.

Rodzaj szkolenia

Zależnie od zapotrzebowania szkolenie może być realizowane w formule otwartej lub zamkniętej.

Program

Wprowadzenie do Wywierania Wpływu

 • Model komunikacji interpersonalnej
 • Cele komunikacji. Poziomy celów
 • Wywieranie wpływu – perswazja – manipulacja – podobieństwa i różnice
 • Model wywierania wpływu i Schody do Nieba
 • Spójność w komunikacji

Pre-swazja i narzędzia dostrojenia

 • Dostrojenie i dopasowanie – zaczynaj w świecie odbiorcy!
 • Poziomy i zakresy dopasowania.
 • Sposoby kształtowania percepcji odbiorcy – ćwiczenia praktyczne

Reguły Wywierania Wpływu

 • Podstawowe reguły wpływu społecznego
 • Dodatkowe prawa perswazji
 • Ćwiczenia praktyczne

Model Core Quadrant© jako narzędzie wywierania wpływu

 • Struktura modelu Core Quadrant: rdzenna cecha, pułapka, wyzwanie i alergia
 • Model Trzech Kręgów : It (świat rzeczy) – We (świat relacji) – Ja (świat samo refleksji)
 • Core Quadrant© maskujący
 • Wymuszona wędrówka przez Core Quadrant – jak funkcjonujemy w stanie stresu
 • Cechy rdzennne a wartości
 • Mój pierwszy Core Quadrant©– praca indywidualna i ćwiczenia w podgrupach
 • Model Core Quadrant© jako narzędzie dostrojenia.
 • Core Quadrant© – potencjalne zastosowania w perswazji i wywieraniu wpływu

Techniki wywierania wpływu i wzorce perswazji

 • Potęga pytań i odkrywanie granic
 • Przekonania i wartości
 • Precyzja i wiarygodność
 • Tajemnice i sekrety
 • Magiczne słowa budujące zaufanie
 • Hipnotyczne wzorce językowe

Kadra

Kopeć

Jacek Kopeć

Z wykształcenie lekarz medycyny, menedżer biznesu i coach. Ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu managerskiego w Collegium Civitas według programu akredytowanego przez ICF. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania i marketingu Management Center Europe, Bruksela, Belgia oraz certyfikat coacha wydany przez Center for Management and Organization Effectiveness, w zakresie stosowania metody Eight Step Coaching Model ©. Kilkanaście lat pracował w branży farmaceutycznej. Zanim poświęcił się zawodowo pracy coacha, konsultanta i trenera biznesu, jego ścieżka rozwoju zawodowego prowadziła przez działy sprzedaży i marketingu, oraz rozwoju zasobów ludzkich w dużych, międzynarodowych korporacjach. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie jako executive coach , zajmując się również coachingiem sprzedaży i coachingiem życiowym. Równolegle pracuje jako trener i konsultant biznesu prowadząc szkolenia z zakresu komunikacji i wywierania wpływu, sprzedaży i negocjacji, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, efektywności osobistej oraz przywództwa i zarządzania zespołem (również w języku angielskim i francuskim). Stale współpracuje z Grupą Firm Doradczych Values Jacka Santorskiego.
Prywatnie uwielbia spędzać czas w kuchni przy gotowaniu ulubionych potraw. Jest też zapalonym narciarzem alpejskim i miłośnikiem wędrówek górskich. W styczniu 2015r. zdobył szczyt Kilimandzaro.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

550 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

7 listopada 2020 roku

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.