logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Rekrutacja dla zaawansowanych

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Rekrutowanie to złożony proces. Równie ważna jak techniczne przygotowanie do rekrutacji (opisy stanowisk, profile kompetencyjne, metody selekcji) jest samowiedza rekrutera i jego kompetencje osobiste. Analizie tych kompetencji oraz czynników wspierających i utrudniających efektywne rekrutowanie poświęcony jest nasz kurs. Efektywna rekrutacja to taka, jaka w maksymalnie możliwym stopniu pozwala wyłonić najlepszych kandydatów. Składa się na nią jakość rozważanych kandydatów oraz kompetencje osobiste rekrutera. Niepewność siebie, arogancja, kierowanie się intuicją, nieumiejętność wyodrębniania figury z tła, mała dociekliwość, trzymanie się schematów to cechy świadczące o niskich kompetencjach rekrutera. Na jakość kandydatów nie zawsze mamy wpływ, ale kompetencje osobiste podlegają w dużej mierze rozwojowi.

Korzyści:

 • Rozwój samowiedzy jako rekrutera
 • Poznanie własnych ograniczeń
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów
 • Wgląd w procesy psychologiczne pojawiające się w procesie rekrutacji
 • Opracowanie strategii własnego rozwoju w roli rekrutera

Adresaci:

Kurs dedykujemy osobom zajmującym się profesjonalnie rekrutacją (najlepiej od paru lat), pragnącym zwiększyć swoje kompetencje poprzez budowanie trafnej samowiedzy i uzyskanie wglądu w psychologię procesu rekrutacji.

Forma zajęć

 • Podejście warsztatowe, coachingowe
 • Dyskusje grupowe, wymiana doświadczeń
 • Próbki pracy – ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Mini wykłady

Program:

 • Co to jest samowiedza i jak ją wykorzystać w procesie rekrutacji
 • Korzyści płynące z trafnej samowiedzy
 • Kiedy prawa psychologii działają przeciwko nam (błędy poznawcze, stereotypy)
 • Własne przekonania i postawy a ich wpływ na proces rekrutacji
 • Co sprawia, że stajemy się swoim własnym wrogiem (i kandydatów)
 • Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną (problem inicjatywy i przestrzeni)
 • Otwartość i elastyczność jako czynniki sprzyjające efektywnej rekrutacji
 • Precyzyjny scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej czy improwizacja?
 • Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda weryfikacji hipotez
 • Dobre praktyki w rekrutacji a employer branding
 • Mój rozwój jako rekrutera

Kadra

Magdalena Kulicka-Zakrzewska i Jacek Zakrzewski

Dr Jacek Zakrzewski, psycholog, doradca personalny, adiunkt w Instytucie Psychologii PAN (1982-1992), stypendysta Fundacji von Humboldta (1988-1989). Współwłaściciel firmy PROFESJA Doradztwo Personalne (1990-2001). Członek założyciel Stowarzyszenie Doradców Personalnych, w latach 1997-1999 Przewodniczący jego Sądu Koleżeńskiego. Prowadził rekrutacje na najwyższe stanowiska kierownicze, kierował programami AC/DC dla renomowanych firm krajowych i zagranicznych, prowadził wiele projektów z zakresu doradztwa organizacyjnego - zarządzania. Kierował realizacją i uczestniczył w dużych programach szkoleniowych poświęconych zarządzaniu, komunikowaniu się, negocjacjom, polityce personalnej. Od 1998 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej - organizator i prowadzący zajęcia z problematyki rekrutacji i metod selekcji kadr. Kierownik Studiów Podyplomowych dla pośredników pracy. Do 2009 Kierownik Centrum Pracy i Kariery w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. W latach 2009 - 2012 Kierownik Naukowy projektu TalentGame (projekt finansowany ze środków UE). Kierownik Naukowy (2014 - 2015) programu Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej. Działalność doradcza w obszarze HRM, rekrutacji, AC/DC

Magdalena Kulicka-Zakrzewska, CPCC, PCC – psycholog (UW, 1990), certyfikowany coach (od 2008) - Certified Professional Co-Active Coach, Professional Certified Coach, Organizational Relationship Systems Coach. Od 2009 prowadzi własną firmę Coaching Human Capital, w której pracuje jako coach głównie dla klientów top executive lub średniego szczebla zarządzania, prowadzi team coachingi dla zespołów oraz warsztaty w zakresie leadershipu, facylitacji, coachingu i mentoringu oraz integracyjne. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych SWPS (2013 – 2014) i SGH (2016- 2018). W latach 1984-1988 asystent i doktorant w katedrze psychologii Społecznej UW. W roli trenera prowadziła szkolenia w zakresie między innymi negocjacji, rozwiązywania konfliktów, obsługi klienta, sprzedaży, przywództwa, oceny pracowniczej, komunikacji. Zarządzała procesami rekrutacji i selekcji pracowników, prowadziła Assessment i Development Center. Zajmowała się także procesem facylitacji i rozwiązywania problemów w organizacji. W latach 1998 – 2000 dyrektor personalny Masterlink Express, wcześniej współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej Yes-Consensus.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1200 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!