logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 7 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Bezpieczna szkoła - 
postępowanie w czasie zagrożenia terrorystycznego

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Nauka prawidłowych reakcji na wypadek ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej lub wydarzenia o charakterze kryminalnym z użyciem broni. Nauka bezpiecznej ewakuacji z grupą współpracowników i uczniów na wypadek ataku terrorystycznego w placówce oświatowej, na koloniach lub obozach. Nauka właściwego zachowania w czasie akcji ratunkowej.

Korzyści:

 • Zapoznanie z reakcjami, które w czasie ataku terrorystycznego lub wydarzenia o charakterze kryminalnym z użyciem broni lub sytuacją zakładniczą zapewnią największe szanse na przetrwanie,
 • Uczestniczenie w symulacji sytaucji zagrożenia (sytuacji przebywania w bezpośrednim otoczeniu zamachowca lub przestępcy) - symulacja procedury „Run-Hide-Fight”,
 • Nauka właściwego zachowania i pożądanych reakcji w czasie ataku terrorystycznego lub sytuacji zakładniczej oraz w czasie ekstrakcji zakładników przez służby,
 • Zapoznanie z możliwymi reakcjami własnymi  i reakcjami współpracowników i uczniów na skrajne zagrożenie,
 • Nauka rozpoznawania  zagrożenia – osobowość sprawcy, pozawerbalne sygnały świadczące o potencjalnym zagrożeniu atakiem terrorystycznym,
 • Praca na kazusach – ostatnie ataka terrorystyczne, ich przebieg, źródło i strategie działania osób, które przeżyły ataki,
 • Nauka współdziałania ze służbami ratunkowymi na wypadek ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej lub wydarzenia o charakterze kryminalnym z użyciem broni.

Adresaci:

Pracownicy placówek oświatowych zainteresowanych podniesieniem świadomości dotyczącej współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz nabyciem praktycznej wiedzy z zakresu przetrwania sytuacji terrorystycznej (w tym sytuacji zakładniczej) i wydarzeń o charakterze kryminalnym z użyciem broni.

Forma zajęć

 • Wykład z elementami pokazu
 • Ćwiczenia praktycznej
 • Symulacja
 • Dyskusja
 • Nauka z wykorzystaniem elementów multimedialnych

 

Rodzaj szkolenia: Otwarte lub zamknięte

Miejsce: Warszawa (istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w Wydziałach Zamiejscowych SWPS lub w miejscu zaproponowanym przez klienta)

Dokument ukończenia: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Materiały dla uczestników: Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet informacyjny zawierający prezentacje do zajęć, skrypt do zajęć, natomiast szkoła lub uczelnia zamawiająca szkolenie otrzyma standardową procedurę postępowania na wypadek ataku terrorystycznego, wraz z instrukcjami dla pracowników obiektu (m.in. instrukcją postępowania w czasie ewakuacji w sytuacji terrorystycznej, informowania służb itd.).

Program

 • Współczesny terroryzm – źródła, finansowanie, relacja między procesami globalizacyjnymi i terroryzmem, wpływ migracji wewnętrznych i międzykontynentalnych, uchodźdztwa, problemów demograficznych, rynku pracy i edukacji, na europejski terroryzm. Największe organizacje terrorystyczne po 2000 roku – ich cele, zamachy i modus operandi. 2h
 • Współczesny antyterroryzm – przeciwdziałanie terroryzmowi na poziomie państwowym i regionalnym. Narodowe programy antyterrorystyczne. Zakres odpowiedzialności służb państwowych i europejskich. 1h
 • Antyterrorystyczne BHP – jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę, sylwetka statystycznego terrorysty, obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność, zasady bezpieczeństwa terrorystycznego w miejscach publicznych i w miejscu pracy. 1 h
 • Przetrwać atak – postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, zachowanie w czasie ataku bombowego (z wykorzystaniem ładunków wybuchowych), zachowanie w czasie ataku z wykorzystaniem broni palnej. Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem biologicznym, chemicznym, radiologicznym. Informowanie służb o ataku terrorystycznym, sytuacji zakładniczej, wydarzeniu kryminalnym lub podłożeniu ładunku wybuchowego. Atak podczas imprezy masowej, w zamkniętej przestrzeni, w miejscu pracy. Sytuacja zakładnicza. Organizacja sprawnej ewakuacji. Organizacja ucieczki. Przygotowanie do użycia siły w samoobronie. Jak zwiększyć szanse przeżycia pozostałych współpracowników i osób w budynku? Pierwsza samopomoc przedmedyczna. Współdziałanie ze służbami ratunkowymi. 3 h

Kadra

Frączek Brodadr Joanna Frączek-Broda

Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako filolog polski badała kwestię wpływu semantyki na kulturę i zachowania społeczne, w ramach dalszych studiów socjologicznych skupiła się na kwestii powiązań i komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki (głównie obszaru MENA – Middle East, North Africa), a także na etnogenetycznym i kulturotwórczym wpływie współczesnych konfliktów tego rejonu. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby dysertacji prowadzonej na Akademii Obrony Narodowej badała powiązania mediów internetowych i cyfryzacji z kulturą oraz bezpieczeństwem i współczesnym terroryzmem bliskowschodnim, europejskim i północnoafrykańskim. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych w ramach służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów zagranicznych pracujących m.in. w strefach konfliktu, czy w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Szkoliła kadry dowódcze polskich kontyngentów wojskowych, m.in. PKW EUFOR (Bośnia i Hercegowina), KFOR (Kosowo), UNDOF (Syria), UNIFIL (Liban),  ISAF (Afganistan), OIF (Irak), NTM-I (Irak) i innych, żołnierzy jednostek GROM, NIL i AGAT udających się poza granice kraju, a także policjantów oddziałów małopolskiej prewencji, zapewniających ochronę pielgrzymom z całego świata, przybywającym do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Szkolenia te obejmowały tematykę bezpieczeństwa kulturowego, religii i kultury krajów, do których delegowani byli wyżej wymienieni, Prawa Humanitarnego (Międzynarodowego Humanitarnego Prawa Konfliktów Zbrojnych), geopolityki i bieżącej sytuacji w regionach zapalnych świata, terroryzmu (w szczególności terroryzmu o podłożu fundamentalistycznym) i antyterroryzmu oraz protokołu dyplomatycznego i Międzynarodowej Współpracy Cywilno-Wojskowej (głównie w ramach cyklicznego, angielskojęzycznego kursu NATO CIMIC Field Worker oraz NATO CIMIC Staff Worker). Brała udział w międzynarodowym eksperymencie badawczo-rozwojowym MNE-6 (Multinational Experiment no. 6), w części odpowiadającej za przygotowanie programu szkolenia dla wojsk NATO. 

WYBRANE PUBLIKACJE:

„Between Cultural Security and International Business. Business Relations Between Poland and the Middle East” [w:] Securitology, 2018.

„Nowe  kierunki  rozwoju  VR,  VI  I  AI  –  ujęcie antropologiczne” [w:]  Cyfrowa  rewolucja przemysłowa,  red.  Stępniak  J.,  Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017.

„Wybrane  aspekty  imigracji  do  Polski  w kontekście europejskiego  kryzysu  migracyjnego” [w:] Wielowymiarowość  kategorii  bezpieczeństwa. Ujęcie  interdycyplinarne,  red.  Chełminiak  M., Sygidus  K.,  Kolmann  P.,  Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017.

„Między  nauką  a  doktryną  –  kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów  ze  strefy  MENA” [w:]  Bezpieczeństwo narodowe  i miedzynarodowe  w  regionie  MENA  – kontekst  kulturowy,  Warszawa  2017.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

259 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!