logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zróżnicowanie kulturowe jako narzędzie biznesowe

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel główny szkolenia:

Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy biznesowej w wielokulturowym środowisku.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie umiejętności ewaluacji wpływu kultury narodowej, religijnej lub etnicznej pracowników na pracę firmy oraz na współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 • Nabycie umiejętności oceny trendów regionalnych, geopolitycznych i trendów wynikających z przyczynek religijno-kulturowych na prowadzenie biznesu w wybranym regionie świata (umiejętność korzystania z karty ewaluacji sytuacji geopolityczno-kulturowej);
 • Rozwój umiejętności komunikacji z przedstawicielami odmiennej kultury;
 • Rozwój umiejętności współpracy i zarządzania kadrą w środowisku wielokulturowym;
 • Rozwój umiejętności nawiązania i utrzymania współpracy z podmiotami wywodzącymi się z odmiennego kręgu kulturowego;
 • Rozwój zdolności negocjacyjnych i mediacyjnych w obcym kulturowo środowisku;
 • Rozpoznanie własnych uprzedzeń i skryptów kulturowych, które mogą zakłócić procesy komunikacyjne i negocjacyjne w ramach współpracy międzykulturowej;
 • Zaznajomienie się z kulturą, religią i warunkami geopolitycznymi wybranego kraju lub regionu.

Forma zajęć

 • wykład, seminarium, warsztaty międzykulturowe z elementami eksperymentu międzykulturowego.

Rodzaj szkolenia: otwarte lub zamknięte

Miejsce: Warszawa (istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w Wydziałach Zamiejscowych SWPS lub w miejscu zaproponowanym przez klienta)

Dokument ukończenia: Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Materiały dla uczestników:

 • prezentacje Prezi lub Power Point,
 • Skrypt do wykładów,
 • Notatki do warsztatów,
 • Podręcznik „Zróżnicowanie kulturowe jako narzędzie biznesowe” w formie elektronicznej

Program

 • Kulturowość i kulturalność;
 • Komunikacja międzykulturowa i zarządzanie międzykulturowością:
  • nawiązanie komunikacji,
  • spotkanie kultur,
  • granice komunikacji,
  • przeszkody komunikacyjne,
  • proksemika, mimika i komunikacja pozawerbalna,
  • znaczenie milczenia,
  • Kwestia autentyczności i weryfikacji tożsamości dla biznesu,
  • Wielokulturowość i pomiędzykulturowość wewnątrz firmy i w kontaktach B2B,
  • Modele tradycyjne i nowoczesne komunikacji międzykulturowej,
  • Nowe spojrzenie na akt komunikacji międzykulturowej pod kątem biznesu,
  • Akulturacja, asymilacja i szok kulturowy w środowisku wielokulturowym.
 • Komunikacja i świadomość międzykulturowa w zarządzaniu kontaktem międzykulturowym w biznesie:
  • Style poznawcze, a reklama, marketing i nawiązywanie relacji biznesowych,
  • Język i komunikacja pozawerbalna w reklamie, marketingu i nawiązywaniu relacji biznesowych,
  • Analiza wskazanej kultury – dominacja – współistnienie – współpraca,
  • Konflikt międzynarodowy lub wewnętrzny a relacje biznesowe,
  • Konflikt międzykulturowy w biznesie,
  • Ponadkulturowa współpraca.
 • Typy kultury:
  • Idea podziału kultur według Geerta Hofstede,
   • Kultury wysokiego i niskiego kontekstu,
   • Dystans kulturowy,
   • Indywidualizm i kolektywizm,
   • Męskość i żeńskość kultur,
   • Unikanie niepewności,
   • Długo- i krótkoterminowa orientacja czasowa,
  • Ewaluacja kultury według kryteriów zaproponowanych przez Geerta Hofstede (warsztat),
  • Dostosowanie działania firmy do wyników ewaluacji (warsztat).
 • Dzieci trzeciej kultury i metody komunikacji i zarządzanie ich pracą.

Kadra

Frączek Brodadr Joanna Frączek-Broda

Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako filolog polski badała kwestię wpływu semantyki na kulturę i zachowania społeczne, w ramach dalszych studiów socjologicznych skupiła się na kwestii powiązań i komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki (głównie obszaru MENA – Middle East, North Africa), a także na etnogenetycznym i kulturotwórczym wpływie współczesnych konfliktów tego rejonu. W badaniach przeprowadzonych na potrzeby dysertacji prowadzonej na Akademii Obrony Narodowej badała powiązania mediów internetowych i cyfryzacji z kulturą oraz bezpieczeństwem i współczesnym terroryzmem bliskowschodnim, europejskim i północnoafrykańskim. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych w ramach służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów zagranicznych pracujących m.in. w strefach konfliktu, czy w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Szkoliła kadry dowódcze polskich kontyngentów wojskowych, m.in. PKW EUFOR (Bośnia i Hercegowina), KFOR (Kosowo), UNDOF (Syria), UNIFIL (Liban),  ISAF (Afganistan), OIF (Irak), NTM-I (Irak) i innych, żołnierzy jednostek GROM, NIL i AGAT udających się poza granice kraju, a także policjantów oddziałów małopolskiej prewencji, zapewniających ochronę pielgrzymom z całego świata, przybywającym do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Szkolenia te obejmowały tematykę bezpieczeństwa kulturowego, religii i kultury krajów, do których delegowani byli wyżej wymienieni, Prawa Humanitarnego (Międzynarodowego Humanitarnego Prawa Konfliktów Zbrojnych), geopolityki i bieżącej sytuacji w regionach zapalnych świata, terroryzmu (w szczególności terroryzmu o podłożu fundamentalistycznym) i antyterroryzmu oraz protokołu dyplomatycznego i Międzynarodowej Współpracy Cywilno-Wojskowej (głównie w ramach cyklicznego, angielskojęzycznego kursu NATO CIMIC Field Worker oraz NATO CIMIC Staff Worker). Brała udział w międzynarodowym eksperymencie badawczo-rozwojowym MNE-6 (Multinational Experiment no. 6), w części odpowiadającej za przygotowanie programu szkolenia dla wojsk NATO. 

WYBRANE PUBLIKACJE:

„Between Cultural Security and International Business. Business Relations Between Poland and the Middle East” [w:] Securitology, 2018.

„Nowe  kierunki  rozwoju  VR,  VI  I  AI  –  ujęcie antropologiczne” [w:]  Cyfrowa  rewolucja przemysłowa,  red.  Stępniak  J.,  Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017.

„Wybrane  aspekty  imigracji  do  Polski  w kontekście europejskiego  kryzysu  migracyjnego” [w:] Wielowymiarowość  kategorii  bezpieczeństwa. Ujęcie  interdycyplinarne,  red.  Chełminiak  M., Sygidus  K.,  Kolmann  P.,  Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017.

„Między  nauką  a  doktryną  –  kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów  ze  strefy  MENA” [w:]  Bezpieczeństwo narodowe  i miedzynarodowe  w  regionie  MENA  – kontekst  kulturowy,  Warszawa  2017.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

480 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.