logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Inteligencja emocjonalna dla rodziców

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresatami szkolenia są rodzice dzieci do 12 lat.

Cele szkolenia

 • wzmocnienie poczucia kompetencji rodzicielskich,
 • pogłębienie relacji z własnym dzieckiem,
 • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania oraz regulowania emocji własnych i dziecka,
 • rozwinięcie umiejętności wychowawczych,
 • poznanie sposobów komunikacji z dziećmi,
 • poznanie zabaw, gier i innych technik wzmacniających więź emocjonalną między dziećmi a rodzicami.

Forma zajęć

warsztat grupowy

Metody szkoleniowe

aktywne: dyskusje, gry, odgrywanie ról, ćwiczenia w parach i podgrupach, trening mentalny

Rodzaj szkolenia

otwarte

Miejsce

Warszawa

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Kim są nasze dzieci? O potrzebach, uczuciach i rozwoju dzieci.
 • Kim jest wystarczająco dobry rodzic?
 • ABC trudnych zachowań dzieci.
 • Inteligencja emocjonalna – czym jest i jak ją rozwijać?
 • Tworzenie indywidualnych planów mających na celu wzmocnienie więzi z własnym dzieckiem.

 

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Gorgolewska

mgr Anna Gorgolewska

psycholog dziecięcy, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Specjalizuje się w szeroko pojętych działaniach dotyczących profilaktyki zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Bada rozwój samokontroli u dzieci z różnych środowisk socjoekonomicznych. Bierze udział w badaniach naukowych, konstruując nowe interwencje psychologiczne i programy wspierania rozwoju dzieci. Prowadzi szkolenia dla kadry nauczycielskiej, konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz zajęcia ze studentami psychologii. Pracuje indywidualnie z dziećmi, potrzebującymi wsparcia w rozwoju emocjonalno-społecznym, także z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Od lat tworzy i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w przedszkolach, rozwijające inteligencję emocjonalną i społeczną.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Szkolenie jest przeznaczone dla osób będących rodzicami, gotowych do otwartości i dzielenia się własnymi doświadczeniami rodzicielskimi.

Maksymalna liczba osób na warsztacie - 16. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

290 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.