logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wsparcie rozwoju psychoseksualnego dziecka od urodzenia do 7 roku życia
- mądry opiekun, zdrowe i szczęśliwe dziecko

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Treść szkolenia oparta jest na dwóch założeniach: rozwój psychiczny człowieka trwa całe życie (life-span), a seksualność jest atrybutem stałym i dynamicznym, obecnym od początku życia człowieka.
Związek seksualności z innymi obszarami funkcjonowania jest silny i generuje wzajemny i wielokierunkowy wpływ. Oddziałując na seksualność dziecka możemy albo wspierać, albo hamować rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny. Świadomość tego jest szczególnie ważna od urodzenia do 7 roku życia dziecka – w okresie bardzo intensywnego rozwoju, uczenia się i dużej zależności dziecka od opiekunów.

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznać uczestników z wiedzą dotycząca rozwoju psychoseksualnego dziecka,
 • uświadomić wpływ nieseksualnych doświadczeń gromadzonych od chwili narodzin na zdrowie i dobrostan psychoseksualny dziecka,
 • pokazać związek między procesem socjalizacji niemowlęcia i małego dziecka a zdrowiem psychicznym i satysfakcją ze związku seksualnego w życiu dorosłym,
 • nauczyć umiejętności wspierających rozwój psychoseksualny dziecka,
 • zainspirować uczestników do zadbania o własne zdrowie seksualne.

Forma zajęć:

Prezentacja wiedzy praktycznej, warsztat umiejętności.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, nauczycieli, psychologów i wszystkich specjalistów pracujących z małymi dziećmi. Także do osób zaangażowanych w pomaganie nastolatkom, dorosłym, czy osobom starszym, które rozumieją wpływ doświadczeń okresu dziecięcego na kolejne etapy życia.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych ludzką seksualnością, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności, a więc bardziej kompetentnie pomagać.

Program

 • Modele seksualności człowieka w cyklu całego życia,
 • Cielesność, intymność, sensualność a seksualność,
 • Psychosomatyka i somatopsychika – triada ciało – psychika – umysł (elementy Bioenergetyki Lowena, Mindfulness)
 • Teorie potrzeb, teorie emocji,
 • Więź, przywiązanie, relacja (Attachment Parenting, postawy rodzicielskie)
 • Psychoseksualność dziecka od urodzenia do 7 roku życia,
 • Skoki rozwojowe i kryzysy rozwojowe,
 • Ekspresja seksualna dziecka do 7 roku życia – między normą a patologią,
 • Rola opiekuna – kiedy „odpowiedź”, a kiedy „reakcja”,
 • Szczególne problemy – nadużycia seksualne,
 • Edukacja seksualna wieku dziecięcego,
 • Analiza przypadków,
 • Ćwiczenia praktyczne.

Kadra

Małgorzata Szwarocka zdjęcie

Małgorzata Szwarocka - Psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, na liście seksuologów klinicznych rekomendowanych przez PTS. Doświadczony terapeuta osób indywidualnych i par - wieloletni pracownik Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, Poradni dla Sprawców i Ofiar Przemocy Seksualnej Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza. Edukator seksualny dzieci, młodzieży, kadry nauczycielskiej i rodziców. Koordynator merytoryczny studiów podyplomowych Pomoc Psychologiczna w Medycynie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W pracy zawodowej i naukowej szczególnie zainteresowana zagadnieniami psychosomatyki i somatopsychiki oraz psychoterapią przez ciało.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

630 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.