logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Profilowanie nieujętych sprawców zabójstw

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • Wskazanie możliwych zastosowań wiedzy psychologicznej dla praktyki policyjnej oraz organów procesowych;
 • Zapoznanie uczestników z techniką tworzenia sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy; specyficzną metodologią zbierania i analizowania danych odnoszących się do przestępstwa;
 • Trening podstawowych umiejętności potrzebnych w tworzeniu portretu psychologicznego sprawcy, takich jak: analiza śladów, tworzenie wstępnej oceny zdarzenia, analiza wiktymologiczna.

Adresaci

Program zajęć nastawiony jest na wskazanie praktycznego zastosowania psychologii dla potrzeb policji, prokuratury, sądu oraz innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Zawartość merytoryczna szkolenia jest skonstruowana z myślą o osobach związanych zawodowo z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, prywatnych detektywach, psychologach oraz psychiatrach. Skorzystać mogą z niego także studenci prawa, medycyny, psychologii i socjologii.

Program

 1. Czym jest profilowanie, paradygmat i podstawowe założenia.
 2. Najważniejsze szkoły profilowania, prezentacja istniejących trendów metodycznych.
 3. Podstawy wnioskowania: ślady fizyczne a ślady zachowania.
 4. Znaczenie informacji o ofierze dla wnioskowania o cechach nieznanego sprawcy.
 5. Miejsce zdarzenia jako bezcenne źródło informacji o przestępstwie i przestępcy.
 6. Analiza zachowania sprawcy.
 7. Szczególne rodzaje motywacji przestępczej: psychopatia i sadyzm.
 8. Zastosowania profilowania na potrzeby śledztwa lub dochodzenia, na potrzeby postępowania sądowego.

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Piotrowicz Dariusz

Dariusz Piotrowicz

Psycholog, w okresie 2004–2010 pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji (między innymi w Wydziale do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP oraz Wydziale Psychologów KSP). Jest autorem książki „Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne" (2010), współautorem publikacji „Profilowanie kryminalne" (2011) oraz autorem wielu programów szkoleniowych z zakresu analizy przestępstw gwałtownych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (dla oświaty, wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego). Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Komendą Główną Policji. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą analizy procesów motywacyjnych w zamachach samobójczych.
W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej oraz psychologii sądowej i śledczej. Kierownik modułu specjalizacyjnego „Komunikacja i negocjacje w sytuacji kryzysowej". Trener w obszarze komunikacji z osobami zaburzonymi oraz negocjacji kryzysowych, profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw oraz prowadzenia przesłuchań i analizy zeznań. Współtwórca Zespołu Psychologii Śledczej, przy warszawskim oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przeprowadził kilkaset szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów Oświaty, Dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, Ośrodków Pomocy Społecznej, Straży Miejskich, agencji ochrony, agencji detektywistycznych, psychologów szkolnych, psychologów Ośrodków Interwencji Krzyysowej, personelu Ministrestwa Obrony Narodowej oraz wielu firm sektora finansowego i prawnego.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

429 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

20 maja 2019

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.