logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 60 godzin dydaktycznych/6 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Intensywny Kurs Trenera Sprzedaży

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie profesjonalnego prowadzenia szkoleń dla managerów sprzedaży i managerów zarządzających sprzedażą.

Szczegółowe cele szkolenia

  • Przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie projektowania szkoleń sprzedażowych oraz doskonalenia tej umiejętności.
  • Przekazanie Uczestnikom wiedzy jak projektować ćwiczenia i warsztaty tak by osiągać założone uprzednio cele szkoleniowe.
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad pracy z dorosłymi uczestnikami szkoleń sprzedażowych.
  • Doskonalenie umiejętności trenerskich w zakresie prowadzenia szkoleń dla sił sprzedaży.

Adresaci

osoby prowadzące szkolenia sprzedażowe jak również osoby planujące karierę jako szkoleniowcy specjalizujący się w projektach dla sił sprzedaży

Metody szkoleniowe:

Warsztat, case study, praca z kamerą, mini wykład, ćwiczenia w grupach, drama.

Program

Planowanie i kreacja szkolenia sprzedażowego.

- Etapy i metody analizy potrzeb w kontekście szkolenia sprzedażowego.
- Dekalog formułowania celów szkoleniowych.
- Projektowanie szkoleń sprzedażowych z uwzględnieniem celów i matrycy czasu szkolenia.

Trener sprzedaży w akcji.

- Skuteczne otwarcie szkolenia dla sił sprzedaży.
- Diagnoza nastawienia i identyfikowanie ewentualnych problemów szkoleniowych.
- Zarządzanie ewentualnym konfliktem interesów, nastawienia i poglądów.
- Organizowanie pracy w trakcie szkolenia sprzedażowego (zadawanie pytań, zarządzanie dyskusją, prowokowanie do myślenia twórczego i wbrew trendom.
- Trener sprzedaży jako profesjonalny prezenter.
- Mowa ciała i komunikacja niewerbalna w pracy trenera.
- Blaski i cienie pracy w duecie trenerskim.
- Jak zakończyć szkolenie sprzedażowe i skutecznie podsumować wykonaną pracę, przedstawione teorie i idee?
- Jak wypracować indywidualny styl pracy trenera sprzedaży?

Instrumentarium trenera sprzedaży czyli interaktywny warsztat tworzenia własnych, unikalnych „narzędzi szkoleniowych”.

- Jak tworzyć unikalne treści szkoleniowe, „lodołamacze”, ćwiczenia, warsztaty, gry i symulacje
- Jak kreować „dramy”?
- Jak bezpiecznie tworzyć modele odgrywania ról
- Jak prowadzić dyskusje, mini-wykłady i analizy przypadków.
- Andragogika i cykl Kolb`a w pracy trenera sprzedaży

Trudne sytuacje w trakcie szkolenia sprzedażowego.

- Podstawowe zasady jakie obowiązują w trudnych sytuacjach szkoleniowych.
- Warsztat analizy powstawania trudnych sytuacji wraz z wnioskami i katalogiem działań jakie należy podjąć by je neutralizować.
- Skuteczne metody odpierania zastrzeżeń jakie powstają po stronie uczestników szkoleń sprzedażowych.

Jak mówić by nas słuchano

- Trener sprzedaży jako mówca.
- Warsztat budowania efektywnych i efektownych jednocześnie wystąpień trenera sprzedaży.
- Retoryka w pracy trenera oraz wykorzystanie „narzędzia” jakim jest storytelling.

Po szkoleniu liczy przede wszystkim Efekt.

- Badanie efektywności szkoleń sprzedażowych i ich ewaluacja.
- Jak praca trenera wpływa na wyniki finansowe osiągane przez zespoły sprzedażowe?

Praca trenera sprzedaży w oparciu o metody sprzedaży i metodologie badające i opisujące zachowania handlowca w przestrzeni publicznej.

- Prezentacja metod sprzedaży (model relacyjny, SPIN, SELL, metoda Briana Tracy, metoda Davida Sandlera).
- Warsztat doskonalący sposoby prezentowania i ćwiczenia metod i metodologii sprzedaży.
- Wypracowanie własnego unikalnego sposobu sprzedaży.
- Blaski i cienie modeli sprzedaży.
- „Warsztat uważności” w odniesieniu do metodologii opisujących zachowania jednostki w przestrzeni publicznej.

Odpowiedzialność i etyka trenera sprzedaży.

- Poufność pracy trenera sprzedaży (w odniesieniu zarówno do zleceniodawcy jak i uczestników szkolenia).
- Zasady tworzenia raportów po szkoleniu oraz udzielania informacji zwrotnych.
- Kiedy klient chce sobie zrobić krzywdę a trener powinien umieć powiedzieć NIE”? Warsztat pracy nad etyką i odpowiedzialnością trenera sprzedaży

„Już wiem, że nic nie wiem” czyli ciągłe doskonalenie trenera sprzedaży.

- Budowanie świadomości trenera sprzedaży z zakresie ciągłego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu.
- Katalog błędów młodego trenera sprzedaży czyli jak uniknąć syndromu Krugera – Dunninga.
- Warsztat pracy nad przygotowaniem i etosem pracy trenera sprzedaży.

Praca oparta na dowodach czyli dlaczego należy dołożyć maksymalnej staranności w kreacji szkolenia sprzedażowego.

- Praca nad umiejętnością dobierania właściwych metod i teorii wykorzystywanych w pracy trenera sprzedaży.
- Wykorzystywanie teorii psychologicznych w trakcie pracy na sali szkoleniowej.
- Trening umiejętności selekcji informacji, idei i teorii z punktu widzenia skuteczności szkolenia sprzedażowego.

Certyfikacja - trening video wraz z sesją informacji zwrotnych.

 

Kadra

01 kopiaKamil Buliński, EMBA
Trener, Konsultant, Mówca, Manager

Karierę w sprzedaży budował m.in.: w Raiffeisen Leasing Polska, Wolters Kluwer Polska, Raiffeisen Bank Polska, Motivizer, Bradford, Studio Wiedzy, Henkel Polska oraz w Wydawnictwie INFOR. Autor wydanej w 2016 r. nakładem Helion Onepress „Sprzedaży bez mitów“ (nominowanej w 2017 r. do nagrody „Książka dla Trenera“). Jako ekspert współpracował z Polsat News, Radio Łódź, oraz z dwumiesięcznikiem „Nowa Sprzedaż“. Występował jako mówca m.in.: na Forum Szefów Sprzedaży, Śniadaniach Liderów Sprzedaży oraz eventach animujących środowisko HR pod nazwą "HR na Śniadanie". Autor artykułów i komentarzy publikowanych na łamach m.in., "Szefa Sprzedaży", "Nowa Sprzedaż", "Dr Sprzedaż", hrnews.pl, stomatologianews.pl. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Szkoły Trenerów Sprzedaży oraz Szkoły Zarządzania Sprzedażą. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (współpracował również m.in. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Kolegium Uczelni Prywatnych FUTURUS). Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Główne obszary zainteresowań i specjalizacji: zarządzanie sprzedażą, psychologia sprzedaży, coaching kompetencyjny zespołów handlowych, personal branding managera sprzedaży. Prowadzi szkolenia, wykłady i wystąpienia w języku polskim i angielskim.

 

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

Wakacyjna promocja: cena 2000 zł/os.*

*Cena od roku akademickiego 2019/2020 - 2499 PLN

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte: 26-27 października, 16-17 listopada, 7-8 grudnia 2019 (3 weekendy).

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.