logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 50 godzin dydaktycznych/5 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Superwizja grupowa psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

PROGRAM DLA ABSOLWENTÓW
SUPERWIZJA GRUPOWA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Cele superwizji:

W odpowiedzi na liczne informacje od Państwa, że byliby Państwo zainteresowani zajęciami superwizyjnymi odbywającymi się również po zakończeniu studiów postanowiliśmy w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS stworzyć taką możliwość w najbliższym roku akademickim w pierwszej kolejności psychoterapeutom pracującym z dziećmi i młodzieżą.
Przewidujemy, że grupy superwizyjne będą zamknięte, nie będą przekraczały 20 osób i będą prowadzone przez dwóch certyfikowanych superwizorów dydaktyków PTTPB mających doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i superwizji psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym tak, żeby była możliwość pracowania również w mniejszych grupach. Głównymi superwizorami dydaktykami prowadzącymi zajęcia będą mgr. Ida Derezińska, dr Artur Wiśniewski oraz dr Magdalena Skotnicka-Chaberek.
W trakcie pięciu zjazdów superwizyjnych będziemy oczekiwać od Państwa superwizji psychoterapii minimum trzech pacjentów z załączonym do każdej z nich bardzo krótkim opisem najważniejszych informacji o pacjencie, jego terapii i problemach zgłaszanych do superwizji. Ważna będzie dla nas również aktywność i zaangażowanie Państwa w trakcie całości zajęć. Cykl pięciu zjazdów superwizyjnych zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o realnym uczestnictwie i aktywności Państwa w zajęciach.

Superwizja to termin przejęty z języka angielskiego (supervision) odnoszący się do nadzoru oraz wsparcia w formie konsultacji udzielanych psychoterapeucie (superwizowanemu) przez osobę o potwierdzonym znacznym doświadczeniu w prowadzeniu psychoterapii (superwizora). Celem superwizji jest umożliwienie psychoterapeucie doskonalenia warsztatu zawodowego i zapewnienie pacjentowi najwyższej jakości psychoterapii prowadzonej zgodnie z zasadami sztuki.(Popiel i Pragłowska, 2013).
Dane dotyczące upowszechniania (dissemination) wyników badań naukowych nad skutecznością terapii wskazują na konieczność przestrzegania protokołu i zasad terapii jako warunku osiągania zamierzonego efektu. Kodeksy etyczne stowarzyszeń psychoterapeutycznych nakładają na psychoterapeutów obowiązek poddawania pracy klinicznej superwizji, co jest gwarancją przestrzegania psychoterapii. Standardy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz EABCT przewidują poddawanie pracy klinicznej superwizji jako warunek odnowienia certyfikatów: psychoterapeuty i superwizora.
Przepisy przejściowe CMKP dotyczące uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie „Psychoterapia dzieci i młodzieży” zakładają przedstawienie informacji o odbywanej superwizji i rekomendacji superwizora.

Program na rok 2019/2020 zakłada 50 godzin superwizji grupowej, odbywanej w blokach 10 godzinnych co dwa miesiące.

Potwierdzenie uczestnictwa:

zaświadczenie z potwierdzeniem realnej liczby godzin uczestnictwa oraz aktywności superwizyjnej.

Adresaci

Absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Kadra

Superwizorzy psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

  • mgr Ida Derezińska
  • dr Magdalena Skotnika-Chaberek
  • dr Artur Wiśniewski

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poprzez naciśnięcie przycisku "Aplikuj teraz". W odpowiedzi otrzymają Państwo szczegółowy formularz osobowy, w którym możliwe będzie wybranie miasta obywania superwizji.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, o przyjęciu będzie decydowała aktualnie wykonywana praktyka psychoterapeutyczna (ankieta osobowa). 

 

Opłata

3500 zł/os.

* cena dotyczy całego cyklu 5 spotkań. Nie ma możliwości zapisania się na pojedynczy termin superwizji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Terminy

Spotkania odbywają się w piątki w godzinach 9:00-18:00

Superwizje w Warszawie:

20 września 2019 Ida Derezińska i Magdalena Skotnicka-Chaberek

29. listopada 2019 Ida Derezińska i Artur Wiśniewski

24 stycznia 2020 Ida Derezińska i Magdalena Skotnicka-Chaberek

27 marca 2020 Ida Derezińska i Artur Wiśniewski

15 maja 2020 Ida Derezińska i Artur Wiśniewski

 Superwizje w Sopocie:

4 października 2019 Ida Derezińska i Magdalena Skotnicka-Chaberek

6 grudnia 2019 Ida Derezińska i Artur Wiśniewski

7 lutego 2020 Ida Derezińska i Artur Wiśniewski

17 kwietnia 2020 Ida Derezińska i Magdalena Skotnicka-Chaberek

12 czerwca 2020 Ida Derezińska i Magdalena Skotnicka-Chaberek

 

Uwaga: wybór miasta odbywania superwizji będzie możliwy w szczegółowym formularzu zgłoszeniowym.

 

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów.