logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Badania focusowe w praktyce

 

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu:

Badania focusowe (FGI, FGD), powstały jako akademicka metoda badawcza, jednak większą popularność zyskały w badaniach marketingowych i społecznych. Opór środowisk akademickich może wynikać z niewielkiej praktyki, zwłaszcza że moderowanie i analizowanie FGI różni się znacznie od pracy z wywiadem indywidualnym.
Choć profesjonalnie poprowadzony FGI może wyglądać na niezobowiązującą rozmowę, to wymaga od moderatora wielu umiejętności.
Potrzebne są one by móc zainicjować i podtrzymywać właściwy poziom relacji z badanymi; sprawnie, a zarazem swobodnie poprowadzić dyskusję na wymagane tematy, reagując na szereg werbalnych i pozawerbalnych informacji od członków grupy, uczestniczących podczas sesji FGI w różnorodnych procesach grupowych i wchodzących w różne relacje i role grupowe.
Ważna jest też elastyczność osoby prowadzącej FGI i jej umiejętne balansowanie pomiędzy wrażliwością na potrzeby badanych, a dyrektywnością, wyznaczoną ramami scenariusza i założonych celów badawczych, oraz szybkie i odpowiednie reagowanie na szereg nieprzewidzianych okoliczności, które zdarzają się właściwie podczas każdego spotkania grupowego.
By właściwie i metodologicznie poprawnie wykorzystywać tę technikę, tak by mieć nad nią kontrolę i zrealizować założone cele badawcze i uzyskać wartościowe dane do analizy, trzeba zatem FGI rozumieć i zanalizować.

Zakres tematyczny:

Tematem i celem warsztatu jest aktywne przećwiczenie roli moderatora i obserwatora/analityka wywiadu grupowego, a także co bardzo ważne i uczące – roli respondenta. Uczestnicy warsztatu będą mieli szanse, w bezpiecznych warunkach, przetestować sytuacje standardowe jak i tzw. sytuacje trudne, zidentyfikować pułapki, czyhające na badaczy jakościowych wykorzystujących FGI oraz nauczyć się sobie z nimi radzić.

Metody dydaktyczne:

Warsztat - intensywna sesja robocza, z elementami wykładu, ćwiczeń i dyskusji grupowej.
Uczestnicy (do 8 osób) ćwiczyć będą poszczególne sytuacje w swoim kręgu, by następnie zmoderować zaprojektowaną samodzielnie sesję FGI na wybrany temat i wstępnie interpretować otrzymany materiał.

Program

Co to jest FGI?

 • FGI a inne techniki jakościowe
 • kiedy stosować FGI
 • zalety i wady FGI

Moderator – twórca czy narzędzie?

 • kim jest moderator i jaka jest jego rola w procesie grupowym
 • czy istnieje „moderator idealny”
 • osobowość a rola moderatora
 • jak znaleźć profesjonalnego moderatora
 • jak dobrać moderatora do badania

Planowanie i przygotowanie do prowadzenia FGI

 • dobór próby badawczej
 • miejsce i czas
 • konstrukcja scenariusza rekrutacyjnego
 • konstrukcja scenariusza FGI i jego rola w czasie dyskusji (w tym rola technik projekcyjnych)

Moderowanie sesji focusowej

 • budowanie klimatu dyskusji, rozgrzewka, ice breakers
 • rola i waga kontraktu
 • analiza procesów i efektów grupowych takich jak efekt synergii (Hess, 1968); stymulacji (Fern, 1982); spontaniczności (Malinowski, 2007); konformizmu (Asch, 1951; Aronson, 1994); próżniactwa grupowego (Ingham, Levinger i in, 1974); syndromu myślenia grupowego (Janis, 1972)
 • analiza ról grupowych i poznanie zasad postępowania z trudnymi uczestnikami (uczestnik dominujący, „drugi moderator”, uczestnik wycofany), przeszkadzające zachowania uczestników
 • nieprzewidziane okoliczności podczas moderowania
 • zarządzanie moderowaniem w czasie
 • najczęstsze błędy moderowania i jak sobie z nimi radzić

Analiza otrzymanego materiału

 • asymetria aktor/obserwator – z uwagi na czas trwania warsztatu, ta część będzie przedstawiona jedynie pobieżnie – w razie zapotrzebowania można dedykować temu zagadnieniu osobny warsztat

Etyka badań focusowych

 • co możemy, a czego nie możemy robić
 • kodeksy etyczne
 • prawa i obowiązki respondenta, badacza i zleceniodawcy

 

Kadra

Archanowicz2018dr Katarzyna Archanowicz – Kudelska

Psycholożka społeczna i ekonomiczna, socjolożka – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS. Badaczka jakościowa z ponad 10 letnim stażem i trenerka warsztatów (absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Ośrodka Intra). Przez ponad 10 lat pracowała jako badacz jakościowy i moderator w komercyjnych firmach badawczych: CASE, 4PResearch Mix i GfK Polonia, w ostatniej przez 7 lat kierowała zespołem badań jakościowych. Wykształciła i wychowała kilku moderatorów FGI. Obecnie zajmuje się prowadzeniem warsztatów z umiejętności miękkich z elementami dramy stosowanej, oraz konsultowaniem i uczeniem badań jakościowych i badań marketingowych. Ma za sobą ponad 4000 godzin pracy z grupą – zogniskowanych wywiadów grupowych, paneli, warsztatów i treningów. Posiada międzynarodowy certyfikat P&G w zakresie prowadzenia grup focusowych, przyznawany najlepszym moderatorom. W czasie swojej kariery zawodowej współpracowała z wielkimi korporacjami, małymi firmami jak i instytucjami pozarządowymi. W 2017 obroniła pracę doktorską na temat badaczy jakościowych i komercyjnych badań rynku i opinii.

 

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1000 PLN 

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

26-27 października 2020 roku

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.