logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin szkoleniowych efektywnej pracy - szkolenie jednodniowe.

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Komunikacja w sytuacji kryzysowej
Kiedy dobrym ludziom i markom przytrafiają się złe rzeczy

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:

 • działań zaradczych i profilaktyki postępowania w kryzysie,
 • zarządzania informacją w sytuacji kryzysu w organizacji,
 • podstawowych reguł kontaktowania się z mediami i innymi istotnymi interesariuszami zaangażowanymi w czasie kryzysu, a także po jego ustąpieniu,
 • szczególnych potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesu zaangażowanych w kryzys (media, pracownicy, kooperanci, udziałowcy etc.),
 • najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu informacją w trakcie kryzysu.

 

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Łączy stosownie do potrzeb grupy formy podawcze wiedzy (miniwykłady) z angażującymi uczestników ćwiczeniami praktycznymi, symulacjami, analizą przypadków z polskiego i światowego rynku, ćwiczeniami indywidualnymi i/lub grupowymi, omówieniem wykonanych zadań, dyskusją, formułowaniem wniosków i zaleceń na przyszłość.

 

Oczekiwane wyniki szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien wykazać się znajomością i zrozumieniem podstawowych reguł zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej i umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy z racji zawodowych obowiązków mogą zetknąć się z potrzebą informacyjnego reagowania w sytuacji dużej presji opinii publicznej w bardzo ograniczonym czasie, tj.:

 • menadżerów i kluczowych pracowników firm zaangażowanych w opracowanie, przygotowanie i wdrożenie strategii informacyjnego reagowania w kryzysie organizacji lub instytucji;
 • pracowników działów komunikacji i PR, rzeczników prasowych, sprzedaży i obsługi klienta, HR, pionu finansowego, którzy w przypadku zaistnienia kryzysu znajdą się w bezpośrednim kontakcie z udziałowcami kryzysu (media, klienci, instytucje nadzoru, etc.) i będą pod presją musieli skutecznie zarządzać informacją na wyznaczonym odcinku;
 • potencjalnych członków Zespołów Zarządzania Kryzysowego w strukturach danej organizacji;
 • studentów kierunków dziennikarskich, zarządzania kryzysowego czy bezpieczeństwa narodowego;
 • osób zainteresowanych ta tematyką, które chcą poznać reguły reagowania np. na ataki medialne, plotki, zaczepki, hejt w sieciach społecznych i umiejętnego radzenia sobie w takich sytuacjach.

 

Program

Kryzys – typologia i przyczyny powstawania

 • Kiedy rzeczywiście możemy mówić o sytuacji kryzysowej?
 • Najczęstsze źródła sytuacji kryzysowych we współczesnej organizacji.
 • Podstawowe typy sytuacji kryzysowych.
 • Etapy rozwoju kryzysu.
 • Udziałowcy sytuacji kryzysowej i ich potrzeby informacyjne.

 

Działania podejmowane w obliczu sytuacji kryzysowej

 • Zanim wybuchnie kryzys:
  • działania prewencyjne,
  • audyt kryzysowy,
  • modelowy plan akcji,
  • instrukcja postępowania w kryzysie.
 • Zasady budowania oraz zawartość podręcznika kryzysowego.
 • Strategie wychodzenia z kryzysu.
 • Skład, kompetencje i zakres działań sztabu antykryzysowego.

Media w sytuacji kryzysowej – konfrontacja czy współpraca?

 • Relacje z mediami w obliczu sytuacji kryzysowej – zasady postępowania.
 • Specyfika kryzysów i parakryzysów w mediach społecznościowych:
  • jak reagować na sytuacje kryzysogenne w sieci? (zasada 5P),
  • jak radzić sobie z agresją i hejtem w SM?
 • Najczęściej popełniane błędy – jak ich unikać.
 • Podstawowe narzędzia w kontaktach z mediami w czasie kryzysu:
  • komunikat prasowy, 
  • konferencja prasowa,
  • wywiad, wypowiedź na żywo,
  • inne.
 • Działania po zakończeniu kryzysu.

Część warsztatowa

 • Prezentacja przygotowanej części warsztatowo-ćwiczeniowej – analiza przypadku.
 • Praca uczestników szkolenia, indywidualna lub w grupach, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wcześniejszych zajęć (propozycja działań i postaw wobec sytuacji zaaranżowanej w ćwiczeniu)

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach. Może on być elastycznie dostosowywany pod względem rozłożenia akcentów w przekazywanych treściach do potrzeb uczestników szkolenia.

Kadra

jj bsxUx

Andrzej Łabędzki

konsultant, praktyk, trener public relations i komunikacji w biznesie. Wydawca i edytor. Absolwent polonistyki na UW i podyplomowych studiów PR. W zawodowym portfolio ma także doświadczenie pracy jako reporter radiowy (PR Trójka), dziennikarz w prasie biznesowej oraz konsultant i dyrektor jednej z warszawskich agencji PR. Wieloletni wykładowca i prowadzący zajęcia warsztatowe w SWPS i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Jako szkoleniowiec i doradca aktywny od 1999 r. pracował dla m.in. takich firm, jak: Kamis S.A., Centrum Szkolenia Polskiego Radia S.A., Marks & Spencer, Totalizator Sportowy, Sokołów S.A., Nepentes Farmaceutical Trading, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Johnson & Johnson Polska, Synoptik Polska, Cormay Poland S.A., ZG Ochotniczych Hufców Pracy, Polsoja. Był również wydawcą i edytorem wielu pionierskich na polskim rynku publikacji z zakresu marketingu i komunikacji biznesowej w tym „biblii marketingu” Ph. Kotlera („Marketing”), czy pierwszych polskojęzycznych pozycji na temat PR i zarządzania sytuacją kryzysową („Public relations – czyli promocja reputacji” T. Goban-Klas, A. Kadragic, P. Czarnowski oraz I.I. Mitroff, Ch.M. Pearson „Zarządzanie sytuacją kryzysową”).

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

389 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

20 listopada 2020 roku

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Istnieje możliwość rozbudowania szkolenia do dwóch dni.