logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

prof. dr hab.

Tadeusz Gałkowski

Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog społeczny. Naukowo zajmuje się autyzmem oraz psychologicznymi aspektami rehabilitacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, a także komunikacji z nimi. Interesuje się psychologicznymi podstawami opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i z rozległymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz problemami komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Kierownik projektów badawczych z zakresu wspomagania środowiska rodzinnego, uczestniczącego w rehabilitacji i przystosowaniu społecznym dzieci z autyzmem.

Jest prezesem Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz patronem naukowym i przewodniczącym Polskiego Komitetu Audiofonologii. Współpracuje z Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) we Francji oraz z Ośrodkiem Badań Głuchych w Wielkiej Brytanii.

Współredagował takie publikacje jak: „Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu" (2011), „Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia" (2006) oraz „Oblicza psychologii klinicznej" (2014). Autor wielu publikacji naukowych z zakresu psychologicznej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, współautor „Sztuk Walki. Zwycięstwo nad sobą. Psychofizyczne podstawy systemowego szkolenia według doświadczeń Azji Centralnej i Wschodniej" (2010).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi seminaria magisterskie i doktoranckie.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rozwój dziecka niepełnosprawnego
  • Autyzm
  • Niepełnosprawność fizyczna i umysłowa
  • Rehabilitacja
  • Osoby niesłyszące i niedosłyszące

Informacje prasowe