logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele ograniczeń, do których uczelnie musiały się dostosować. Chcąc zapewnić naszym studentom i wykładowcom bezpieczne warunki nauki i pracy, zmieniliśmy sposób funkcjonowania w poszczególnych kampusach i wprowadziliśmy elastyczny model kształcenia, który łączy różnorodne formy zajęć online z tradycyjnymi zajęciami w sali odbywającymi się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Taka organizacja pozwoli nam dostosować się do zmieniających się warunków i restrykcji związanych z pandemią.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych studentów, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, przygotowaliśmy kilka modalności zajęć online, które zostaną uruchomione w nadchodzącym roku akademickim.

Informacje dla studentów kierunków anglojęzycznych

Jeśli jesteś przyszłym studentem Uniwersytetu SWPS lub dopiero aplikujesz na studia, ale nie jesteś pewien, czy będziesz mógł przyjechać do Polski na początku roku akademickiego 2020/2021, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Stopniowe otwieranie granic może spowodować, że niektóre sprawy związane z przyjazdem na studia do innego kraju mogą się znacznie wydłużyć. Aby zapewnić kandydatom dodatkowy czas na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, przygotowaliśmy różne opcje zajęć online, które będą obowiązywały od października do końca grudnia 2020 r.

Jesteś zainteresowany kształceniem na odległość? Złóż podanie do dziekana swojego wydziału za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. Studenci pierwszego roku niedługo uzyskają dostęp do Wirtualnej Uczelni.

Modalności zajęć dostępne jesienią 2020 roku

Psychologia w języku angielskim (studia licencjackie i magisterskie)

 • Studenci mogą wybrać między zajęciami online lub stacjonarnymi na uczelni (zajęcia na uczelni organizowane będą w małych grupach z zachowaniem wszystkich środków ostrożności).
 • Wykłady i fakultety będą się odbywać wyłącznie online.

School of Form – Wzornictwo (studia licencjackie)

 • Rok akademicki zaczyna się 28 września. Daty rozpoczęcia zajęć, spotkań organizacyjnych i szkoleń stanowiskowych zostaną opublikowane na Wirtualnej Uczelni po 17 września.
 • 75% zajęć będzie się odbywała stacjonarnie, na terenie uczelni, z zachowaniem wymogów sanitarnych zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz wszystkie przedmioty wspomagające, które nie wymagają działań w warsztatach i pracowniach, będą realizowane online.
 • Na studiach stacjonarnych w każdym tygodniu będą dni pracy na uczelni i dni nauki z domu.
 • Na studiach niestacjonarnych niektóre zjazdy będą się odbywały na uczelni, a niektóre w całości zdalnie.

Pozostałe kierunki w języku polskim (studia licencjackie i magisterskie)

 • studenci, którzy z powodu pandemii nie będą mogli rozpocząć studiów w październiku 2020 r., mogą ubiegać się o indywidualny tok nauczania – pod warunkiem zatwierdzenia go przez dziekana odpowiedniego wydziału

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie (filologia angielska, zarządzanie i pozostałe programy oferowane w języku polskim)

 • Studenci pierwszego roku, studia stacjonarnych
  • Wszystkie zajęcia w semestrze zimowym odbywać będą się w trybie online. Aby umożliwić Wam bezpośredni kontakt z wykładowcami i pomóc w przejściu do nauki w trybie online, w pierwszym tygodniu studiów stacjonarnych, w dniach 26-30 października, zajęcia będą prowadzone na uczelni.
 • Studenci pierwszego roku, studia niestacjonarne
  • Wszystkie zajęcia w semestrze zimowym odbywać będą się w trybie online. Aby umozliwić Wam bezpośredni kontakt z wykładowcami i pomóc w przejściu do nauki w trybie online, w pierwszy weekend studiów niestacjonarnych, w zależności od programu studiów będą to 17-18 października lub 24-25 października, zajęcia będą prowadzone na uczelni.
 • Studenci drugiego i trzeciego roku
  • Wszystkie zajęcia i wykłady w semestrze zimowym będą prowadzone w trybie online (synchronicznie, z wyłączeniem przypadków, w których w programie wpisany jest e-learning).

Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja, ale dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić naszym studentom wykształcenie potrzebne do rozwoju kariery. Dlatego już jesienią 2020 r. uruchamiamy zajęcia online dostępne na kierunkach w języku angielskim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji w wybranym mieście.

Studenci międzynarodowi

Studenci Uniwersytetu SWPS, którzy z powodu pandemii wrócili już do domów lub planują powrót latem, mogą skorzystać z wyżej wymienionych opcji zajęć online w najbliższym roku akademickim.

Jesteśmy tutaj, żeby Ci pomóc!

Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja, ale dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić naszym studentom wykształcenie potrzebne do rozwoju kariery. Dlatego już jesienią 2020 r. uruchamiamy zajęcia online dostępne na kierunkach w języku angielskim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji w wybranym mieście.

Kontakt

BIURO REKRUTACJI W WARSZAWIE

22 517 96 11, 22 517 96 35
rekrutacja@swps.edu.pl
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

BIURO REKRUTACJI WE WROCŁAWIU

71 750 72 72
rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18

BIURO REKRUTACJI W POZNANIU

61 27 11 222
rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój R144

BIURO REKRUTACJI W KATOWICACH

32 750 60 84, 32 721 26 53
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
ul. Techników 9, 40-326 Katowice, pokój 004

BIURO REKRUTACJI W SOPOCIE

58 721 46 00
rekrutacja.sopot@swps.edu.pl
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot