logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną, skierowany do studentów Wydziału Psychologii we Wrocławiu. Miło nam poinformować, że nagrodzony został m.in. projekt studentek psychologii klinicznej naszej uczelni, Mai Jakóbczyk i Klaudii Grzyb, „Otwarcie wokół seksualności. Cykl spotkań z młodzieżą”.

Zapraszamy na cykl trzech webinarów, które odbędą się w ramach tego projektu. Pierwsze spotkanie – „Pozytywna seksualność – ewolucja praw seksualnych człowieka” – odbędzie się już 13.11.2020 r. o godz. 18.00, a poprowadzi je dr Agata Loewe, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji na temat wydarzenia »

13 listopada – 10 grudnia 2020 r.
18.00
online

O konkursie

Tegoroczna edycja konkursu była niezwykła, ponieważ dwa projekty zajęły ex aequo pierwsze miejsce, otrzymując po 10 tys. zł na realizację. Mowa o projektach „Otwarcie wokół seksualności. Cykl spotkań z młodzieżą” (autorki wniosku: Maja Jakóbczyk i Natalia Grzyb) oraz „Droga do samodzielności” (autorki wniosku: Monika Wiktorowicz-Sosnowska i Marta Emirsajłow).

„Inicjatywy podejmowane przez studentów są dla nas bardzo ważne, szczególnie gdy mają oni możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej w realnym działaniu, wywierającym wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy bardzo dumni, że nasi studenci chcą się angażować w tego typu akcje. Wnioski zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: dr Izabela Pawłowska, mgr Katarzyna Kulwicka-Durmowicz, dr Jakub Kuś”.

dr Jakub Kuś, koordynator konkursu

Organizatorki cyklu spotkań:

258 michael fleischer

Maja Jakóbczyk i Klaudia Grzyb – studentki psychologii o specjalności klinicznej i edukatorki seksualne fundacji Spunk. Pracują z młodzieżą i dorosłymi, prowadząc dla nich zajęcia z edukacji seksualnej. Na swoim Instagramie dzielą się z ludźmi rzetelną wiedzą i spostrzeżeniami. Partyworkerki oraz streetworkerki Fundacji Salida, pracują z osobami uzależnionymi, opiekując się świetlicą drop-in.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest propagowanie naukowej wiedzy z obszaru seksualności, przełamywanie społecznego tabu oraz upowszechnianie wśród studentów pozytywnych postaw i wzorców. Zależy nam na uwrażliwieniu na często pomijane i istotne kwestie, takie jak: wiedza w zakresie świadomego i bezpiecznego seksu, rola intymności oraz komunikacji w relacjach partnerskich, kompetencje w zakresie stawiania własnych granic i asertywności w bliskich relacjach, reagowanie na przemoc seksualną.

Cel chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, cyklu spotkań z praktykami oraz pokazu filmowego. Tematyka wydarzeń dotyczy seksualności rozumianej jako bliskość w relacjach, umiejętność stawiania własnych granic, komunikowania potrzeb, bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie. Ze względu na swój kontrowersyjny wydźwięk seksualność jest w polskim kontekście notorycznie marginalizowana, zarówno wśród młodszych, jak i starszych odbiorców. Problem ten jest szczególnie widoczny w braku instytucji odpowiedzialnych za powszechne działania edukacyjne w zakresie seksualności, pomimo ewidentnych potrzeb, szczególnie wśród młodzieży. Jednocześnie rozwój technologiczny, a zwłaszcza dostęp do internetu, pozwala na nieograniczone korzystanie z informacji (najczęściej niesprawdzonych oraz o niskiej rzetelności). Tego typu sytuacja może powodować poważne zagrożenia zwłaszcza w obrębie najmłodszej grupy odbiorców, zawieszonych pomiędzy wszechobecnością seksu przy jednoczesnej niemocy rozmawiania o nim w sposób szczery i kompetentny. Problem ten dotyczy także osób dorosłych, które nie otrzymały odpowiedniej edukacji. Skutkiem jest niska świadomość seksualna wśród tychże osób, a także trudności w rozmowie oraz przekazywaniu rzetelnych informacji młodszym pokoleniom.

Badania prowadzone przez UNESCO potwierdzają, że programy kompleksowej edukacji seksualnej dostosowanej do wieku odbiorców przyczyniają się do zmniejszenia ryzykownych zachowań seksualnych, zwiększenia świadomości czy pozytywnych postaw wobec własnej seksualności i reprodukcji.

Zapraszamy na cykl webinarów

Zapraszamy na trzy dwugodzinne spotkania online z praktykami będącymi specjalistami z zakresu seksuologii:

  • 13.11.2020 r., godz. 18.00 – „Pozytywna seksualność – ewolucja praw seksualnych człowieka”, dr Agata Loewe

258 Agata Loewe

dr Agata Loewe – psycholożka kliniczna i międzykulturowa, psychoterapeutka systemowa, seksozofka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Od 2009 r. współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz równości w zakresie płci, gender, seksualności oraz relacji i dostępu do praw seksualnych człowieka. Prowadzi prywatną praktykę, a także organizuje i prowadzi zajęcia dla osób, które chcą lepiej rozumieć własną seksualność oraz profesjonalnie pomagać innym w tym zakresie. Związana ze Światową Organizacją Zdrowia Seksualnego (WAS), amerykańskim SCU oraz brytyjskim Pink Therapy.

  • 20.11.2020 r., godz. 14.00 – „Sekskomunikacja: główne błędy i rozwiązania”, Agnieszka Szeżyńska

258 Agnieszka Szeżyńska

Agnieszka Szeżyńska – coachka intymności, edukatorka seksualności dla dorosłych, językoznawczyni, ekspertka w zakresie psycholingwistyki i komunikacji. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla par i osób indywidualnych. Pomaga budować trwałe i szczęśliwe życie intymne w stałych relacjach, specjalizuje się w sytuacjach niedopasowania intymnego i wspieraniu autentycznej ekspresji seksualnej w poczuciu bezpieczeństwa. Autorka książki „Warsztaty intymności” wydanej we współpracy z Wydawnictwem Otwarte. Współpracuje z Sex Coach University jako Student Advisor oraz współprowadzi Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie.

  • 10.12.2020 r., godz. 17.30 – „O kinku bez tabu”, Anna Niebudek

258 Anna Niebudek

Anna Niebudek – psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Doktorantka na wrocławskim Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi badania z zakresu seksualności człowieka. Naukowo interesuje się tematyką konsensualnego BDSM oraz psychologią grup mniejszościowych. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej oraz seksuologicznej. Pracuje również jako partyworkerka i streetworkerka w Fundacji Salida. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne z zakresu seksualności, profilaktyki, działań antydyskryminacyjnych oraz umiejętności społecznych.

Więcej informacji na temat wydarzeń w ramach projektu można znaleźć na Facebooku i Instagramie.