logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS znalazł się w elitarnej grupie ośrodków badawczych posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej.

naukowcyHR

Nauka na pierwszym miejscu

Uniwersytet SWPS ceni przede wszystkim rozwój nauki i upowszechnianie wiedzy zgodnie z przyjętymi praktykami etycznymi. Uczelnia pragnie stworzyć stymulujące środowisko do prowadzenia badań – wspiera inicjatywy naukowców, prowadzi politykę równych szans, sprzyja mobilności, dofinansowuje zakup sprzętu i oprogramowania, zapewnia szkolenia sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji.

Powyższe założenia przekładają się na konkretne wyniki, czego potwierdzeniem są czołowe miejsca w rankingach pozyskiwania grantów oraz wysokie oceny ministerialne za działalność naukowo-badawczą.

Uczelnia z logo HR Excellence in Research

Zaledwie cztery uniwersytety w Polsce, w tym nasza uczelnia, mogą wykorzystywać logo HR Excellence in Research. Certyfikat ten potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej.

Instytucje posiadające logo HR Excellence są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

HR 01

PDF-icon25px Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
PDF-icon25px Declaration of Support
PDF-icon25px Wewnętrzna analiza luki i plan działania na lata 2015-2017
PDF-icon25px Internal gap analysis and action plan for 2015-2017