logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Siedmiu... wybitnych

Podczas spotkania dyplomy odbierze siedmiu wybitnych polskich uczonych, którzy wygrali tegoroczny konkurs w programie MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i zdobyli subsydia profesorskie. Na projekty badawcze otrzymają oni od Fundacji łącznie ponad 2 mln zł.

Wśród nagrodzonych znalazło się trzech uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • prof. dr hab. Wojciech Jan Bałus, historyk sztuki,
  • prof. dr hab. Bartosz Brożek, filozof kognitywista i prawnik,
  • dr hab. Adam Chuderski, kognitywista.

W gronie laureatów znaleźli się także:

  • prof. dr hab. Piotr Gutowski, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
  • prof. dr hab. Marek Kwiek, socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Stanisław Wiech, historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • dr hab. Bogdan Żurawski, prof. PAN, archeolog z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie.

Gość specjalny - prof. Richard Frąckowiak

Uroczystość uświetni swoją obecnością prof. Richard Frąckowiak, wybitny neurobiolog polskiego pochodzenia. Jako pionier w dziedzinie badań nad obrazowaniem ludzkiego mózgu opracował i zastosował metody badania zależności strukturalno-funkcjonalnych mózgu u osób zdrowych i chorych. Jego wykład będzie dotyczył zakrojonego na szeroką projektu Human Brain Project. Frąckowiak jest jednym z trzech koordynatorów projektu i odpowiada za medyczną platformę informatyczną.

Human Brain Project to strategiczny projekt UE uruchomiony w październiku 2013 r. i ma potrwać do 2023 r. Jego celem jest dokładne odtworzenie informatyczne działania ludzkiego mózgu. Projekt jest finansowany m.in. przez Komisję Europejską i bierze w nim udział obecnie 112 partnerów z 24 krajów w Europie i na świecie.

Współpracujący w ramach projektu neurobiolodzy ogólni i kliniczni oraz informatycy zamierzają opracować praktyczną biologiczną teorię mózgu, zaczynając od najbardziej podstawowego poziomu – związanych z nim genów, aż do najbardziej złożonego – procesów poznawczych, emocji, postrzegania i działania. W tym celu wykorzystają dane zebrane w ciągu dziesięcioleci i przeanalizują je za pomocą zupełnie nowych, opracowanych specjalnie na potrzeby tego zadania protokołów analiz danych. W oparciu o połączone dane kliniczne i informacje biologiczne użyją do określenia charakterystycznych oznak choroby. Neurolodzy i psychiatrzy użyją wyników przeszukiwania ogromnych ilości danych zgromadzonych w bazach europejskich szpitali i jednostek badawczych do opracowania nowych procedur diagnostycznych, umożliwiając tym samym nadejście ery medycyny precyzyjnej.

Udział w uroczystości

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej połączona z wykładem prof. Frąckowiaka ma charakter otwarty, ale obowiązuje rejestracja. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja (w jęz. polskim).

O programie MISTRZ

Program MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (subsydia profesorskie) jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Maksymalnie trzyletnie subsydia w wysokości do 300 tys. zł mogą być przeznaczone na intensyfikację dotychczas prowadzonych prac lub podjęcie nowych kierunków badań.

baner-MISTRZ-FNP

Laureaci są wybierani w trybie zamkniętego konkursu opartego na nominacjach środowiska naukowego. Wszystkie zgłoszone projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie. Najpierw dokonują jej recenzenci, a później panel ekspertów, który ustala listę laureatów i rekomenduje ją do zatwierdzenia Zarządowi Fundacji. Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Do tej pory w programie nagrodzono 207 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 996 młodych naukowców. W latach 1998-2015 Fundacja przeznaczyła na program prawie 53,6 mln zł.

MISTRZowscy profesorowie Uniwersytetu SWPS

Wśród 207 nagrodzonych w programie znaleźli się również profesorowie naszej uczelni. W 2012 r. tym prestiżowym wyróżnienie zostali uhonorowani: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz i prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), prof. dr hab. Grzegorz Sędek (Wydział Psychologii w Warszawie) oraz prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie).