logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

Z dniem 1 września 2016 roku nastąpi zmiana na stanowisku Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Andrzej Eliasz po 20 latach pełnienia funkcji i współtworzenia uniwersytetu zdecydował o przekazaniu stanowiska Rektora.

Na wniosek JM Rektora Andrzeja Eliasza i Założyciela Uniwersytetu SWPS Pana Piotra Voelkela na stanowisko Rektora Senat zaakceptował kandydaturę dr hab. Romana Cieślaka, prof. Uniwersytetu SWPS, pełniącego dotychczas funkcję Prorektora ds. nauki. Kadencja Rektora rozpoczyna się z dniem 1 września 2016 roku.

Odwaga i konsekwencja JM Rektora Andrzeja Eliasza w realizacji ambitnej strategii rozwoju Uczelni zdecydowały o niewątpliwym sukcesie osiągnięcia statusu pierwszego prywatnego Uniwersytetu w Polsce.

W imieniu społeczności Uniwersytetu SWPS wyrażamy głębokie uznanie i składamy podziękowania Panu Rektorowi za lata wytężonej pracy, sukcesów w dążeniu do doskonałości naukowej i budowania silnej pozycji Uczelni, z której jesteśmy dumni. Cieszymy się, że Pan Profesor będzie uczestniczył w życiu Uczelni współtworząc Radę Powierniczą Uniwersytetu.

W imieniu pracowników i studentów gratulujemy Profesorowi Romanowi Cieślakowi. Życzymy odwagi i powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu funkcji i wytyczaniu ścieżek rozwoju Uniwersytetu.

Władze Uczelni
Pracownicy i studenci Uniwersytetu SWPS

 

2000x1360 cieslak

„Nie jest łatwo zmierzyć się z żywą legendą Rektora, prof. Andrzeja Eliasza. Jeśli dzisiaj wyrażam gotowość objęcia funkcji Rektora, to tylko dlatego, że wierzę w wizję prywatnego uniwersytetu badawczego – wizję Uniwersytetu SWPS, którą stworzył prof. Andrzej Eliasz. Profesor wymyślił uczelnię i sprawił, że stała się ona pasją dla setek pracowników, tysięcy studentów i absolwentów, sprawił, że stała się ona symbolem jakości działalności naukowej i edukacyjnej. Jeśli mówimy dzisiaj, że jesteśmy dumni z uniwersytetu, który współtworzymy, to dzięki Rektorowi, który obdarzał szacunkiem, zaufaniem, zapraszał do współpracy oraz wyznaczał ambitne i atrakcyjne cele dla uczelni. 

Moim celem będzie kontynuacja tej polityki. Wierzę, że grono ambitnych, mądrych i zaangażowanych pracowników naszej uczelni połączy wspólna wizja badawczego uniwersytetu, którą sformułował mój poprzednik. Poszukiwanie prawdy poprzez naukę oraz wolność akademicka idą u nas w parze z odpowiedzialnością i odwagą dozmiany otaczającej nas rzeczywistości. Kontynuacja tej pociągającej wizji wymaga profesjonalnego wsparcia i partnerstwa, wymaga kompetencji i zaangażowania. Wierzę, że tych potrzebnych składników nam nie zabraknie.

Jako nowy rektor o to proszę i o tym, ze swej strony zapewniam”.

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Sylwetka Rektora-Elekta

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Związany z uczelnią od 19 lat, od 4 lat pełni funkcję prorektora ds. nauki. W tym czasie uczelnia rozwinęła działalność naukową, dzięki promowaniu wśród naukowców i studentów kultury grantowej, wdrażaniu odważnych inicjatyw wspierających aktywność badawczą i profesjonalnemu wsparciu Biura ds Badań Naukowych. Dziś Uniwersytet realizuje 348 projektów badawczych na kwotę prawie 30 mln zł pozyskanych z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących działalność naukową w Polsce i Europie. Wyniki tych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i są publikowane w najlepszych światowych czasopismach naukowych.

Profesor Roman Cieślak w pracy badawczej zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych (m.in. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology, PLoS ONE, Journal of Clinical Psychology). Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism jak Stress and Health, Anxiety, Stress, & Coping.

Prywatnie i zawodowo jest pasjonatem psychologii oraz jej zastosowań w życiu społecznym i organizacyjnym.

Wywiad z prof. Cieślakiem w programie „Inny punkt widzenia”

W programie „Inny punkt widzenia” w telewizji TVN24 red. Grzegorz Miecugow rozmawiał z prof. Romanem Cieślakiem o powstaniu pierwszego niepublicznego Uniwersytetu w Polsce oraz o badaniach profesora dotyczących internetowych interwencji psychologicznych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu »

prof cieslak w szkle kontaktowym