hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Światowy Tydzień Mózgu

Światowy Tydzień Mózgu jest obchodzony na całym świecie. Co roku podczas wydarzenia można uczestniczyć w popularnonaukowych wykładach i warsztatach upowszechniających  zajmującej się układem nerwowym człowieka. Celem organizatorów jest zainteresowanie ludzi wiedzą na temat neuronauki – fascynującej dyscypliny odkrywającej zagadki naszego umysłu. Dlatego też program wydarzenia jest atrakcyjny zarówno dla specjalistów, jak i dla osób, które wcześniej nie miały styczności z neuronauką.

brain hand

– Światowy Tydzień Mózgu to znane wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez o charakterze popularnonaukowym. W tym roku Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS po raz pierwszy przyłączy się do tej szerokiej akcji, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym. Zapraszamy na szereg interesujących wykładów i warsztatów adresowanych do wszystkich grup wiekowych. Zwracamy ponadto uwagę, iż w dniu 17 marca swoim wystąpieniem zaszczyci nas jeden z najbardziej znanych polskich naukowców – prof. Jerzego Vetulani – mówi Justyna Płachetka, doktorantka Uniwersytetu SWPS.

Co w programie?

W programie Światowego Tygodnia Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach w programie znajduje się bardzo ciekawa oferta wykładów i warsztatów. A wśród nich:

Wykład prof. Vetulaniego w ramach Strefy Psyche

 • „Jak żyć mądrze, długo i zdrowo. Refleksje neurobiologa”, godz. 17.30-19.00 – prof. Jerzy Vetulani

Człowiek powinien rozwijać inteligencję zdrowotną: zdolność do aktywnego odbierania i przetwarzania informacji o stanie własnego zdrowia w celu prawidłowego podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych w sytuacji niebezpieczeństwa spadku poziomu funkcjonowania własnego organizmu.

{slider=Czytaj więcej}

Korzystamy z niej, aby zrobić użytek ze zdobyczy cywilizacji dla przedłużenia szczęśliwego, zdrowego życia. Restrykcje kaloryczne, zdrowe odżywianie, umiarkowany wysiłek fizyczny i umysłowy, relaks oraz aktywność seksualna i społeczna umożliwiają radosne i pożyteczne życie od młodości do etapów końcowych. 

prof. Jerzy Vetulani – polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek PAN i PAU, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, doctor honoris causa ŚUM i UM w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Laureat licznych nagród i odznaczeń. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki.

{/slider}

Wykłady

17 marca 2016 r., Aula

 • „Dlaczego ludzie sięgają po enteogeny”, godz. 13.00-14.00 – Szymon Pluta

Od zarania dziejów człowiekowi towarzyszą substancje psychoaktywne. Na przestrzeni dziejów część na stałe wpisała się w ludzki żywot i stała się społecznie akceptowalna tak jak alkohol czy nikotyna, a część pozostała na marginesie społeczeństwa.

{slider=Czytaj więcej}

Wśród nich znajdują się enteogeny, czyli „święte” substancje, którymi raczyli się i raczą szamani z odległych krajów. Dlaczego ludzie po nie sięgają? Co ich do tego skłania? Spotkanie będzie próbą odpowiedzi na te oraz inne pytania z tego zakresu.

Szymon Pluta – student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jego zainteresowaniami są psychologia społeczna, humanistyczna i mało popularna w Polsce psychologia transpersonalna. Wśród naukowych „pasji” szczególne miejsce znajdują substancje psychoaktywne tj. ich zastosowanie w psychologii/psychoterapii oraz zagrożenia z nimi związane.

{/slider}

 • „Język migowy i mózg”, godz. 14.00-15.00 – mgr Justyna Kotowicz

Języki migowe są naturalnymi językami! Nie są to gesty połączone z pantomimą! Dowody? Po pierwsze: podobna aktywność mózgu podczas przetwarzania języka migowego i języka fonicznego. Po drugie: uszkodzenia ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie języka powodują zaburzenia języka migowego (migowa afazja).

{slider=Czytaj więcej}

Po trzecie: wiek nabycia języka migowego i fonicznego ma podobne znaczenia dla wzorców aktywności mózgu. Po czwarte: migowe jąkanie się, migowa dyzartria i specyficzne zaburzenia języka migowego. I wiele innych dowodów, które trzeba zobaczyć, bez migania się.

mgr Justyna Kotowicz – studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, doktorantka na Wydziale Filozoficznym UJ, asystentka w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta przy Instytucie Psychologii UJ.

{/slider}

 • „Mózg i sztuka art-brut”, godz. 15.00-16.00 – dr Elżbieta Lubińska

Każde spotkanie twórcy z rzeczywistością, prowadzące do twórczej kreacji, jak i odbiorcy z dziełem jest inne, uwikłane w osobiste doświadczenie, potencjał emocjonalny i intelektualny, przekaz kulturowy, a wreszcie i sposób w jaki pojęcia związane ze sztuką i jej odbiorem reprezentowane są w neuronalnych strukturach mózgowych.

{slider=Czytaj więcej}

Wyniki badań dostarczają coraz więcej interesujących dowodów na istnienie nierozerwalnego wręcz związku pomiędzy mózgiem i sztuką. Skłaniają jednocześnie do zastanowienia się nad neuronalnymi korelatami twórczej ekspresji artystów z kręgu art brut i percepcji ich niezwykłych, zrodzonych w oderwaniu od wzorców kultury dzieł

dr Elżbieta Lubińska-Kościółek – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

{/slider}

18 marca 2016 r., sala 204

 • „Dlaczego lubimy się bać. Horror jako forma rozrywki”, godz. 15.00-16.00 – Paweł Maślanka

Każdy oglądał kiedyś thriller czy horror. W zależności od osobistych preferencji, bez względu na to, czy wspomniany „straszny film" przypadnie nam do gustu, czy też nie, reagujemy w różny sposób. Wykład w kilku słowach, postara się opisać procesy percepcyjne oraz wpływ akcji horroru na ludzki organizm i psychikę.

{slider=Czytaj więcej}

Paweł Maślanka – student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, przewodniczący Studenckiej Inicjatywy Walki z Depresją. Do jego głównych zainteresowań należy wykorzystanie psychoterapii i przyczyny zachowania się ludzi w codziennych sytuacjach.

{/slider}

 • „Nasz ograniczony mózg w wirtualnej rzeczywistości gier komputerowych”, godz. 16.00-17.00 – Kamil Kos

Żyjemy w dobie cyfryzacji i informatyzacji otaczającego nas świata. To kolejny etap w historii ludzkości. Warto przyglądać się zjawisku jakim jest fenomen Cyberprzestrzeni z wielu perspektyw i dyscyplin nauki. Jednym z aspektów, który warto badać są gry komputerowe.

{slider=Czytaj więcej}

Z perspektywy psychologii możemy rozpatrywać ich wpływ na wiele sposobów – od zwykłej rozrywki, działań twórczych, poprzez wpływ na nasze relacje społeczne, aż po immersyjność i oddziaływanie na naszą wyobraźnię i na pracy mózgu kończąc. Na wykładzie proszone zostaną tematy i zjawiska związane z grami komputerowymi.

Kamil Kos – student V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, z zamiłowania gracz i ludolog. Zajmuje się tematyką gier komputerowych w odniesieniu do psychologii społecznej.

{/slider}

19 marca 2016 r., sala 204

 • Jak spowolnić proces starzenia się mózgu” (warsztaty dla młodzieży) – Anna Krysztofowicz, Monika Ignacak (SID)

Jak praca mózgu wpływa na nasze życie? Co możemy zmienić, a co pozostaje poza naszym wpływem? Jaki jest związek między pracą mózgu, naszym zachowaniem oraz wieloma procesami, które w nim zachodzą w trakcie naszego życia? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te, a także inne pytania, obejmujące temat starzenia się mózgu.  

{slider=Czytaj wiecej}

 • Anna Krysztofowicz – wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
 • Monika Ignacak – wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

{/slider}

 • „Jak oszukać własny mózg, czyli skąd biorą się iluzje”, godz. 16.00-17.00 – mgr Justyna Płachetka

„Patrzymy oczami, a słuchamy uszami”… jednak widzimy i słyszymy mózgiem. Za to, w jaki sposób odbieramy otaczającą rzeczywistość w głównej mierze odpowiedzialny jest właśnie ten organ! Mózg może także oszukiwać ludzkie zmysły i percepcję.

{slider=Czytaj więcej}

Człowiek nie jest świadomy tego, jak często bywa przez niego zwodzony. Czy można okłamać własne centrum dowodzenia? Tematem przewodnim spotkania będą iluzje, których doświadczamy na co dzień i nie tylko…

mgr Justyna Płachetka – doktorantka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, absolwenta Biologii na Uniwersytecie Śląskim, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego NeuroPsyche. Autorka licznych projektów edukacyjnych i popularyzatorskich. Główne zainteresowania to neuronauka i psychologia poznawcza.

{/slider}

 • „Jak się uczyć, żeby się nauczyć – praktyczne wskazówki oparte na wynikach badań”, godz. 17.00-18.00 – dr Borysław Paulewicz

{slider=Czytaj więcej}

dr Borysław Paulewicz – wykładowca Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się teoretycznymi podstawami psychologii poznawczej, statystyką (również statystyką obliczeniową) i metodologią. Prowadzi liczne badania dotyczące poznawczych mechanizmów/korelatów emocji, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń emocjonalnych.

{/slider}

Warsztaty:

 • „Dlaczego mózg (nie)je. Psychologiczne uwarunkowania (nie)jedzenia”, 17 marca 2016 r. godz. 12.00-13.00, sala 104 – Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka

Spotkanie w formie wykładowo-warsztatowej. Jest próbą odpowiedzi na pytanie „co stanowi odpowiednią dietę dla naszego mózgu oraz jak media i reklamy wpływają  na to, co chcemy jeść?”. Na zajęciach poruszona zostanie tematyka preferencji żywieniowych i food-mood connection. Zastanowimy się nad tym, jak nasz stan emocjonalny wpływa na to, po jaki rodzaj pokarmu sięgamy (przyglądając się wspólnemu podłożu mózgowemu jedzenia i emocji).

{slider=Czytaj więcej}

Katarzyna Kościcka – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, współzałożycielka i przewodnicząca Koła Naukowego „Corpusculum Consilii”, prowadzącego badania związane z zaburzeniami odżywiania. Współautorka bloga w serwisie Park Psychologii, interesuje się zagadnieniami z zakresu psychodietetyki, psychologii społecznej oraz klinicznej dotyczących zaburzeń odżywiania, obrazu ciała, niezadowolenia z niego.

Kamila Czepczor – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, współzałożycielka Koła Naukowego „Corpusculum Consilii”, współautorka bloga www.wokol-ciala.parkpsychologii.pl/. W ramach katowickiej Strefy Młodzieży prowadzi warsztat pt. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Czy szczupły zawsze równa się zdrowy?”.

{/slider}

 • „Wykorzystywanie technik arteterapeutycznych w twórczym rozwoju mózgu” (warsztaty dla młodzieży), 18 marca 2016 r. godz. 13.00-14.00, sala 104 – Anna Krysztofowicz, Monika Ignacak (SID)

Każda dziedzina sztuki posiada swoje właściwości, które przy zastosowaniu różnych technik można wykorzystać w terapii, ale również w codziennych ćwiczeniach dla uzyskania poprawy lub utrzymania jakości zdrowia oraz życia.

{slider=Czytaj więcej}

Warsztaty z pewnością przybliżą uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą usprawniania technik rozwijających kreatywne myślenie potrzebne podczas codziennego funkcjonowania. Celem warsztatów jest również samorozwój każdego z uczestników oraz możliwości odkrywania drzemiących w sobie talentów i wykorzystania ich w przyszłości. Warsztat jest skierowany do młodzieży.

Anna Krysztofowicz – wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach

Monika Ignacak – wiceprzewodnicząca koła naukowego „Studencka Inicjatywa walki z depresją”, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach

{/slider}

 • „Jak możliwości kreują całość – mózg a rzeczywistość”, 18 marca 2016 r. godz. 14.00-15.00, sala 104 i 201 – Magdalena Królicka-Konior, Aleksandra Jaszczyk, Teresa Flisowska, Izabella Kalus (Koło Naukowe Coachingu)

Dlaczego różnie postrzegamy świat i sytuacje? Co sprawia, że ulegamy schematom i działamy według ustalonego wzoru? Dlaczego „moja perspektywa” jest najważniejsza? Na te oraz wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć prowadzące warsztat pt. „Jak możliwości kreują całość – mózg a rzeczywistość”. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak szukać niecodziennych rozwiązań, a wszystko to dzięki pracy szarych komórek.

{slider=Czytaj więcej}

 • Aleksandra Jaszczyk – studentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach, nauczycielka gry na skrzypcach, pasjonatka nart, jogi i dobrej lektury.
 • Izabella Kalus – studentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach, specjalista ds. personalnych i administracji, pasjonatka aranżacji wnętrz i tańca.
 • Magdalena Królicka-Konior – studentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach, specjalista ds. rynku kapitałowego, absolwentka Akademii Feng Shui, miłośniczka zwierząt, thrillerów i zumby.
 • Teresa Flisowska – studentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach, zawodowo koordynator i trener, pasjonatka gór, psychologii i coachingu.

{/slider}

 • „Jestem, więc pamiętam – warsztaty technik pamięciowych”, 19 marca 2016 r. godz. 13.00-14.00 (możliwe 2 grupy do 15.00), sala 207 i 111 – Justyna Płachetka, Bartosz Chyra, Sabina Gach , Nikodem Maultz (Koło Naukowe NeuroPsyche)

Dzięki nowoczesnej nauce, tajniki ludzkiej pamięci są coraz lepiej poznawane. Dokładniejsza wiedza na temat zapisu i odtwarzania informacji, pozwala na skuteczniejsze wydobywanie ich z zakamarków ludzkiej pamięci. Na warsztatach uczestnicy poznają cztery podstawowe mnemotechniki oraz nauczą się jak korzystać z nich w codziennym życiu. 

{slider=Czytaj więcej}

 • Justyna Płachetka – doktorantka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, absolwenta Biologii na Uniwersytecie Śląskim, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego NeuroPsyche.
 • Bartosz Chyra – student Uniwersytetu SWPS w Katowicach, wiceprzewodniczący KN NeuroPsyche., interesuje się manipulacją i psychomanipulacją, rozwojem osobistym oraz mentalizmem (w tym również mnemotechnikami).
 • Sabina Gach – studentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach, działa aktywnie w kołach naukowych NeuroPsyche oraz Studencka Inicjatywa Walki z Depresją.
 • Nikodem Maultz – student Uniwersytetu SWPS w Katowicach, członek KN NeuroPsyche, jego zainteresowania to neuronauka i psychologia społeczna.

{/slider}

Jak wziąć udział?

Brak wolnych miejsc. Zapisy na wykłady i warsztaty zostały zakończone.

Osoba do kontaktu

Patrycja Paczyńska-Jasińska    
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84
e-mail: ppaczynska-jasinska@swps.edu.pl

Data i miejsce:

 • 17-19 marca 2015 r.
 • Wydział Zamiejscowy w Katowicach
  Uniwersytet SWPS
 • ul. Techników 9