logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Stavkirke, czyli drewniane kościoły słupowe, to niezwykle ciekawy, choć mało znany i rzadko omawiany, element norweskiej architektury. Bogata historia kościołów klepkowych, geneza ich pojawienia się w kulturowym krajobrazie Norwegii oraz tajniki ich budowy

...

Ostatnie lata obfitowały we wzmożone działania legislacyjne zarówno w sferze prawa karnego materialnego, jak prawa karnego procesowego. Skutkiem tych zabiegów jest ogromna zmiana w zakresie postępowania karnego w tym zmiana optyki tak przedstawicieli

...

O tym, czym jest Komisja Wenecka, jaki jest zakres jej działalności, jakimi sprawami konkretnie się zajmuje oraz z czym wiążą się opinie i raporty wydawane przez Komisję rozmawiano na kwietniowym spotkaniu na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

...

Emocjonalne zaburzenia mowy, dwujęzyczność nienatywna, wielojęzyczność – to główne tematy konferencji „Languages & Emotions”, która odbyła się w marcu w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, nauczyciele, rodzice, studenci psychologii,

...

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS we współpracy z Empikiem Silesia są organizatorami cyklu spotkań „Empik z Uniwersytetem SWPS”. Goście marcowego spotkania był psychoterapeuta i seksuolog – Michał Pozdał, który opowiedział o wyborach miłosnych w odniesieniu

...

Zasadniczym celem sympozjum było przyjrzenie się zagadnieniom związanym ze zmianami zachodzącymi pod wpływem psychoterapii z perspektywy wiedzy o temperamencie i mechanizmach osobowościowych badanych na gruncie psychologii podstawowej. W czasie sympozjum

...

Celem spotkania, które miało miejsce w warszawskiej siedzibie SWPS, było omówienie zachowań politycznych młodych Polaków w 2015 roku. W czasie dyskusji analizowano dominujące wzorce tych zachowań oraz jakie były ich główne motywacje. W debacie wzięli

...

Temat robotów i sztucznej inteligencji przestał być już wyłączną domeną literatury i kina. Podnoszony jest za to coraz częściej przez naukowców oraz etyków, budzi obawy również w środowisku prawniczym. Stał się także przedmiotem rozważań konferencji

...

Celem konferencji, która odbyła się we wrocławskiej siedzibie SWPS, było wzmocnienie kompetencji społecznych nauczycieli oraz wypracowanie narzędzi w postaci scenariuszy lekcji służących rozwinięciu kompetencji społecznych uczniów.

Warsztaty z praktykami, certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne u pracodawców – uczelnia zdobyła prawie 5 mln zł na rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych studentów. Dzięki dotacji ze środków unijnych studenci wezmą udział w dodatkowych

...

Nie bez powodu współczesny człowiek określany jest mianem homo sapiens sapiens. Rozumna istota ludzka osiągnęła już tak wysoki stopień samowiedzy, że wielu przedstawicieli nauki może całkowicie i bez reszty poświęcić się eksploracji umysłu człowieka. Koło

...

Wydarzenie odnosi się do szeroko rozumianej tematyki creative industrides, czyli przemysłów kreatywnych. W ramach spotkania rozmawiać będziemy o mediach i dziennikarstwie, kreowaniu marki i różnych sposobach budowania wizerunku firm i osób (zwłaszcza w social

...

Projekcja filmu „Helen” połączona z dyskusją z psychoterapeutami oraz wystawa prac poświęconych depresji to były dwa główne punkty wydarzenia RE:akcja w depresji zorganizowanego 18 marca we wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS.

Jednym z najbardziej fascynujących narządów ludzkiego ciała jest mózg. Kryje w sobie wciąż nieodkryte tajemnice, a zrozumienie jego natury spędza sen naukowcom, którzy często poświęcają swoje życie zawodowe na zgłębianie jego sekretów. Niekoniecznie każdego dnia

...

Czego można dowiedzieć się na kierunku psychokryminalistyka? Na czym rzeczywiście polega zawód detektywa? Jakie cechy osobowościowe ma psychopata? Ponad 700 uczestników Dni z psychokryminalistyką na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS miało możliwość uczestniczenia

...

Depresja może dotknąć każdego – bez względu na wiek, płeć, czy status społeczny. Jak radzą sobie z nią chorzy i ich najbliżsi? 16 marca odbyło się spotkanie z Anną Morawską – autorką książki „Twarze depresji” i pomysłodawczynią kampanii społecznej o tym

...

Nie bez powodu współczesny człowiek określany jest mianem homo sapiens sapiens. Rozumna istota ludzka osiągnęła już tak wysoki stopień samowiedzy, że wielu hiperrozumnych przedstawicieli nauki może całkowicie i bez reszty poświęcić się eksploracji umysłu

...

Prof. Anna Wolff-Powęska - historyk i politolog z poznańskiego wydziału naszej uczelni otrzymała tegoroczną Nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przyznawaną za zasługi w pracy na rzecz pojednania i rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

Pracownia Badań Jakościowych QualLab oraz Młodzi w Centrum Lab to kolejne przedsięwzięcia realizowane dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS. Z roku na rok na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny

...

Codzienne życie jednostek, grup, całych narodów zmienia się, czasem gwałtownie, czasem stopniowo. Kierunek tych zmian nie zawsze jest przewidywalny, nie koniecznie zamierzony i kontrolowany przez osoby i grupy, których zmiany dotyczą. Polskie

...

Dowcipna, ciepła i niezwykle zajmująca opowieść o miłości i Bogu, przyjaźni, zdradzie i utraconych nadziejach. Zapraszamy 9 marca na spotkanie z Levim Henriksenem, norweskim dziennikarzem, muzykiem i pisarzem, autorem powieści „Pieśń Harfy”, której

...

Podział ludzi na gorszy lub lepszy sort nie jest niczym nowym – co nie znaczy, że powinien wzbudzać powszechną akceptację. W Polsce, we Francji, w Niemczech czy Izraelu zawsze znajdzie się grupa ludzi, która dostrzeże potrzebę walki z tworzeniem

...

„Diagnostyka i terapia zaburzeń dysocjacyjnych oraz innych zaburzeń związanych z doświadczeniem traumy to obszar mało rozwinięty w Polsce. Mam nadzieję, że badania i szkolenia prowadzone przez Uniwersytet SWPS przyczynią się do rozwoju tej dziedziny” –

...

Co autor ma na myśli, gdy tworzy to, co tworzy? Czy utożsamia się z własnym dziełem? Istnieje bardzo wiele opinii w tej kwestii, niezależnie od formy ekspresji artystycznej. Tym razem tematem marcowego spotkania Uniwersytetu SWPS w Empiku będzie grafika,

...

Ze statystyk wynika, że jedna trzecia Polaków nałogowo pali. Ale papierosy to nie jedyne uzależnienie występujące w naszym kraju. Narkotyki, alkohol, tytoń to najbardziej znane używki, po które sięga właściwie cała ludzkość. Osoby borykające się z nałogami

...