logo uswps nazwa 3

Uczelnia

11 marca 2009 r. w warszawskiej siedzibie SWPS odbyła się bezpłatna konferencja „Nowoczesne zarządzanie szkołą" przeznaczona dla dyrektorów szkół średnich. Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall,
...

3. interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona cierpieniu
15-16 maja 2009 r.

PROFESJONALIZACJA CIERPIENIA:
PUBLICZNE - INSTYTUCJONALNE - PRYWATNE

Podczas trzeciego spotkania poświęconego cierpieniu zajęliśmy się kwestią profesjonalizacji
...

ORGANIZERS

The conference is jointly organized by the Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Foundation for the Development of Educational System and the International Association for Cross-Cultural Psychology.

linia_grey

BACKGROUND AND RATIONALE...

Standardy współczesnych mediów – to temat konferencji naukowej organizowanej przez Fundację Forum Własności Intelektualnej oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Odbyła się ona w dniach 15-16 stycznia 2009 r.w warszawskiej siedzibie SWPS.

...
W dniach 11-14 grudnia 2008 r. we Florencji odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Symbole i mity Europy z perspektywy Wschodu i Zachodu Europy".

Organizatorami konferencji są: SWPS (jako koordynator Europejskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego) i florencka

...
„What European-ness means today?" - pod tym hasłem we Florencji, w dniach 27-28 marca 2009 r., odbędzie się międzynarodowa konferencja, organizowana przez SWPS i Florencką Fundację Del Bianco.

Praktyczne zastosowanie buddyzmu w zachodniej psychologii. Praktyka i teoria mindfulness

W dniach 26-28 listopada 2008 r. w warszawskiej siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej odbyła się pierwsza, międzynarodowa konferencja dotycząca

...
Fundacja del Bianco organizuje we współpracy z SWPS warsztaty studenckie w grudniu 2008 r.

Tematy warsztatów:

  • Preventive diplomacy as an instrument of cultural heritage protection (opieka naukowa prof. Bohdan Michalski)
  • Women in Italian Renaissance Art:
...

W dniach 18-21 września 2008 r. w siedzibie SWPS w Warszawie odbyła się konferencja międzynarodowa "2nd Biennal Sympojium on Personality and Social Psychology". Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Personality, Cognition and Emotion".

...
11-12 czerwca 2008 r. odbyła się konferencja pt. „Edukacja i aktywizacja osób z ograniczeniami sprawności”. Organizatorem spotkania był SWPS.

Podczas konferencji mówiono o dostosowaniu systemu edukacji i sposobów organizacji procesu nauczania do

...
W dniach 30 czerwca – 3 lipca 2008 roku w budynku Szkoły, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie odbył się międzynarodowy kongres , pt. "Teoria i praktyka Edukacji Międzykulturowej".

Organizatorami spotkania byli Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz
...

"My i Oni: Czy Inny musi być piekłem? Bośnia - Afryka - Kosowo“ od negatywnego stereotypu do czystki etnicznej - to międzywydziałowy cykl spotkań „poświęconych zagadnieniu ludobójstwa i  czystek etnicznych.

12 czerwca 2008 r.(czwartek) o godz. 17.30 w sali

...
11 czerwca (środa) 2008 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja pt. „Między Psyche, Somą i Kulturą. Psychologiczne problemy radzenia sobie z otyłością”. Organizatorem spotkania był Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2008 roku, w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Celem konferencji jest analiza zjawiska migracji Polaków do państw Unii Europejskiej, migracji powrotnych oraz imigracji do Polski po 1 maja

...
17 – 18 maja 2008 r. obyła się konferencja pt. "Integracja i eklektyzm w psychoterapii". Organizatorami spotkania były Katedra Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW oraz Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii SWPS. ...

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Psychologia Reklamy”, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2008 roku, w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod partonatem SWPS oraz firmy badawczej LABORATORY.

Więcej informacji o konferencji

...

22 i 23 stycznia 2008 r.odbyło się międzynarodowe sympozjum TEATR OBIECANY 30 LAT „GARDZIENIC” pod patronatem Prezydenta M. St. Warszawy, zorganizowane przez Instytut Kultury i Komunikowania SWPS przy pomocy finansowej Biura Kultury Urzędu Miasta

...

Konferencja podsumowująca wyniki projektu nt.: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych odbyła się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie we wtorek, 12 lutego 2008 roku.

Projekt ma charakter badawczy, składa

...

10 stycznia 2008 r. odbyło się sympozjum pt. "Rekonstrukcje wirtualne - 3D" zorganizowane pod patronatem JM Rektora SWPS prof. dra hab. Andrzeja Eliasza.

Organizator: Katedra Komunikacji Wizualnej SWPS

W dniach 16-18 listopada 2007 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Pscyhologii Społecznej w Warszawie odbyła się interdyscyplinarna konferencja poświęcona przekonaniom społecznym. Podczas konferencji wystąpili m.in. dr Agnieszka Graff, prof. Jerzy Hausner,
...

W dniach 26-27 października 2007 r. odbyła się konferencja pt. "Jakość i ocena tłumaczenia" zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS.

13–14 października 2007 r. w SWPS odbyła się konferencja pt. "Obrazowanie procesów psychicznych w normie i patologii". Konferencja została zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy SWPS a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Program

...
W dniach 19-23 sierpnia 2007 SWPS gościł uczestników konferencji SPUDM 21 (Subjective Probability, Utility and Decision Making).

Organizatorami tegorocznej konferencji z ramienia EADM byli Nicolao Bonini (University of Trento), Craig Fox (University of
...
26 czerwca 2007 r. Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS w porozumieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego zorganizował konferencję naukową pt. Standardy nauczania przeddyplomowego na kierunku Zdrowie Publiczne.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM
...
9 marca 2007 r. w SWPS odbyło się spotkanie z cyklu konferencji naukowych "Nasze Zdrowie": Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS zorganizował konferencję pt. Zdrowie w okresie późnej dorosłości. Społeczne medyczne i psychologiczne aspekty sytuacji zdrowotnej osób
...