logo uswps nazwa 3

Uczelnia

19 stycznia 2007 r. odbyła się konferencja pt. Opieka hospicyjna nad pacjentem i jego rodziną. Konferencję pod patronatem JM Rektora SWPS prof. dr hab. Andrzeja Eliasza zorganizował (w ramach cyklu konferencji naukowych pt. NASZE ZDROWIE) Instytut Nauk o Zdrowiu.
...
W dniach 22-24 września 2006 roku odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego organizowany we współpracy z SWPS.

Komitet Organizacyjny i Programowy Kongresu tworzyli: Dorota Dudek, Tadeusz Kaleta, Maria Kieruzel, Aleksandra Nałęcz-Tolak,
...
W dniach 28-30 czerwca 2006 roku odbyła się konferencja poświęcona kwestii relacji między świadomym i pozaświadomymprzetwarzaniem informacji, automatycznym i podmiotowym funkcjonowaniem człowieka. Celem organizatorów była odpowiedź na pytania dotyczące granic
...
The Board of the European Branch of ICSD was pleased to announce the 2006 biennial European IUCISD Conference on Social policy and social work -Action and interaction in the context ofsocial development hasbeen held in Warsaw, from 28th of June till 2nd of
...