logo uswps nazwa 3

Uczelnia

W dniach 16-18 listopada 2007 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Pscyhologii Społecznej w Warszawie odbyła się interdyscyplinarna konferencja poświęcona przekonaniom społecznym. Podczas konferencji wystąpili m.in. dr Agnieszka Graff, prof. Jerzy Hausner,
...

W dniach 26-27 października 2007 r. odbyła się konferencja pt. "Jakość i ocena tłumaczenia" zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej SWPS.

13–14 października 2007 r. w SWPS odbyła się konferencja pt. "Obrazowanie procesów psychicznych w normie i patologii". Konferencja została zorganizowana w ramach współpracy pomiędzy SWPS a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Program

...
W dniach 19-23 sierpnia 2007 SWPS gościł uczestników konferencji SPUDM 21 (Subjective Probability, Utility and Decision Making).

Organizatorami tegorocznej konferencji z ramienia EADM byli Nicolao Bonini (University of Trento), Craig Fox (University of
...
26 czerwca 2007 r. Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS w porozumieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego zorganizował konferencję naukową pt. Standardy nauczania przeddyplomowego na kierunku Zdrowie Publiczne.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM
...
9 marca 2007 r. w SWPS odbyło się spotkanie z cyklu konferencji naukowych "Nasze Zdrowie": Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS zorganizował konferencję pt. Zdrowie w okresie późnej dorosłości. Społeczne medyczne i psychologiczne aspekty sytuacji zdrowotnej osób
...
19 stycznia 2007 r. odbyła się konferencja pt. Opieka hospicyjna nad pacjentem i jego rodziną. Konferencję pod patronatem JM Rektora SWPS prof. dr hab. Andrzeja Eliasza zorganizował (w ramach cyklu konferencji naukowych pt. NASZE ZDROWIE) Instytut Nauk o Zdrowiu.
...
W dniach 22-24 września 2006 roku odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego organizowany we współpracy z SWPS.

Komitet Organizacyjny i Programowy Kongresu tworzyli: Dorota Dudek, Tadeusz Kaleta, Maria Kieruzel, Aleksandra Nałęcz-Tolak,
...
W dniach 28-30 czerwca 2006 roku odbyła się konferencja poświęcona kwestii relacji między świadomym i pozaświadomymprzetwarzaniem informacji, automatycznym i podmiotowym funkcjonowaniem człowieka. Celem organizatorów była odpowiedź na pytania dotyczące granic
...
The Board of the European Branch of ICSD was pleased to announce the 2006 biennial European IUCISD Conference on Social policy and social work -Action and interaction in the context ofsocial development hasbeen held in Warsaw, from 28th of June till 2nd of
...