logo uswps nazwa 3

Uczelnia

O autyzmie mówi się coraz więcej, bo też z każdym rokiem rośnie liczba osób dotkniętych tym zaburzeniem rozwojowym. Comiesięczne spotkania „Zrozumieć autyzm”, organizowane przez Uniwersytet SWPS i Fundację Dom Rain Mana, mają pokazać to zaburzenie z perspektywy

...

 

Jak działa jeden z najlepszych systemów medialnych na świecie? W czym i dlaczego warto naśladować szwedzkie media? Czy skandynawski model mediów może sprawdzić się na polskim gruncie? Na te i inne pytania odpowie dr Dominika Wiśniewska, absolwentka

...

Czasem warto zwolnić, posiedzieć na łonie natury, kontemplować przyrodę, posłuchać o zdrowym trybie życia. A najlepiej zrobić to wszystko jednocześnie! Idealną okazją jest cykl „Śniadanie na trawie", na który Park Śląski w Chorzowie zaprasza już po raz

...

Jak współcześnie postrzega się męskość? Czy tradycyjny wzorzec męskości powoli odchodzi w zapomnienie?  Czy obecnie możemy mówić o kryzysie męskości? O męskich sprawach i związanych z nimi dylematach na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Uniwersytet SWPS

...

– Dobra marka to świetnie opowiedziana historia – przekonuje Paweł Tkaczyk, który od lat doradza firmom, jak budować fascynujące opowieści o ich produktach i usługach. Na spotkaniu organizowanym 3 czerwca 2016 r. na wrocławskim wydziale Uniwersytetu

...

Dobra osobiste, w myśl dominującej dziś w nauce prawa cywilnego koncepcji, definiuje się jako chronione prawem wartości o charakterze niemajątkowym, uznane w społeczeństwie i przysługujące każdemu człowiekowi. O ochronie dóbr osobistych z punktu

...

Kim jest współczesny mężczyzna i jaka jest jego rola w społeczeństwie, w związku, w rodzinie? Na ile możemy mówić obecnie o kryzysie męskości? Co oznacza w tych czasach bycie prawdziwym mężczyzną  czy trzeba wyznawać patriarchalne wartości i nosić gęstą

...
...

Uniwersytet SWPS znalazł się w elitarnej grupie ośrodków badawczych posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze

...

Wątpliwości dotyczące procesu nadawania certyfikatu psychoterapeuty PTP, przebieg egzaminu na certyfikat psychoterapeuty, kryteria oceny pracy – to główne zagadnienia, które będą omawiane w trakcie spotkania z p. Aliną Naporowską, psychoterapeutką i superwizorką,

...

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy. Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało jeden z najciekawszych

...

Czym jest motywacja? W jaki sposób wzmacniać dążenie do celu? Czy siła woli nadaje motywacji nową jakość? W jaki sposób odkryć swoją pasję? Co zrobić, by praca stała się przyjemnością, na której zarabiamy? Jak wyzwolić się z korporacji i odważyć się na

...

Czy dzisiaj wciąż powinniśmy mówić o przepaści pokoleniowej między dziadkami i wnukami? Co obecnie oznacza starość i czy osoby starsze muszą być samotne? Jak starość identyfikują ludzie młodzi? W jaki sposób wizerunek starszych osób kreują media? O różnicy

...

Czy każdy jest społecznym kameleonem? Dlaczego naśladownictwo może być szkodliwe? Co naśladować, aby wywrzeć wpływ na drugą osobę? Zapraszamy na spotkanie z dr. Wojciechem Kuleszą, podczas którego będziemy rozmawiać o książce „Efekt kameleona.

...

Seminarium „Nowa ekonomika czy ekonomia kultury? W poszukiwaniu pytań i odpowiedzi” to projekt badawczy Katedry Zarządzania na Uniwersytecie SWPS. Celem projektu jest podjęcie problematyki dylematów stojących przed ekonomiką kultury i związanymi z nią

...

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin zorganizowało kolejną ogólnopolską edycję Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 12 osób, w tym Roland Nowak – student prawa z Uniwersytetu

...

W ramach kolejnego wykładu z serii „Wyzwania Humanistyki XXI wieku” dr Cindy Harmon-Jones, na co dzień pracująca na University of New South Wales, wygłosi wykład dotyczący różnych metod pomiaru emocji oraz ich wpływu na modele emocji. Wykład odbędzie się

...

Psychologia, prawo, dziennikarstwo a może filologie obce lub kierunki kulturoznawcze? Podczas Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS, na które zapraszamy 21 maja 2016 r., uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać ofertę uczelni i jej infrastrukturę, ale

...

Na czym polega terapia akceptacji i zaangażowania? Czy jest skuteczna? Dlaczego nazywana jest „trzecią falą”? Skąd bierze się jej rosnąca popularność na świecie? Czy terapia ACT jest skutecznym narzędziem pracy z osobami z zaburzeniami? Czy może mieć

...

W dniach 19-20 maja w Uniwersytecie SWPS odbędzie się międzynarodowa konferencja „Food in Central Europe: Culture and Business”. To wyjątkowa gratka zarówno dla akademików, jak i praktyków oraz wszystkich pasjonatów kulinariów. Organizatorami konferencji są: Food

...

W dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie

...

Jak w polskim prawie kształtowały się w XX i XXI wieku przepisy dotyczące aborcji? Kto ponosi odpowiedzialność karną za nielegalne przerwanie ciąży? Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów do odpowiedzialności karnej może być pociągnięta także matka dziecka,

...

W maju 2016 roku odbędzie się trzecia konferencja poświęcona tematyce żydowskiej w kulturach europejskich i amerykańskich, tym razem dotycząca problematyki przedstawiania historii w kulturze popularnej, muzeach i przestrzeni publicznej: Representing

...

Jak poruszać się po rynku usług rozwojowych? Jak odróżnić profesjonalny i rzetelnie prowadzony coaching czy mentoring od nieprzedstawiających żadnej wartości, hochsztaplerskich ofert? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy seminarium „Rozwój osobisty

...

Noc Muzeów 2016 w Katowicach będzie można spędzić w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Oprócz zwiedzania gmachu 14/15 maja 2016 r. na gości czeka wiele atrakcji – koncerty, projekcje filmów a także wykład „Muzykoterapia –

...