hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Świetny pomysł na biznes, szczegółowo opracowany biznesplan i ogromna motywacja, aby wreszcie zacząć pracować na własny rachunek. Zapowiada się dobrze… tylko ten brak środków na rozpoczęcie działalności. Na szczęście początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na różnorodne źródła finansowania – od dotacji i subwencji po wsparcie Aniołów Biznesu.

Co hamuje przedsiębiorczość Polaków? 

Z badania (GEM) Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015 wynika, że 56% badanych osób ocenia swoje zdolności przedsiębiorcze na wysokim poziomie, co można odczytać jako chęć założenia własnej firmy i pracy na swoim. Z drugiej jednak strony, te same badania wykazują, że aż 48% Polaków wykazuje strach przed niepowodzeniem.

Jednym z czynników, który powstrzymuje wiele osób, zarówno młodych, jak i dorosłych, przed założeniem własnej działalności gospodarczej jest brak środków finansowania swojego przedsięwzięcia. Pytanie skąd je wziąć pojawia się zbyt często wśród początkujących przedsiębiorców, a brak odpowiedzi na nie mocno zniechęca do dalszego działania.

Problem całkowicie rozwiązuje posiadanie własnych środków finansowych, dzięki którym można założyć i poprowadzić własną firmę. Jeśli jednak ich nie ma, przedsiębiorcy najczęściej korzystają z środków publicznych, kredytów bankowych, ale także z pomocy Aniołów Biznesu i osób prywatnych.

Źródła finansowania firmy

Środki publiczne – dotacje i subwencje państwowe lub dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W ramach dotacji unijnych istnieje wiele programów, przeznaczonych dla firm o różnej wielkości, profilu działania, poziomu innowacyjności, wielkości zaangażowanego własnego kapitału, itp. Aby skorzystać z tych środków, zazwyczaj należy spełnić określone warunki.

Banki i instytucje finanse – na ogół oferują one kredyty lub pożyczki  dla przedsiębiorstw. Wymagają przy tym przedstawienia różnych form zabezpieczających spłatę zaciągniętego długu oraz/lub wpłacenie jakiegoś procentu własnego wkładu finansowego. Banki oceniają, czy firma posiada zdolność kredytową do spłacenia zadłużenia. Niektóre banki proponują obsługę księgową w ramach założonego konta firmowego  w ich placówce. Zakładając konto firmowe, warto dowiedzieć się, jakie wiążą się z nim dodatkowe możliwości dla przedsiębiorcy oraz jakie są koszty obsługi.

Anioł Biznesu – to osoba fizyczna, inwestor prywatny, który zainteresowany atrakcyjnym i innowacyjnym pomysłem godzi się całkowicie sfinansować jego wprowadzenie w życie. Może też wspierać swoją wiedzą, doświadczeniem, siecią kontaktów. Zazwyczaj są to biznesmeni posiadający doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, znający rynek, potrafiący ocenić skalę ryzyka, ale także wielkość przychodów, co pozwala im oszacować zyski dla siebie. Za pomoc w zrealizowaniu projektu biznesowego oczekują wysokich udziałów w zyskach.

Fundusze Venture Capital – fundusze, których działalność polega na inwestowaniu, często w nowe, rokujące przedsięwzięcie lub w konkretne działanie np. finansują zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia linii produkcyjnej. Inwestorzy decydują, jakiego rodzaju działalność gospodarczą będą wspierać. Nastawieni są na firmy, które mają ciekawe, innowacyjne pomysły lub rozwiązania technologiczne. Oceniają i podejmują ryzyko niepowodzenia, ale oczekują zwrotu z inwestycji oraz udziału w zyskach. Ich celem jest wzrost wartości rynkowej firmy. Fundusze VC są jedną z form finansowania nowych firm.

Crowdfunding (finansowanie społeczne) – osoba, która ma pomysł na biznes przedstawia go szerszemu gronu osób. Jeśli pomysł okaże się atrakcyjny, może liczyć na finansowe wsparcie. Zbiórki crowdfundingowe najczęściej organizuje się w Internecie – na wybranych portalach prezentuje się swój pomysł i zbiera niewielkie kwoty. W zamian osoby wspierające mogą bezpłatnie skorzystać z usług/produktów, które same częściowo sfinansowały lub pomysłodawca rekompensuje im to w inny sposób.

Własna firma zamiast etatu?  

Powyżej zostały przedstawione formy finansowania najczęściej wybierane w biznesie. Można z nich skorzystać zarówno przy zakładaniu firmy, jak i w trakcie jej prowadzenia. Badania pokazują, że cieszą się one aktualnie największą popularnością wśród młodych przedsiębiorców, a co najważniejsze są dostępne i realne. Stwarza to szanse na realizację własnych marzeń i odniesienie sukcesu.

258 katarzyna gromadka

O autorce

Katarzyna Gromadka – absolwentka zarządzania, pedagogiki i politologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze HR i szkoleniach. Prowadzi kursy i szkolenia dla kadrowców i przedsiębiorców. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem pracy.