hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Katowice 23-04-2017

Asystent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na trzy stanowiska Asystenta w projekcie SONATA-BIS Narodowego Centrum Nauki pt. „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”. Badania będą prowadzone z udziałem pacjentów...

Czytaj więcej

Katowice 25-04-2017

Adiunkt (psychologia biznesu i organizacji)

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (obszar zainteresowań – psychologia biznesu i organizacji). Termin nadsyłania dokumentów mija 25 kwietnia 2017 r. Miejsce pracy: Katowice. Uniwersytet...

Czytaj więcej

Katowice 25-04-2017

Adiunkt (psychologia kliniczna)

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (obszar zainteresowań – psychologia kliniczna). Termin nadsyłania dokumentów mija 25 kwietnia 2017 r. Miejsce pracy: Katowice. Uniwersytet SWPS to nowoczesne...

Czytaj więcej

Poznań 28-04-2017

Doktorant/-tka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs dla doktorantki/doktoranta na stanowisko wykonawcy w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”...

Czytaj więcej

Warszawa 14-05-2017

Adiunkt w Instytucie Psychologii Klinicznej

Dziekan Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w Instytucie Psychologii Klinicznej, w tym jedno adiunkta przed habilitacją (osoba powinna otworzyć przewód habilitacyjny w ciągu roku...

Czytaj więcej

Warszawa 14-05-2017

Adiunkt w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych

Dziekan Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych. Termin składania dokumentów upływa 14 maja 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia naukowego doktora nauk...

Czytaj więcej

Warszawa 14-05-2017

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Klinicznej

Dziekan Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii Klinicznej na kierunku Psychology in English. Termin składania dokumentów upływa 14 maja 2017 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej