logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

HR 01

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Warszawa 21-01-2019

Bibliotekarz

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Bibliotekarza. Termin nadsyłania dokumentów mija 21 stycznia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowanie formalne i rzeczowe nowych materiałów zakupionych do biblioteki; Obsługa bieżąca użytkowników biblioteki – studentów...

Czytaj więcej

Warszawa 23-01-2019

Asystent w projekcie badawczym

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, jednostka Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym pt.: “Creative Industries Cultural Economy Production Network (CICERONE)”, finansowanym przez Narodowe...

Czytaj więcej

Warszawa 27-01-2019

Specjalista ds. badań jakościowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty do spraw badań jakościowych na potrzeby realizacji Zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia...

Czytaj więcej

Poznań 31-01-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na 4 lata). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi...

Czytaj więcej

Wrocław 04-02-2019

Asystent ds. rekrutacji

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent(ka) ds. rekrutacji. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od lutego do listopada 2019. Termin nadsyłania dokumentów mija 4 lutego 2019 r. Miejsce...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie badawczym finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Polskie Powroty”. Termin nadsyłania dokumentów mija 7 lutego 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS6/01313 pt.: "Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób". Zgłoszenia należy przesyłać w terminie...

Czytaj więcej

Warszawa 07-02-2019

Badacz ze stopniem doktora

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza ze stopniem doktora (Post-doc) w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. "Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób”. Zgłoszenia należy przesyłać w...

Czytaj więcej

Warszawa 11-02-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Warszawa 11-02-2019

Ekspert ds. analiz biznesowych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje na okres 6 miesięcy (zastępstwo) kandydatów na stanowisko Eksperta ds. analiz bieznesowych. Ekspert będzie odpowiadał za realizację kontrolingu finansowego w Uczelni oraz uczestniczył w przygotowaniu wdrożenia nowego...

Czytaj więcej

Poznań 19-02-2019

Doradca zawodowy

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Doradcy zawodowego. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 1/4 etatu. Termin nadsyłania aplikacji mija 19 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej

Warszawa 28-02-2019

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty/asystenta w projekcie badawczym pt.: „Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy", finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację ds. Nauki (projekt...

Czytaj więcej