hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

HR 01

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Warszawa 16-01-2019

Badacz psycholog

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 16-01-2019

Badacz psycholog

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko badacza/psychologa w projekcie badawczym pt.: „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży. POWR.02.10.00-00-9002/17. Termin nadsyłania dokumentów mija 16 stycznia 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 27-03-2019

Badacz-psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza-psychologa realizującego badania walidacyjne baterii testów poznawczych w zakresie temperamentu i presji czasowej w projekcie naukowo-wdrożeniowym, "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2019

Badacz psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacz psycholog realizujący badania walidacyjne baterii testów poznawczych z użyciem okulografii w projekcie naukowym wdrożeniowym „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny...

Czytaj więcej

Poznań 30-04-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej

Wrocław 17-05-2019

Broker innowacji

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko Brokera innowacji w Centrum Transferu Wiedzy. Miejsce pracy: Wrocław. Termin nadsyłania aplikacji mija 17 maja 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wiedzy...

Czytaj więcej

Warszawa 17-05-2019

Broker innowacji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Brokera innowacji w Centrum Transferu Wiedzy. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 17 maja 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Identyfikacja możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych, wiedzy oraz kompetencji...

Czytaj więcej

Poznań 17-05-2019

Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 pt.:„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 20-05-2019

Specjalista ds. PR

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. PR. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 20 maja 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności nawiązywanie i rozwijanie relacji z mediami, naukowcami i partnerami uczelni; planowanie i realizacja...

Czytaj więcej

Poznań 24-05-2019

Specjalista(ka) ds. reklamy płatnej

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty(ki) ds. reklamy płatnej. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija 24 maja 2019 r.  APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Tworzenie kampanii płatnych Google Ads oraz Facebook...

Czytaj więcej

Praca zdalna 28-05-2019

Ekspert wdrażania rozwiązań niematerialnych w metodologii UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Eksperta wdrażania rozwiązań niematerialnych w metodologii UX na potrzeby realizacji Zadanie 9 – Student’s & teacher’s experience realizowanego w ramach Programu Zintegrowanego Uniwersytetu SWPS, finansowanego...

Czytaj więcej

Wrocław 30-05-2019

Adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS Filia we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacj Społecznej w Katedrze Prawa. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Asystent - Informatyka

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, oraz zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i humanistycznymi...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt - Informatyka

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Adiunkta prowadzącego działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, oraz zainteresowanego rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi i humanistycznymi...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Profesor lub Profesor uczelni - Informatyka

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowiska Profesora lub Profesora Uczelni prowadzących działalność akademicką w ramach szeroko rozumianej informatyki, oraz zainteresowanych rozwojem wiedzy, metod i zastosowań w obszarze powiązań informatyki z naukami społecznymi...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 maja 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt lub profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta lub profesora uczelni w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania...

Czytaj więcej

Sopot 31-05-2019

Asystent/tka ds. rekrutacji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta/tki ds. rekrutacji (umowa zlecenie do listopada 2019 r.). Termin nadsyłania dokumentów mija 31 maja 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Informowanie kandydatów o szczegółach oferty i procesu...

Czytaj więcej

Katowice 31-05-2019

Bibliotekarz

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach poszukuje kandydata/tki na stanowisko Bibliotekarza. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 maja 2019 r. Miejsce pracy: Katowice.   APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa bieżąca użytkowników biblioteki; Udostępnienie zbiorów w wypożyczalni; Opracowanie formalne i rzeczowe różnych...

Czytaj więcej

Poznań 31-05-2019

Badacz w projekcie naukowym - 2 wakaty

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym (stypendysta) „Mindfulness as an intervention reducing retaliatory aggression to social exclusion among collective narcissists”. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji...

Czytaj więcej

Poznań 31-05-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym „Mindfulness as an intervention reducing retaliatory aggression to social exclusion among collective narcissists”. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija...

Czytaj więcej

Poznań 03-06-2019

Kierownik Zespołu Klinicznego

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Klinicznego w projekcie badawczym „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?” (2018/30/E/HS6/00703), w ramach konkursu Sonata Bis 8, którego kierownikiem jest...

Czytaj więcej

Wrocław 07-06-2019

Stypendysta/ka - 2 wakaty

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/tki (2 wakaty) w projekcie badawczym pt. „Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom.” finansowanym przez NCN nr 2018/30/E/HS6/00465 w ramach konkursu...

Czytaj więcej

Poznań 07-06-2019

Profesor uczelni w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo - dydaktycznego – profesora uczelni w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija 7 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ   Do konkursu mogą...

Czytaj więcej

Poznań 07-06-2019

Adiunkt – poziom „przed profesorski” – w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo - dydaktycznego – adiunkta (poziom II „przed profesorski” w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija 7 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ   Do...

Czytaj więcej

Poznań 07-06-2019

Adiunkt w Instytucie Psychologii

Dziekan Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo - dydaktycznego – adiunkta w Instytucie Psychologii. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija 7 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ   Do konkursu mogą przystąpić osoby...

Czytaj więcej