hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Poznań 16-08-2017

Inżynier Wsparcia IT (helpdesk)

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT (helpdesk). Termin nadsyłania dokumentów mija 16 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Poznań. Opis stanowiska Pracownik – Inżynier Wsparcia , wspiera pracę informatyczne. Wchodzi w skład...

Czytaj więcej

Warszawa 20-08-2017

Projektant/Programista .NET C#

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Projektant Programista .NET C#. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Tworzenie i rozwój aplikacji desktopowych i webowych; Programowanie według przygotowanych założeń projektowych; Wytwarzanie...

Czytaj więcej

Poznań 21-08-2017

Asystent lub Adiunkt w katedrze wzornictwa

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta lub Adiunkta w Katedrze Wzornictwa (School of Form). Termin składania dokumentów upływa 21 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 24-08-2017

Kierownik Biura Karier

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Biura Karier. Termin nadsyłania dokumentów mija 18 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Zarządzanie pracami mającymi na celu promowanie oferty Biura Karier wśród studentów i...

Czytaj więcej

Poznań 24-08-2017

Specjalista ds. rekrutacji

School of Form Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. rekrutacji. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 sierpnia 2017 r. Miejsce pracy: Poznań. Zakres odpowiedzialności Rekrutacja i obsługa kandydatów na studia z kraju i...

Czytaj więcej

Wrocław 31-08-2017

Profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017...

Czytaj więcej

Wrocław 31-08-2017

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2017

Starszy wykładowca w Instytucie Psychologii Klinicznej

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii Klinicznej na kierunku Psychology in English. Termin składania dokumentów upływa 30 września 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Do...

Czytaj więcej