hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Katowice 16-10-2017

Stypendysta/doktorant w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysta/doktorant w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej”. Kierownikiem projektu jest dr hab...

Czytaj więcej

Warszawa 20-10-2017

Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych studentów

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. monitorowania karier zawodowych studentów. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 października 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Monitoring karier zawodowych uczestników projektu realizowanego przez Biuro...

Czytaj więcej

Warszawa 28-10-2017

Referent ds. planowania

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Referent ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 października 2017 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz...

Czytaj więcej

Warszawa 31-10-2017

Prowadzenie warsztatów w liceach

Dział Marketingu Uniwersytetu SWPS poszukuje studentek i studentów do prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla licealistów (tematy to m.in.: autoprezentacja, opanowywanie stresu, efektywna nauka, itp.). Każda przyjęta do projektu osoba zostanie przeszkolona...

Czytaj więcej