logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Wrocław 13-06-2018

Starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji

Dziekan II Wydziału Psychologii – Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji. Termin składania dokumentów upływa 13 czerwca 2018 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 15-06-2018

Doktorant/ Stypendysta w projekcie badawczym SONATA

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta/ Stypendysty w projekcie SONATA Narodowego Centrum Nauki pt. „Jak kształtuje się proces tranzycji (przejścia) do macierzyństwa w perspektywie trzech pokoleń Polek?”. Zgłoszenia należy przesyłać w...

Czytaj więcej

Warszawa 24-06-2018

Specjalista ds. personalnych i płac

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. personalnych i płac. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zakres odpowiedzialności Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla pracowników zatrudnionych w projekcie w ramach...

Czytaj więcej

Warszawa 24-06-2018

Adiunkt w Katedrze Iberystyki i Italianistyki

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Iberystyki i Italianistyki. Termin składania dokumentów upływa 24 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 25-06-2018

Wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Kulturoznawstwa (praca w ramach kierunku menedżer, agent, producent). Termin składania dokumentów upływa 25 czerwca 2018 r...

Czytaj więcej

Warszawa 26-06-2018

Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowa/ Księgowy ds. projektów B+R i europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 26 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Obsługa księgowa projektów finansowanych z dotacji krajowych i...

Czytaj więcej

Poznań 27-06-2018

Starszy wykładowca w Instytucie Prawa

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa. Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2018 r. Od kandydatów oczekujemy: Posiadania co najmniej stopnia naukowego...

Czytaj więcej

Warszawa 29-06-2018

Doktorant/ Stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta/ Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/HS6/02001, pt. „Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji”. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do...

Czytaj więcej

Sopot 30-06-2018

Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą IT

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą IT. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Sopot.  Zakres odpowiedzialności Bieżące prace biurowe związane z działalnością Wydziału w tym: odpowiadanie na maile...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2018

Post-doc w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko  POST-DOC w projekcie Narodowego Centrum Nauki nr 2016/23/B/HS6/03843, pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie...

Czytaj więcej

Wrocław 30-06-2018

Referent ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Referenta ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 czerwca 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.  Zakres odpowiedzialności Kompleksowa obsługa studentów w sprawach wynikających z procesu dydaktycznego (bezpośrednia...

Czytaj więcej

Poznań 06-07-2018

Specjalista ds. projektów europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 lipca 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do POWER; Realizacja zadań w projekcie zgodnie z...

Czytaj więcej