hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

HR 01

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Katowice 26-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS5/00474 pt.: "Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Analityk w obszarze UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Analityka w obszarze UX na potrzeby realizacji Zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Web Master

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Web Mastera na potrzeby realizacji zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia realizowanego w...

Czytaj więcej

Warszawa 11-03-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Sopot 20-03-2019

Inżynier Wsparcia IT

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  Inżynier wsparcia IT wchodzi w skład rozproszonego geograficznie zespołu. Bezpośrednim przełożonym jest Kierownik...

Czytaj więcej

Warszawa 20-03-2019

Administrator sieci i systemów informatycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator sieci i systemów informatycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Utrzymanie infrastruktury sieciowej w zakresie konfiguracji bezpieczeństwa sieci...

Czytaj więcej

Wrocław 22-03-2019

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością dla studentki trzeciego roku psychologii. Termin nadsyłania dokumentów mija 22 marca 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres obowiązków Asystowanie studentce...

Czytaj więcej

Wrocław 25-03-2019

Stypendysta w projekcie badawczym - 2 wakaty

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty (dwa wakaty) w projekcie realizowanym w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „A theory-based online-delivered intervention to promote...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2019

Asystent(ka) ds. rekrutacji

Biuro Rekrutacji poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent(ka) ds. rekrutacji, którzy będą zajmować się bezpośrednią i administracyjną obsługą kandydatów na studia wyższe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od kwietnia do listopada 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Kierownik e-learningu

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika e-learningu, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zatrudniona...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Specjalista ds. personalnych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. personalnych w dziale HR (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia). Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego; Obsługa...

Czytaj więcej

Warszawa 27-03-2019

Badacz-psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza-psychologa realizującego badania walidacyjne baterii testów poznawczych w zakresie temperamentu i presji czasowej w projekcie naukowo-wdrożeniowym, "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi...

Czytaj więcej

Warszawa 28-03-2019

Starszy specjalista ds. rekrutacji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego specjalisty ds. rekrutacji w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zadania Realizacja wszystkich procesów rekrutacyjnych w obszarze organizacyjnym; Wsparcie w realizacji procesów konkursowych...

Czytaj więcej

Sopot 28-03-2019

Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. organizacji procesu dydaktycznego, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 marca 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 29-03-2019

Specjalista ds. planowania

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 29 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń...

Czytaj więcej

Poznań 31-03-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza w projekcie naukowym. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania splikacji mija 31 marca 2019 r.  APLIKUJĘ Tytuł projektu Wpływ treningu uważności na reakcje na wykluczenie...

Czytaj więcej

Sopot 15-04-2019

Specjalista/tka ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/stki ds. dydaktycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych Dziekanowi...

Czytaj więcej

Poznań 19-04-2019

Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 pt.:„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Poznań 30-04-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej