hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza pracowników, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a także intensywna współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy.

Uczelnia oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Kształci także w zakresie prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wzornictwa i grafiki.

386pracowników dydaktycznych
(na etacie)
140profesorów 
(na etacie)
295pracowników administracyjnych (na etacie)
25% zniżki na studia po roku pracy
50% zniżki na PKP

Wrocław 14-04-2017

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej

Dziekan II Wydziału Psychologii – Filia we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej. Termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.  Od kandydatów oczekujemy Stopnia...

Czytaj więcej

Warszawa 21-03-2018

Specjalista ds. PR

Uniwersytet SWPS poszukuje osoby, która dołączy do zespołu Centrum Prasowego (Dział Marketingu i Rekrutacji) na stanowisku Specjalisty ds. PR i przyczyni się do budowania pożądanego wizerunku uczelni w mediach oraz...

Czytaj więcej

Warszawa 22-03-2018

Referent ds. planowania

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Referenta ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 22 marca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń...

Czytaj więcej

Wrocław 22-03-2018

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością dla studentki trzeciego roku psychologii. Termin nadsyłania dokumentów mija 22 marca 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres obowiązków asystowanie i...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2018

Księgowa/Księgowy ds. projektów B+R i europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowej/Księgowego ds. projektów B+R i europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 marca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Zapewnianie obsługi księgowej projektów dofinansowanych ze środków NCN, MNiSW, NCBiR...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2018

Specjalista ds. szkoleń i rozwoju

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. szkoleń i rozwoju. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 marca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Prowadzenie działań informacyjnych związanych z rekrutacją i realizacją zintegrowanego projektu...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2018

Specjalista ds. PR

Uniwersytet SWPS poszukuje osoby, która dołączy do zespołu Centrum Prasowego (Dział Marketingu i Rekrutacji) na stanowisku Specjalisty ds. PR i przyczyni się do budowania pożądanego wizerunku uczelni w mediach oraz...

Czytaj więcej

Warszawa 28-03-2018

Kierownik Biura Karier

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Biura Karier. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 marca 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa. Zakres odpowiedzialności Zarządzanie pracami mającymi na celu promowanie oferty Biura Karier wśród studentów i...

Czytaj więcej

Warszawa 31-03-2018

Magistrant-stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Warszawski Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Magistrant-stypendysta w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”. Kierownikiem...

Czytaj więcej

Warszawa 31-03-2018

Doktorant-Stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Warszawski Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta-Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pt. „Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej”...

Czytaj więcej

Warszawa 06-04-2018

Profesor w Katedrze Iberystyki i Italianistyki

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Iberystyki i Italianistyki. Termin składania dokumentów upływa 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  .Od kandydatów...

Czytaj więcej

Poznań 06-04-2018

Specjalista ds. projektów europejskich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. projektów europejskich. Termin nadsyłania dokumentów mija 6 kwietnia 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do POWER; Rozliczanie projektów dotowanych w ramach POWER...

Czytaj więcej