logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Programista .NET w Dziale IT. Termin nadsyłania dokumentów mija 19 września 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa

APLIKUJĘ

Zakres zadań

 • Projektowanie i implementacja nowoczesnych aplikacji webowych;
 • Tworzenie i rozwijanie rozwiązań z zakresu frontend i backend, integracji między aplikacjami oraz automatyzacji procesów w oparciu o platformę .NET;
 • Komentowanie kodu źródłowego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej;
 • Przygotowywanie planu testów oraz prowadzenie testów;
 • Współpraca z zespołem architektów IT w zakresie projektowania architektury rozwiązań oraz zapewnienie wymaganej skalowalności, wydajności oraz bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań.

Od kandydatów oczekujemy

 • Bardzo dobrej znajomości języka programowania C#;
 • Bardzo dobrej znajomości technologii HTML, CSS, JavaScript,
 • Doświadczenia związanego z tworzeniem rozwiązań i aplikacji opartych o technologie webowe;
 • Doświadczenia w zakresie projektowania aplikacji z wykorzystaniem modelu MVC;
 • Doświadczenia w projektowaniu aplikacji z użyciem SOA (WebServices);
 • Dobrej znajomości na poziomie projektowania struktur danych oraz wykorzystania relacyjnych baz danych (MSSQL);
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie dokumentacji technicznej;
 • Doświadczenia w pracy zespołowej z wykorzystaniem systemów kontroli wersji.

Dodatkowe atuty

 • Umiejętność tworzenia raportów z wykorzystaniem MS Reporting Services;
 • Udział w projektach informatycznych komunikujących się za pomocą architektury SOA;
 • Doświadczenie w optymalizacji aplikacji i procesów pod kątem wydajności rozwiązań.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Aktualnie naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują ponad 100 krajowych i zagranicznych projektów badawczych na kwotę ponad 40 mln zł. W ciągu ostatniego roku pozyskaliśmy 27 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 11,3 mln zł. To zasługa wysokiej aktywności badawczej naszych naukowców oraz skuteczności zespołu specjalistów w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Oferujemy

 • Możliwość tworzenia unikatowych rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi wykorzystujących najnowsze technologie;
 • Możliwość pracy w środowisku, które wpiera inicjatywę i twórcze podejście do zadań;
 • Możliwość pracy w profesjonalnym, przyjaznym i elastycznym otoczeniu;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracownika i możliwość wykupu na preferencyjnych warunkach dla jego rodziny;
 • Kartę sportową;
 • Program kafeteryjny (vouchery do kina, teatru, karty Empik);
 • Ubezpieczenie grupowe.

Zgłoszenia

CV wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 19 września 2018 r.  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o pobranie, podpisanie i przesłanie następującej klauzuli.

kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 • Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 • Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Warszawa 19-09-2018

Programista .NET

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Programista .NET w Dziale IT. Termin nadsyłania dokumentów mija 19 września 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres zadań Projektowanie i implementacja nowoczesnych aplikacji webowych; Tworzenie i rozwijanie rozwiązań z...

Czytaj więcej

Poznań 30-09-2018

Stypendysta/tka w projekcie badawczym OPUS

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/tki w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2017/27/B/HS6/03065, pt. „Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacji”. Zgłoszenia...

Czytaj więcej

Warszawa 01-10-2018

Specjalista ds. rozliczeń sprzedaży

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń sporzedaży. Termin nadsyłania dokumentów mija 1 października 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Rejestrowanie sprzedaży usług edukacyjnych w dedykowanym systemie; Wystawianie faktur; Prowadzenie rozrachunków z...

Czytaj więcej

Poznań 01-10-2018

Doktorant/ka - Stypendyst/ka

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stypendium doktorskie w projekcie badawczym w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2017/26/A/HS6/00647 pt. „Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów...

Czytaj więcej

Poznań 01-10-2018

Doktorant/ka - Stypendyst/ka

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stypendium doktorskie w projekcie badawczym w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2017/26/A/HS6/00647 pt. „Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów...

Czytaj więcej

Poznań 01-10-2018

Kierownik laboratorium

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika laboratorium w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2017/26/A/HS6/00647 pt. „Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowych”...

Czytaj więcej

Poznań 01-10-2018

Adiunkt w projekcie badawczym (post doc)

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2017/26/A/HS6/00647 pt. „Rola praktyki uważnej wdzęczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów...

Czytaj więcej

Katowice 04-10-2018

Specjalista ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 4 października 2018 r. Miejsce pracy: Katowice.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa studentów Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, jedynego Wydziału Psychologii na...

Czytaj więcej

Katowice 07-10-2018

Asystent w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej

Katowice 07-10-2018

Stypendysta w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej

Katowice 07-10-2018

Stypendysta w projekcie badawczym OPUS

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt.: „Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2017/25/B/HS6/01025. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz...

Czytaj więcej