logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Koordynatora badań terenowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi w projekcie naukowym wdrożeniowym, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"; Działanie 2.10 "Wysoka jakość systemu oświaty", Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwóji. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 11 października 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Projekt ma na celu opracowanie zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania oparte na nowatorskiej koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem funkcji wykonawczych, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji.

Funkcje wykonawcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego w różnych sferach życia, jak również mają istotne znaczenie dla funkcjonowania powiązanego z edukacją. Wymienione obszary determinują m.in. gotowość szkolną, sukces szkolny, a także w dalszej perspektywie – sukces zawodowy i jakość życia.

Zadania

 • Koordynacja badań normalizacyjnych na terenie placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) w próbie dzieci i młodzieży 3-18 lat na terenie całej Polski (wylosowane placówki), polegający na uzyskaniu zgód na udział w badaniu danej placówki, bieżący kontakt z dyrekcją placówki i nauczycielami zaangażowanymi w badanie, bieżący kontakt z badaczami prowadzącymi badanie na terenie danej placówki, organizacji odpowiednich warunków do prowadzenia badań (uzgodnienie sali, zadbanie o obecność wszystkich materiałów potrzebnych do badania);
 • Koordynacja badań normalizacyjnych na terenie placówek opiekuńczych oraz w domach respondentów w próbie dzieci 3-36 miesięcy na terenie całej Polski (wylosowane lokalizacje), polegający na uzyskaniu zgód na udział w badaniu danej placówki, bieżący kontakt z dyrekcją placówki, bieżący kontakt z badaczami prowadzącymi badanie na terenie danej placówki i koordynacja ich prac i kontroli konstruowanej kwotowo próby, organizacji odpowiednich warunków do prowadzenia badań o ile odbywają się one na terenie placówek;
 • Odbiór od badaczy dokumentów i przekazywanie ich koordynatorowi Projektu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat);
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań oświatowych lub koordynowaniu działań oświatowych (np. seminaria, szkolenia, prace badawcze);
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami systemu oświaty;
 • Doświadczenie w obsłudze programu Excel, umiejętność pracy z danymi oraz doświadczenie w ich agregowaniu;

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z firmami i jednostkami naukowymi z sektora IT, mając tym samym udział w opracowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, np. takich, jak robot edukacyjny Photon, czy aplikacja do badania jasności tekstów w języku polskim - Jasnopis. Łącząc wiedzę psychologiczną z informatyką, nasi badacze tworzą aplikacje i systemy informatyczne, podnoszące jakość życia, jak np. Beviado.

Oferujemy

 • Umowę o pracę od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 r.;
 • Pracę na pełen etat (40 godzin/tydzień) - 2 wakaty;
 • Pracę na 1/2 etatu (20 godzin/tydzień) - 4 wakaty;
 • Wynagrodzenie miesięczne 7480 zł brutto (cały etat) oraz 3740 zł brutto (pół etatu);
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningówch.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające w szczególności opis doświadczeń i kompetencji, o których mowa jest w treści ogłoszenia;
 • Kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zgłoszenia

CV prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 października 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

Warszawa 31-08-2019

Specjalista/ka ds. Projektów w Biurze Badań Naukowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. projektów w Biurze Badań Naukowych. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 sierpnia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Prowadzenie stałego monitoringu i działalność informacyjna w zakresie...

Czytaj więcej

Rzeszów 31-08-2019

Specjalista/ka ds. obsługi szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki obsługi szkoleń (praca dorywcza na umowę zlecenie). Miejsce pracy: Rzeszów. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 sierpnia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Obsługa słuchaczy i wykładowców; Przygotowanie sal, powitanie uczestników, dystrybucja materiałów...

Czytaj więcej

Poznań 20-09-2019

Stypendysta/ka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/ki w projekcie badawczym, pt.: „Rozumienie relacji pomiędzy wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym”, nr 018/31/B/HS6/02822, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest dr hab...

Czytaj więcej

Warszawa 27-09-2019

Asystent/ka osoby z niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Asystenta osób z niepełnosprawnością. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 września 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Asystowanie studentce/studentowi w trakcie...

Czytaj więcej

Wrocław 27-09-2019

Asystent/ka osoby z niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Asystenta osób z niepełnosprawnością. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 września 2019 r. Miejsce pracy: Wrocław.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Asystowanie studentce/studentowi w trakcie...

Czytaj więcej

Warszawa 27-09-2019

Stenotypista/ka dla osoby z niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Stenotypista dla osoby z niepełnosprawnością. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 września 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Wierne odtwarzanie treści...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2019

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 września 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Udzielanie informacji na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu SWPS w...

Czytaj więcej

Wrocław 30-09-2019

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 września 2019 r. Miejsce pracy: Wrocław.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Udzielanie informacji na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu SWPS w...

Czytaj więcej

Warszawa 30-09-2019

Inżynier Wsparcia IT

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 30 września 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Inżynier wsparcia, wspiera prace informatyczne w głównej siedzibie Uniwersytetu w Warszawie...

Czytaj więcej

Warszawa 11-10-2019

Koordynator badań terenowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Koordynatora badań terenowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi w projekcie naukowym wdrożeniowym, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II "Efektywne polityki publiczne dla...

Czytaj więcej