logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta/Asystentki w projekcie badawczym, pt.: „Creative Industries Cultural Economy Production Network”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z dziewięciu partnerów. Kierownikiem zespołu polskiego jest prof. dr hab. Dorota Ilczuk. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 11 listopada 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Creative Industries Cultural Economy Production Network

“Creative Industries Cultural Economy Production Network” (CICERONE), jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. CICERONE jest ambitnym, interdyscyplinarnym projektem badawczym, którego głównym celem jest zapewnienie innowacyjnego sposobu zrozumienia funkcjonowania sektorów przemysłu kultury i kreatywnego (CCI), a tym samym stworzenie nowych podstaw dla skutecznej polityki kulturalnej prowadzonej na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, ukierunkowanej na tę sferę działalności gospodarczej.
Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z dziewięciu partnerów.
Kierownik zespołu polskiego: prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Zadania

 • Udział w pracach badawczych dot. sektora wydawniczego, w tym zbieranie, analiza i interpretacja danych;
 • Współpraca przy raporcie cząstkowym dot. kwestii definicyjnych przemysłów kultury i sektora kreatywnego (CCI);
 • Udział w pracach nad opracowaniem wytycznych dla polityki przemysłów kultury i sektora kreatywnego;
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego;
 • Współpraca podczas przygotowania wyników badań do publikacji.

Wymagania

 • Tytuł magistra w dziedzinie nauk o kulturze (np. kulturoznawstwo) / nauk społecznych;
 • Doświadczenie terenowe w prowadzeniu badań metodą IDI i FGI;
 • Udokumentowane zainteresowania i/lub doświadczenie badawcze związane z gospodarką kreatywną i europejską polityką kulturalną;
 • Znajomość rynku pracy w sektorach kreatywnych;
 • Wiedza praktyczna w zakresie metod badawczych, a także umiejętność samodzielnego uczenia się nowych metod analizy;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (min. B2), języka polskiego - biegle;
 • Dojrzałość metodologiczna i naukowa;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, zaawansowana znajomość programu Excel.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Oferujemy

 • Umowę o pracę na okres 34 miesięcy - od grudnia 2019
  Wymiar etatu:
  0,65 etatu w miesiącach 1-23;
  0,15 etatu w miesiącach 24-34
 • Wynagrodzenie:
  Miesiące 1-23 (0,65 etatu): 750-820 euro miesięcznie brutto brutto (kwota zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy - podatek i ZUS)
  Miesiące 24-34 (0,15 etatu): 180-200 euro brutto brutto (kwota zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy - podatek i ZUS)
 • Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego
 • Współautorstwo publikacji naukowychch.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności: opis osiągnięć naukowych, listę publikacji, listę nagród i osiągnięć za pracę naukową, opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań;
 • Kopia dyplomu magistrau.
 

Zgłoszenia

CV prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 listopada 2019 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się między 12 a 15 listopada 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 listopada 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.