logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność akademicką w ramach literaturoznawstwa zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami nad literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego, czerpiącymi z teorii i metodologii szeroko pojętych studiów kulturowych. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 stycznia 2020 r

APLIKUJĘ

Od kandydatów oczekujemy

 • Posiadania stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa lub pokrewnym
 • Doświadczenia dydaktycznego oraz dorobku naukowego z zakresu kulturoznawstwa lub pokrewnego udokumentowanego:
  (a) publikacjami z list ministerialnych
  (b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
  (c) udziałem w realizacji projektów badawczych i/lub doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe
 • Doświadczenia w organizacji badań
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zjęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku 
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe i artystyczne – 50% oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 25% oceny
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 25 % oceny.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Oferujemy

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY.
Termin nadsyłania aplikacji: 31.01.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2020
Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020

Skład Komisji Konkursowej:
• Dr hab. Mirosław Filiciak - Przewodniczący komisji
• Dr Agnieszka Pantuchowicz - Członek komisji
• Dr hab. Piotr Skurowski - Członek komisji
• Paulina Kolańczyk-Zwierz - Sekretarz komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.