logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Katowice 26-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS5/00474 pt.: "Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Analityk w obszarze UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Analityka w obszarze UX na potrzeby realizacji Zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Web Master

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Web Mastera na potrzeby realizacji zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia realizowanego w...

Czytaj więcej

Warszawa 11-03-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Sopot 20-03-2019

Inżynier Wsparcia IT

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  Inżynier wsparcia IT wchodzi w skład rozproszonego geograficznie zespołu. Bezpośrednim przełożonym jest Kierownik...

Czytaj więcej

Warszawa 20-03-2019

Administrator sieci i systemów informatycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator sieci i systemów informatycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Utrzymanie infrastruktury sieciowej w zakresie konfiguracji bezpieczeństwa sieci...

Czytaj więcej

Wrocław 25-03-2019

Stypendysta w projekcie badawczym - 2 wakaty

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty (dwa wakaty) w projekcie realizowanym w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „A theory-based online-delivered intervention to promote...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2019

Asystent(ka) ds. rekrutacji

Biuro Rekrutacji poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent(ka) ds. rekrutacji, którzy będą zajmować się bezpośrednią i administracyjną obsługą kandydatów na studia wyższe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od kwietnia do listopada 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Kierownik e-learningu

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika e-learningu, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zatrudniona...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Specjalista ds. personalnych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. personalnych w dziale HR (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia). Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego; Obsługa...

Czytaj więcej

Warszawa 29-03-2019

Specjalista ds. planowania

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 29 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń...

Czytaj więcej

Poznań 31-03-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza w projekcie naukowym. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania splikacji mija 31 marca 2019 r.  APLIKUJĘ Tytuł projektu Wpływ treningu uważności na reakcje na wykluczenie...

Czytaj więcej

Sopot 15-04-2019

Specjalista/tka ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/stki ds. dydaktycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych Dziekanowi...

Czytaj więcej

Warszawa 15-04-2019

Specjalista ds. wynagrodzeń

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wynagrodzeń w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac pracowników, cudzoziemców...

Czytaj więcej

Poznań 19-04-2019

Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 pt.:„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 24-04-2019

Specjalista(ka) ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty(ki) ds. studenckich w Centrum Spraw Studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym z obcokrajowcami) - zapewnienie...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2019

Badacz psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacz psycholog realizujący badania walidacyjne baterii testów poznawczych z użyciem okulografii w projekcie naukowym wdrożeniowym „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny...

Czytaj więcej

Poznań 30-04-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 maja 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt lub profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta lub profesora uczelni w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania...

Czytaj więcej