logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Warszawa 21-06-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym OPUS pt. „Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów...

Czytaj więcej

Katowice 05-07-2019

Specjalista/ka ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach poszukuje kandydata/tki na stanowisko Specjalisty ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 5 lipca 2019 r. Miejsce pracy: Katowice.   APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Udzielanie informacji na temat oferty...

Czytaj więcej

Rzeszów 05-07-2019

Specjalista/ka ds. obsługi szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki obsługi szkoleń (praca dorywcza na umowę zlecenie). Miejsce pracy: Rzeszów. Termin nadsyłania aplikacji mija 5 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Obsługa słuchaczy i wykładowców; Przygotowanie sal, powitanie uczestników, dystrybucja materiałów...

Czytaj więcej

Wrocław 14-07-2019

Specjalista/ka ds. marketingu

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. marketingu. Miejsce pracy: Wrocław. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lipca 2019 r. APLIKUJĘ   Zadania Promocja wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS; Realizacja planów marketingowych zgodnie z przyjętymi założeniami; Wdrażanie...

Czytaj więcej

Warszawa 14-07-2019

Zastępca Dyrektora Biura Projektów ds. Funduszy Strukturalnych UE

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Zastępca Dyrektora Biura Projektów ds. Funduszy Strukturalnych UE. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Koordynacja oraz rozwijanie efektywnego systemu aplikowania o...

Czytaj więcej

Warszawa 14-07-2019

Specjalista ds. projektów UE

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. projektów UE. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 14 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie kadry naukowej i administracyjnej w realizacji projektów finansowanych z funduszy...

Czytaj więcej

Warszawa 16-07-2019

Asystent/ka biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta/ki biura Rektora. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 16 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie Rektora i władz uczelni w wykonywanych zadaniach, w tym m.in. w...

Czytaj więcej

Warszawa 16-07-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. studenckich  w Centrum Spraw Studenckich. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 16 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym obcokrajowcami) -...

Czytaj więcej

Katowice 20-07-2019

Adiunkt lub asystent na kierunku Psychologia

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta lub asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, posiadającego zainteresowania z obszaru psychologii klinicznej. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 lipca 2019...

Czytaj więcej

Wrocław 22-07-2019

Doradca zawodowy

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu poszukuje kandydata/tki na stanowisko Doradcy zawodowego (½ etatu) w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet SWPS...

Czytaj więcej

Warszawa 22-07-2019

Doradca zawodowy

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydata/tki na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet SWPS". Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji...

Czytaj więcej

Katowice 22-07-2019

Doradca zawodowy

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach poszukuje kandydata/tki na stanowisko Doradcy zawodowego (½ etatu) w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet...

Czytaj więcej

Warszawa 26-07-2019

Samodzielny księgowy

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydata/tki na stanowisko Samodzielnego księgowego (umowa o pracę na czas określony). Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 26 lipca 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Weryfikacja poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i ich ewidencja...

Czytaj więcej

Warszawa 30-07-2019

Asystent/ka ds. rekrutacji zagranicznej

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydata/tki na stanowisko Asystenta ds. rekrutacji zagranicznej. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 lipca 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Rekrutacja i obsługa kandydatów na studia z zagranicy: informowanie kandydatów o szczegółach oferty i procesu...

Czytaj więcej

Warszawa 30-07-2019

Profesor Uczelni w Katedrze Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni prowadzącego działalność akademicką w ramach kulturoznawstwa oraz zainteresowanego tematyką mediów. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 lipca 2019 r. APLIKUJĘ   Do...

Czytaj więcej

Warszawa 30-07-2019

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta prowadzącego działalność akademicką w ramach kulturoznawstwa oraz zainteresowanego tematyką mediów. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 lipca 2019 r. APLIKUJĘ   Do konkursu...

Czytaj więcej

Warszawa 09-08-2019

Specjalista ds. wsparcia projektów

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydata/tki na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia projektów. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 9 sierpnia 2019 r. APLIKUJĘ   Zakres odpowiedzialności Wsparcie merytoryczne i organizacyjne realizacji Programów Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników uczelni finansowanych z...

Czytaj więcej

Warszawa 16-08-2019

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 16 sierpnia 2019 r. APLIKUJĘ   Do konkursu...

Czytaj więcej