logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością dla studentki trzeciego roku psychologii. Termin nadsyłania dokumentów mija 22 marca 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław.

Zakres obowiązków

 • Asystowanie studentce 3 roku II Wydziału Psychologii w trakcie jej obecności na uczelni - od momentu przyjazdu na uczelnię (przejęcie od firmy transportującej) do momentu wyjazdu (transport odbywa się spod budynku Uniwersytetu SWPS);
 • Praca w weekendy (zgodnie z planem zajęć studentki);
 • Sporządzanie notatek na zajęciach w formie elektronicznej;
 • Pomoc w poruszaniu się na uczelni i czynnościach higienicznych.

Od kandydatów oczekujemy

 • Umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze;
 • Życzliwości i empatii;
 • Dobrego stanu zdrowia.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach. 

Filia we Wrocławiu to najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce. W ocenie parametrycznej został wyróżniony przez MNiSW prestiżową kategorią A+. Na wydziale działają dwa centra realizujące prace badawcze z psychologii ekonomicznej oraz psychologii zdrowia. Jednostka oferuje studia z zakresu psychologii, dziennikarstwa, a także grafiki i komunikacji wizualnej. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne.

Oferujemy

 • Pracę w oparciu o umowę zlecenie do 30.09.2019 r. z możliwością przedłużenia;
 • Możliwość pracy w przyjaznej i partnerskiej atmosferze.
 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 22 marca 2019 r. na adres: biuro.zon.wroclaw@swps.edu.pl z dopiskiem: Asystent osoby z niepełnosprawnością. W sprawie szczegółów oferty prosimy o kontakt pod nr tel. 71 750 72 81.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)”.

kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 2. Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 3. Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 6. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Katowice 26-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS5/00474 pt.: "Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Analityk w obszarze UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Analityka w obszarze UX na potrzeby realizacji Zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Web Master

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Web Mastera na potrzeby realizacji zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia realizowanego w...

Czytaj więcej

Warszawa 11-03-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Sopot 20-03-2019

Inżynier Wsparcia IT

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  Inżynier wsparcia IT wchodzi w skład rozproszonego geograficznie zespołu. Bezpośrednim przełożonym jest Kierownik...

Czytaj więcej

Warszawa 20-03-2019

Administrator sieci i systemów informatycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator sieci i systemów informatycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Utrzymanie infrastruktury sieciowej w zakresie konfiguracji bezpieczeństwa sieci...

Czytaj więcej

Wrocław 22-03-2019

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu, poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością dla studentki trzeciego roku psychologii. Termin nadsyłania dokumentów mija 22 marca 2018 r. Miejsce pracy: Wrocław. Zakres obowiązków Asystowanie studentce...

Czytaj więcej

Wrocław 25-03-2019

Stypendysta w projekcie badawczym - 2 wakaty

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty (dwa wakaty) w projekcie realizowanym w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „A theory-based online-delivered intervention to promote...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2019

Asystent(ka) ds. rekrutacji

Biuro Rekrutacji poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent(ka) ds. rekrutacji, którzy będą zajmować się bezpośrednią i administracyjną obsługą kandydatów na studia wyższe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od kwietnia do listopada 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Kierownik e-learningu

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika e-learningu, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zatrudniona...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Specjalista ds. personalnych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. personalnych w dziale HR (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia). Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego; Obsługa...

Czytaj więcej

Warszawa 27-03-2019

Badacz-psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza-psychologa realizującego badania walidacyjne baterii testów poznawczych w zakresie temperamentu i presji czasowej w projekcie naukowo-wdrożeniowym, "Opracowanie i upowszechnienie narzędzi...

Czytaj więcej

Sopot 28-03-2019

Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. organizacji procesu dydaktycznego, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 marca 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 28-03-2019

Starszy specjalista ds. rekrutacji

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego specjalisty ds. rekrutacji w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zadania Realizacja wszystkich procesów rekrutacyjnych w obszarze organizacyjnym; Wsparcie w realizacji procesów konkursowych...

Czytaj więcej

Warszawa 29-03-2019

Specjalista ds. planowania

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 29 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń...

Czytaj więcej

Poznań 31-03-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza w projekcie naukowym. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania splikacji mija 31 marca 2019 r.  APLIKUJĘ Tytuł projektu Wpływ treningu uważności na reakcje na wykluczenie...

Czytaj więcej

Poznań 19-04-2019

Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 pt.:„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Poznań 30-04-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej