logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań

APLIKUJĘ

Opis projektu

Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób przekonanych, że ich grupa jest wyjątkowa i zasługuje na specjalne traktowanie – w sytuacji wyłączenia przez inne grupy. Kontakty pomiędzy różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie grupami obfitują w takie sytuacje. Narcyzi grupowi interpretują je, jako zagrożenie ich grupy i reagują na nie agresywnie. Projekt zakłada obserwację procesów fizjologicznych i neuronalnych u narcyzów grupowych w sytuacji wykluczenia oraz w sytuacji wykluczenia, ale po treningu uważności. Projekt prowadzony jest w Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w międzynarodowej współpracy z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz Southampton University w Wielkiej Brytanii.

Zadania

Do zadań Kandydata/ki będzie należało:

 • Przeprowadzenie badań eksperymentalnych z wykorzystaniem fMRI w trakcie stażu naukowego w Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych we współpracy z dr Davidem Chesterem;
 • Superwizja badań i analizy danych;
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora psychologii lub pokrewnych nauk;
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • Dorobek naukowy w zakresie neuronauki oraz czynny udział w życiu naukowym udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych),
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych;
 • Kompetencje w zakresie przeprowadzania badań  fMRI;
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach. Spełniamy wymagania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, czego świadectwem jest logo HR Excellence in Research.

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Naukowcy realizują projekty finansowane w ramach środków wydziałowych, a także granty z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Do dyspozycji mają specjalistyczne laboratorium wyposażone w nowoczesną aparaturę do badań psychofizjologicznych i sprzęt komputerowy do analizy statystycznej wyników.

Oferujemy

 • Umowę na rok
 • Wynagrodzenie 8 300 PLN miesięcznie
 • Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningów
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty

  • CV naukowe zawierające w szczególności:
   • opis osiągnięć naukowych
   • listę publikacji
   • listę nagród i osiągnięć za pracę naukową.

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać TUTAJ. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o pobranie, podpisanie i przesłanie następującej klauzuli.

Kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 • Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 • Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Warszawa 30-01-2019

Kierownik Biura Dziekana

Wydział Nauk Humanistycznych i  Społecznych Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Biura Dziekana. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Zarządzanie funkcjonowaniem Biura, w tym wsparcie Dziekana...

Czytaj więcej

Warszawa 11-02-2019

Ekspert ds. analiz biznesowych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje na okres 6 miesięcy (zastępstwo) kandydatów na stanowisko Eksperta ds. analiz bieznesowych. Ekspert będzie odpowiadał za realizację kontrolingu finansowego w Uczelni oraz uczestniczył w przygotowaniu wdrożenia nowego...

Czytaj więcej

Warszawa 11-02-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Poznań 15-02-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej

Katowice 26-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS5/00474 pt.: "Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu...

Czytaj więcej

Wrocław 27-02-2019

Specjalista ds. administracji

Filia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. administracji. Zatrudnienie do 14 kwietnia 2020. Termin nadsyłania dokumentów mija 27 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Wrocław.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Kontrola prac dotyczących stanu...

Czytaj więcej

Warszawa 28-02-2019

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty/asystenta w projekcie badawczym pt.: „Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec Rwandy", finansowanym przez Polsko-Niemiecką Fundację ds. Nauki (projekt...

Czytaj więcej

Warszawa 28-02-2019

Administrator sieci i systemów informatycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator sieci i systemów informatycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 28 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Utrzymanie infrastruktury sieciowej w zakresie konfiguracji bezpieczeństwa sieci i...

Czytaj więcej

Sopot 04-03-2019

Inżynier Wsparcia IT

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 4 marca 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  Inżynier wsparcia IT wchodzi w skład rozproszonego geograficznie zespołu. Bezpośrednim przełożonym jest...

Czytaj więcej