logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań

APLIKUJĘ

Opis projektu

Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób przekonanych, że ich grupa jest wyjątkowa i zasługuje na specjalne traktowanie – w sytuacji wyłączenia przez inne grupy. Kontakty pomiędzy różnymi kulturowo, narodowo czy ideologicznie grupami obfitują w takie sytuacje. Narcyzi grupowi interpretują je, jako zagrożenie ich grupy i reagują na nie agresywnie. Projekt zakłada obserwację procesów fizjologicznych i neuronalnych u narcyzów grupowych w sytuacji wykluczenia oraz w sytuacji wykluczenia, ale po treningu uważności. Projekt prowadzony jest w Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w międzynarodowej współpracy z Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych oraz Southampton University w Wielkiej Brytanii.

Zadania

Do zadań Kandydata/ki będzie należało:

 • Przeprowadzenie badań eksperymentalnych z wykorzystaniem fMRI w trakcie stażu naukowego w Virginia Commonwealth University w Stanach Zjednoczonych we współpracy z dr Davidem Chesterem;
 • Superwizja badań i analizy danych;
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora psychologii lub pokrewnych nauk;
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • Dorobek naukowy w zakresie neuronauki oraz czynny udział w życiu naukowym udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych),
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych,
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych;
 • Kompetencje w zakresie przeprowadzania badań  fMRI;
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach. Spełniamy wymagania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, czego świadectwem jest logo HR Excellence in Research.

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Naukowcy realizują projekty finansowane w ramach środków wydziałowych, a także granty z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Do dyspozycji mają specjalistyczne laboratorium wyposażone w nowoczesną aparaturę do badań psychofizjologicznych i sprzęt komputerowy do analizy statystycznej wyników.

Oferujemy

 • Umowę na rok
 • Wynagrodzenie 8 300 PLN miesięcznie
 • Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningów
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty

  • CV naukowe zawierające w szczególności:
   • opis osiągnięć naukowych
   • listę publikacji
   • listę nagród i osiągnięć za pracę naukową.

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać TUTAJ. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o pobranie, podpisanie i przesłanie następującej klauzuli.

Kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 • Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 • Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Katowice 26-02-2019

Doktorant / Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Doktoranta / Stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki nr 2018/29/B/HS5/00474 pt.: "Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Analityk w obszarze UX

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Analityka w obszarze UX na potrzeby realizacji Zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia...

Czytaj więcej

Warszawa 27-02-2019

Web Master

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Web Mastera na potrzeby realizacji zadania Opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji dydaktyki wspierającego zarządzanie informacją w Uniwersytecie SWPS w celu doskonalenia jakości kształcenia realizowanego w...

Czytaj więcej

Warszawa 11-03-2019

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 11 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Sopot 20-03-2019

Inżynier Wsparcia IT

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  Inżynier wsparcia IT wchodzi w skład rozproszonego geograficznie zespołu. Bezpośrednim przełożonym jest Kierownik...

Czytaj więcej

Warszawa 20-03-2019

Administrator sieci i systemów informatycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator sieci i systemów informatycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 20 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Utrzymanie infrastruktury sieciowej w zakresie konfiguracji bezpieczeństwa sieci...

Czytaj więcej

Wrocław 25-03-2019

Stypendysta w projekcie badawczym - 2 wakaty

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty (dwa wakaty) w projekcie realizowanym w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „A theory-based online-delivered intervention to promote...

Czytaj więcej

Warszawa 25-03-2019

Asystent(ka) ds. rekrutacji

Biuro Rekrutacji poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent(ka) ds. rekrutacji, którzy będą zajmować się bezpośrednią i administracyjną obsługą kandydatów na studia wyższe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od kwietnia do listopada 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Kierownik e-learningu

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika e-learningu, który będzie odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy realizacji programów studiów. Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Zatrudniona...

Czytaj więcej

Warszawa 26-03-2019

Specjalista ds. personalnych

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. personalnych w dziale HR (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia). Termin nadsyłania dokumentów mija 26 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego; Obsługa...

Czytaj więcej

Warszawa 29-03-2019

Specjalista ds. planowania

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. planowania. Termin nadsyłania dokumentów mija 29 marca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Opracowywanie harmonogramów zajęć na podstawie programów i obciążeń pracowników etatowych oraz ustaleń...

Czytaj więcej

Poznań 31-03-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Badacza w projekcie naukowym. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania splikacji mija 31 marca 2019 r.  APLIKUJĘ Tytuł projektu Wpływ treningu uważności na reakcje na wykluczenie...

Czytaj więcej

Sopot 15-04-2019

Specjalista/tka ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/stki ds. dydaktycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Sopot.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa procesu dydaktycznego, m.in.: Pozyskiwanie, porządkowanie i archiwizacja danych i informacji użytecznych Dziekanowi...

Czytaj więcej

Warszawa 15-04-2019

Specjalista ds. wynagrodzeń

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wynagrodzeń w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac pracowników, cudzoziemców...

Czytaj więcej

Warszawa 24-04-2019

Specjalista(ka) ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty(ki) ds. studenckich w Centrum Spraw Studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 24 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym z obcokrajowcami) - zapewnienie...

Czytaj więcej

Warszawa 30-04-2019

Badacz psycholog w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Badacz psycholog realizujący badania walidacyjne baterii testów poznawczych z użyciem okulografii w projekcie naukowym wdrożeniowym „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny...

Czytaj więcej

Poznań 30-04-2019

Naukowiec ze stopniem doktora

Laboratorium Psychologii Uprzedzeń i Agresji Międzygrupowej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na rok). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na...

Czytaj więcej

Poznań 17-05-2019

Stypendysta w projekcie badawczym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 pt.:„Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 maja 2019...

Czytaj więcej

Warszawa 31-05-2019

Adiunkt lub profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego – adiunkta lub profesora uczelni w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania. Termin nadsyłania...

Czytaj więcej