logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/ki w projekcie badawczym, pt.: „Rozumienie relacji pomiędzy wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym”, nr 018/31/B/HS6/02822, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest dr hab. John Nezlek (Uniwersytet SWPS, Poznań i William & Mary), natomiast współkierowniczkami są Marzena Cypryańska (Uniwersytet SWPS, Warszawa), Izabela Krejtz (Uniwersytet SWPS, Warszawa) oraz Catherine Forestell (William & Mary). Miejsce pracy: Poznań/Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 20 września 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

Rozumienie związku pomiędzy wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

Wegetarianie mają niższy dobrostan psychiczny niż osoby wszystkojedzące. Efekt ten został zaobserwowany w licznych badaniach, jednak nadal brak dobrego wytłumaczenia, dlaczego tak jest. Jedno z wyjaśnień zakłada, że wegetarianie jako mniejszość społeczna są gorzej traktowani przez nie wegetarian, którzy stanowią większość.

Dzięki środkom z NCN prof. John Nezlek z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu zbada, jak wegetarianie są spostrzegani przez wszystkojedzących, a także jak wegetarianie spostrzegają osoby jedzące mięso. Profesor sprawdzi, czy wzajemna percepcja tych grup jest związana z tym, dlaczego wegetarianie mają gorsze zdrowie psychiczne niż wszystkojedzący.

Obowiązki będą obejmować między innymi

 • Udział w spotkaniach grup badawczych
 • Przygotowywanie podsumowań badań naukowych
 • Pomoc w opracowaniu pomiarów
 • Organizowanie i prowadzenie grup fokusowych
 • Organizowanie i prowadzenie badań eksperymentalnych
 • Nadzorowanie grup studentów asystujących w projekcie.

Od kandydatów oczekujemy

 • Zgodnie regulacjami określonymi przez NCN aplikacje mogą składać osoby, które mają status:
  • studenta studiów dziennych lub zaocznych drugiego stopnia na uniwersytetach w Rzeczypospolitej Polskiej
  • studenta co najmniej czwartego roku studiów magisterskich na uniwersytecie w Rzeczypospolitej Polskiej
  • doktoranta w uprawnionej jednostce organizacyjnej uniwersytetu, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej
  • uczestnika seminarium doktoranckiego piszącego pracę doktorską
 • Biegłej znajomości języka angielskiego – warunek konieczny - zespół badawczy będzie pracował głównie w tym języku
 • Znajomości programu SPSS oraz umiejętności bądź chęci nauczenia się pracy z narzędziem Qualtrics, sieciowym oprogramowaniem badawczym
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z wegetarianizmem
  .

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty. 

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Oferujemy

 • W zależności od charakteru wkładu stypendysty w konkretny projekt, może on zostać oficjalnym współautorem. Współautorstwo nie jest gwarantowane i będzie ustalane indywidualnie dla każdego przypadku w sposób zgodny z wytycznymi APA dotyczącymi określania współautorstwa
 • Finansowanie będzie obowiązywać przez trzy lata. Wyłoniony kandydat początkowo zostanie zatrudniony na podstawie sześciomiesięcznej umowy. Jeśli praca stypendysty będzie zadowalająca, zaoferowana mu zostanie umowa na dłuższy okres
 • Wynagrodzenie wynosi do 4500 / miesiąc (netto).

Wymagane dokumenty

 • CV, transkrypcja ocen, krótkie podsumowanie zainteresowań badawczych i odpowiednich doświadczeń oraz dane kontaktowe do dwóch członków wydziału, którzy będą gotowi przekazać rekomendacje. Podsumowanie zainteresowań i doświadczeń powinno odnosić się do powyższych wymagań.

Dodatkowe informacje

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Uwaga: Chociaż grant związany jest z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu, znaczna ilość/ większość pracy (np. spotkania) będzie realizowana w Warszawie.

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem FORMULARZA.

Termin składania dokumentów upływa 20 września 2019 roku.

Na podstawie przesłanych informacji niektórzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się w siedzibie SWPS w Warszawie 25 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2019 roku.

Wyłonieni kandydaci będą mogli rozpocząć pracę od 2 października 2019 roku.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Ewentualne pytania można przesłać do: John Nezlek pod adresem: jnezlek@swps.edu.pl, pytania w kwestiach formalnych proszę kierować na adres praca@swps.edu.pl.

.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 

Warszawa 30-09-2019

Inżynier Wsparcia IT

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Inżynier Wsparcia IT. Termin składania dokumentów mija 15 grudnia 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  Inżynier wsparcia, wspiera prace informatyczne w głównej siedzibie Uniwersytetu w Warszawie. Wchodzi...

Czytaj więcej

Warszawa 31-10-2019

Asystent/ka Działu Prawnego

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Asystent Działu Prawnego. Termin nadsyłania dokumentów mija 31 października 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zadania Wparcie administracyjne Działu Prawnego w tym zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą...

Czytaj więcej

Warszawa 15-11-2019

Specjalista ds. wynagrodzeń

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. wynagrodzeń w dziale HR. Termin nadsyłania dokumentów mija 15 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Główne zadania Naliczanie wynagrodzeń i prawidłowe sporządzanie list płac w Systemie...

Czytaj więcej

Sopot 24-11-2019

Stypendysta w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 27-11-2019

Koordynator badań terenowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Koordynatora badań terenowych oraz współpracy z placówkami oświatowymi w projekcie naukowym wdrożeniowym, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II "Efektywne polityki publiczne dla...

Czytaj więcej

Sopot 29-11-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Wydział Zamiesjcowy Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalisty/ki ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Sopot. APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym z obcokrajowcami) -...

Czytaj więcej

Warszawa 29-11-2019

Badacz w projekcie naukowym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza/Badaczki w projekcie naukowym, pt.: „Polskie Generalne Studium Wyborcze 2019”, nr 2018/31/B/HS5/03403, finansowanym przez NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Radosław Markowski. Miejsce pracy: Warszawa...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Redaktor strony internetowej

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ   Redakcja strony internetowej jest sekcją Działu...

Czytaj więcej

Poznań 30-11-2019

Specjalista ds. projektów w Dziale Badań Naukowych i Projektów

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalista ds. projektów w Dziale Badań Naukowych i Projektów. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Prowadzenie stałego monitoringu...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Przygotowywanie danych oraz opracowanie zestawień, analiz i raportów z działań rekrutacyjnych na studia...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Brand Manager

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Brand Managera w obszarze Informatyka i Zarządzanie. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Do Twoich zadań należeć będzie Udział w tworzeniu kierunku informatyka oraz kierunku zarządzanie i...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko Specjalisty ds. studenckich w Centrum Spraw Studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa. APLIKUJĘ Do Twoich zadań należeć będzie Codzienny kontakt ze...

Czytaj więcej

Sopot 15-12-2019

Stypendysta w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko Stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 10 grudnia 2019 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 15-12-2019

Specjalista ds. projektów UE

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. projektów UE. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 grudnia 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie kadry naukowej i administracyjnej w realizacji projektów finansowanych z funduszy...

Czytaj więcej