logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 15 grudnia 2018 r. Miejsce pracy: Sopot

Opis Projektu

Głównym celem projektu jest znalezienie moderatorów i mediatorów wpływu postaw i nastrojów na oceny moralnego charakteru drugiej osoby. W ramach projektu zaplanowanych zostało przeprowadzenie dziesięciu badań eksperymentalnych, w ramach, których testowane będzie jak czynniki, takie jak: moralna tożsamość, kolejność manipulacji, zwiększenie presji czasowej, czy selektywność uwagi mogą wpływać na sądy moralne i je modyfikować. Dodatkowo w ramach projektu zastosowane zostaną miary reakcji fizjologicznych, takich jak: temperatura, puls, oddech czy tempo bicia serca.

Zakres odpowiedzialności

 • Ścisła współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi członkami zespołu badawczego;
 • Udział w realizacji wszystkich etapów badań eksperymentalnych, w tym m.in. przygotowanie procedury badania, rekrutacja uczestników, zbieranie danych eksperymentalnych, analiza danych, opracowanie wyników końcowych;
 • Udział w konferencjach naukowych, pomoc w przygotowaniu prezentacji konferencyjnych oraz artykułów naukowych.

Od kandydatów oczekujemy

 • Doktorant na studiach psychologicznych lub student ostatniego roku studiów magisterskich;
 • Zainteresowanie psychologią społeczną, zwłaszcza psychologia moralności;
 • Znajomość pakietu statystycznego SPSS, mile widziana znajomość: R, MATLAB, Inquisit Lab;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Znajomość obsługi środowiska MS Office oraz umiejętność zbierania danych online (Prolific, Qualtrics, Profitest i in.);
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych;
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę.

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach. Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych: opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Wydział Zamiejscowy w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Na wydziale działają dwa ośrodki naukowe prowadzące badania w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii poznawczej. Naukowcy mają do dyspozycji profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i zaawansowane oprogramowanie do prowadzenia badań i analizy wyników. Wydział posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i realizacji projektów finansowanych ze środków NCN;
 • Udział w spotkaniach i konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych);
 • Mentoring i wsparcie w realizacji własnych projektów badawczych.

Warunki zatrudnienia

 • Umowa na okres 36 miesięcy
 • Przewidywany wymiar pracy 25h tygodniowo
 • Przewidywana wysokość stypendium 2,000 PLN/miesiąc

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • Dotychczasowy dorobek naukowy
  • Listę publikacji;
  • Udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych;
  • Uzyskane nagrody i wyróżnienia;
  • Udział w warsztatach i szkoleniach;
  • Odbyte praktyki i staże naukowe w kraju lub za granicą;
 • Krótki list motywacyjny.

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych prosimy przesłać na kmyslinskaszarek@st.swps.edu.pl. Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 grudnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznie 2019 r. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych.

Do rozmowy zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych. Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Prosimy o pobranie, podpisanie i przesłanie następującej klauzuli.

kliknij i przeczytaj treść klauzuli

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03-815) Warszawa.
 • Dane będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
  b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 • Okres przechowywania danych:
  a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
  b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 • Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Katowice 07-10-2018

Stypendysta w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie pt.: „Analiza stanów depersonalizacji/derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/22/E/HS6/00306. Kierownikiem projektu jest dr Igor Pietkiewicz.  Informujemy...

Czytaj więcej

Poznań 19-11-2018

Specjalista ds. dydaktycznych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko (umowa zastępstwo) Specjalista ds. dydaktycznych. Termin nadsyłania dokumentów mija 19 listopada 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Administracyjne wsparcie procesu dydaktycznego, w tym: Obsługa programu informatycznego służącego do organizacji...

Czytaj więcej

Warszawa 25-11-2018

Specjalista ds. międzynarodowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. międzynarodowych. Termin nadsyłania dokumentów mija 25 listopada 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Osoba na tym stanowisku obsługuje studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na stypendium w ramach...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2018

Media planner

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Media planner. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2018 r. Miejsce pracy: Poznań lub Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Weryfikacja i aktualizacja strategii mediowej Uniwersytetu; Tworzenie rocznych mediaplanów reklamowych opartych głównie na działaniach...

Czytaj więcej

Warszawa 30-11-2018

Redaktor strony internetowej

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni. Zgłoszenia można składać do 30 listopada 2018 r...

Czytaj więcej

Poznań 30-11-2018

Specjalista ds. badań marketingowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. badań marketingowych. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 listopada 2018 r. Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Zbudowanie strategii badań marketingowych wspierających dział marketingu oraz inne jednostki odpowiedzialne...

Czytaj więcej

Sopot 15-12-2018

Stypendysta w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Sopocie poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie naukowym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Zgłoszenia można składać do 15 grudnia 2018 r. Miejsce pracy:...

Czytaj więcej

Warszawa 20-12-2018

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty/asystenta w projekcie badawczym pt.: „Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działaniei poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny...

Czytaj więcej

Warszawa 21-12-2018

Specjalista ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. studenckich. Termin nadsyłania dokumentów mija 21 grudnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Udzielanie i aktualizacja informacji, odpowiadanie na zapytania studentów; Obsługa narzędzi informatycznych wspomagających proces...

Czytaj więcej

Warszawa 21-12-2018

Recepcjonista

Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju (APCIR) Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Recepcjonisty. Termin nadsyłania dokumentów mija 21 grudnia 2018 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Obsługa pacjentów Centrum, w tym udzielanie informacji o...

Czytaj więcej

Katowice 30-12-2018

Adiunkt/post-doc w projekcie badawczym NCN

Katowicki wydział Uniwersytetu SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta/post-doc w projekcie naukowym pt.: „Rola czynników ryzyka i czynników ochronnych w ocenianiu i monitorowaniu prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego u sprawców objętych izolacyjnym...

Czytaj więcej

Poznań 31-12-2018

Naukowiec ze stopniem doktora

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje Naukowca ze stopniem doktora na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na 4 lata). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania...

Czytaj więcej

Poznań 31-12-2018

Asystent w projekcie badawczym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w projekcie badawczym (umowa na 4 lata). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych...

Czytaj więcej

Poznań 31-12-2018

Kierownik laboratorium

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika laboratorium (umowa na 4 lata). Miejsce pracy: Poznań.  APLIKUJĘ Opis projektu Projekt poszukuje odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania narcyzów grupowych – osób...

Czytaj więcej