logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydata/tki na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet SWPS". Miejsce pracy: Sopot. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 września 2019 r.

APLIKUJĘ

 

Zakres odpowiedzialności

 • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i coachingu kariery mającego na celu wsparcie w wyborze drogi rozwoju zawodowego, kierunku rozwoju, diagnozie i analizie potencjału zawodowego studentów/ek Uniwersytetu SWPS;
 • Prowadzenie warsztatów rozwojowych z zakresu kompetencji osobistych;
 • Prowadzenie sesji typu AC/DC&L w całej Polsce;
 • Prowadzenie pośrednictwa pracy;
 • Dokumentowanie prowadzonych konsultacji / działań zgodnie ze standardami projektowymi;
 • Opracowywanie materiałów doradczych i edukacyjnych;
 • Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój kompetencji i wzrost zatrudnialności studentów;
 • Poszukiwanie dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań i potencjalnych możliwości rozwoju Biura Karier;
 • Rozwijanie współpracy pomiędzy Biurem Karier a pracodawcami i specjalistami zewnętrznymi;
 • Dbanie o wizerunek Biura Karier na Uczelni i poza nią;
 • Ścisła współpraca z zespołem Biura Karier.

Od kandydatów oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego, preferowane wykształcenie w zakresie psychologii, doradztwa zawodowego, zarządzania, prawa, itp.;
 • Co najmniej rocznego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Aktualnej wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy;
 • Umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej;
 • Zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń/kursów uzupełniających z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Doświadczenie w pracy projektowej, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – mile widziane;
 • Bardzo dobrej obsługi pakietu Microsoft Office i Google docs;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Chęć wspierania innych w rozwoju;
 • Gotowości do pracy w soboty (od czasu do czasu).

Uniwersytet SWPS Humanistycznospołeczny pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce – to nowoczesna uczelnia wyższa, która kształci ponad 16 tys. studentów w kampusach w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Należymy do grona najbardziej aktywnych jednostek naukowych w kraju (według zestawień Narodowego Centrum Nauki). Od 20 lat jesteśmy jednym z najważniejszych ośrodków studiów i badań psychologicznych w kraju, co znajduje odzwierciedlenie w najlepszych ocenach parametrycznych przyznawanych przez MNiSW. Tworzymy przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Zapewniamy system benefitów pracowniczych, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

Oferujemy

 • Rozpoczęcie pracy od 01 października 2019 r.;
 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do pakietu Multisport i Multibenefit;
 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w ogólnopolskim zespole i w międzynarodowym środowisku;
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów;
 • Rozwój zawodowy (ciekawe szkolenia w ramach projektu, w tym szkolenie dla asesorów AC/DC) i doskonalenie kwalifikacji.
 

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty prosimy przesłać TUTAJ. Termin nadsyłania aplikacji upływa 15 września 2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.