hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

Program rozwoju kompetencji
dla studentów psychologii z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu584 967,50 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 października 2017 – 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa do lipca 2020 r. przygotowania 270 studentów i studentek psychologii z II Wydziału Psychologii Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój pożądanych przez pracodawców kompetencji zawodowych związanych z profesją psychologa.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzbogacenie programu studiów o dodatkowe zajęcia, które rozwiną umiejętności diagnozy i świadczenia pomocy psychologicznej w leczeniu zaburzeń klinicznych, problemach psychologicznych, stanach lękowych, stresie, a także umiejętności rozwoju potencjału osobistego dorosłych w formie szkoleń grupowych, opiniowania sądowego, profilowania kryminalistycznego. Dzięki temu studenci i studentki wzmocnią atuty zawodowe cenione przy zatrudnieniu w szpitalach (psychologowie kliniczni), poradniach i gabinetach psychologicznych w biznesie na stanowiskach szkoleniowców personelu firm/korporacji, ale też w sądach i organach ścigania, ośrodkach interwencji kryzysowej.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Zadania obejmą zajęcia dla studentów i studentek z kierunku psychologia, które realizowane będą na z II Wydziale Psychologii Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu.

Studenci i studentki przejdą kompleksową ścieżkę rozwoju zbudowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

  • Zadanie 1 - Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy zaburzeń klinicznych i przystosowania psychicznego
  • Zadanie 2 - Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu interwencji kryzysowej
  • Zadanie 3 - Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologii sądowej i psychokryminalistyki

Zadania będą realizowane w siedzibie II Wydziału Psychologii we Wrocławiu i u pracodawców, obejmą kompleksową ścieżkę rozwoju budowaną z warsztatów, zadań projektowych, szkoleń certyfikowanych, wizyt studyjnych u pracodawców. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, studentek i pracodawców zgodnie zgłaszających potrzebę zwiększenia praktycznego przygotowania do zawodu poprzez rozwój kompetencji zawodowych ważnych w profesjach związanych z psychologią. Osiągnięcie rezultatów wzmocni atrakcyjność studentów i studentek podczas starań o pracę i ograniczy zagrożenie bezrobociem obserwowanym wśród osób z wykształceniem wyższym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do studentów i studentek 2 ostatnich semestrów:

  • studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia z II Wydziału Psychologii Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu

Finansowanie

Projekt „Program rozwoju kompetencji dla studentów i studentek psychologii z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.p
tel. 61 271 1260

Drukuj