hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS - pierwszy niepubliczny Uniwersytet w Polsce to silny ośrodek naukowo-dydaktyczny złożony z 8 wydziałów, w tym 3 wydziałów warszawskich, 2 wydziałów wrocławskich oraz 3 wydziałow zamiejscowych położonych w Poznaniu, Sopocie i Katowicach.

Samodzielną jednostkę dydaktyczną stanowią Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie oraz Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń. W uczelni działa kilkanaście ośrodków naukowo-badawczych, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju w Warszawie oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poznaniu.

Wydział Psychologii w Warszawie

Wydział Psychologii – najstarszy i największy wydział Uniwersytetu SWPS – jest w ocenie MNiSW trzecią najlepszą jednostką nauk społecznych w Polsce. Realizuje zaawansowane badania naukowe z zakresu psychologii, w tym projekty o międzynarodowym zasięgu. Prowadzi studia psychologiczne nagrodzone wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
3797studentów
10629absolwentów
112pracowników dydaktycznych (etatowych)
116projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
16milionów zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 pawel ostaszewski2

prof. dr hab.

Paweł Ostaszewski

Dziekan
pawel.ostaszewski@swps.edu.pl

258 Magda Marszal

prof. dr hab.

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Prodziekan ds. organizacyjnych i dydaktycznych
mmarszal@swps.edu.pl

258 Adam Sobolewski

dr

Adam Sobolewski

Pełnomocnik ds. innowacji dydaktycznych
adam.sobolewski@swps.edu.pl

258 Robert Mackiewicz

dr

Robert Mackiewicz

Pełnomocnik ds. nauki
robert.mackiewicz@swps.edu.pl

258 agata zablocka bursa

dr

Agata Zabłocka

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia
azablocka@swps.edu.pl

someone

dr

Anna Gabińska

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
agabinska@swps.edu.pl

258 Agata Wytykowska

dr

Agata Wytykowska-Kaczorek

Pełnomocnik ds. psychologii w indywidualnej organizacji toku studiów
awytykow@swps.edu.pl

someone

dr

Marek Cielecki

Pełnomocnik ds. praktyk psychologicznych
mcieleck@swps.edu.pl

Obecnie na Wydziale Psychologii działa pięć instytutów, osiemnaście katedr i dwa zakłady oraz Studium Zastosowań Psychologii. Aby umożliwić jak najlepsze warunki do pracy badawczej, na wydziale powstały Laboratorium Badań Eksperymentalnych oraz Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego.

Instytut Neuronauki Poznawczej i Behawioralnej
258 kamila jankowiak siuda

dyrektor: dr Kamila Jankowiak-Siuda

zastępca dyrektora: dr Maksymilian Bielecki

spik@swps.edu.pl

Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej
258 anna granowska

kierownik:

prof. dr hab. Anna Grabowska

Katedra Psychofizjologii Procesów Poznawczych
258 malgorzata kossut

kierownik:

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

Katedra Analizy Zachowania
258 Pawel Ostaszewski

kierownik:

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

Instytut Podstaw Psychologii
258 sylwia bedynska

dyrektor: dr Sylwia Bedyńska

zastępca dyrektora: dr Agata Zabłocka

Katedra Badań Układów Złożonych
someone

kierownik:

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Katedra Komunikacji Wizualnej
258 miziolek jerzy

kierownik:

prof. dr hab. Jerzy Miziołek

Katedra Diagnozy Psychologicznej
258 PIOTR OLES

kierownik:

prof. dr hab. Piotr Oleś

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
258 sylwia bedynska

p.o. kierownika:

dr Sylwia Bedyńska

Katedra Psychologii Poznawczej
258 grzegorz sedek

kierownik:

dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji
258 tadeusz galkowski

kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
258 Magda Marszal

kierownik:

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska

Zakład Psychometrii
258 Adam Sobolewski

kierownik:

dr Adam Sobolewski

Instytut Psychologii Ekonomicznej
258 andrzej falkowski

dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski

zastępca dyrektora: dr hab. Alicja Grochowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Ekonomicznej
258 joanna sokolowska

kierownik:

prof. dr hab. Joanna Sokołowska

Katedra Psychologii Marketingu
258 andrzej falkowski

kierownik:

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

Instytut Psychologii Klinicznej
someone

dyrektor: dr Ewa Gruszczyńska
zastępca dyrektora: dr Aneta Dowgiert

Katedra Neurorehabilitacji
258 elzbieta szelag

kierownik:

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Katedra Psychologii Pozytywnej
258 ewa trzebinska

kierownik:

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

Katedra Psychologii Zdrowia
someone

p.o. kierownika:

dr Ewa Gruszczyńska

Zakład Psychologii Klinicznej Dziecka
258 barbara arska karylowska

kierownik:

dr Barbara Arska-Karyłowska

Instytut Psychologii Społecznej
258 jerzy trzebinski

dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

zastępca dyrektora: dr Małgorzata Wawrzyniak

Katedra Psychologii Międzykulturowej
258 pawel boski

kierownik:

prof. dr hab. Paweł Boski

Katedra Psychologii Osobowości
258 jerzy trzebinski

kierownik:

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

Katedra Psychologii Społecznej
258 krystyna skarzynska

kierownik:

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych istnieje od 2001 roku. Wydział ma charakter multidyscyplinarny. Skupia reprezentantów takich dyscyplin jak kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, antropologia kultury, filmoznawstwo, nauki o mediach, nauki polityczne, socjologia, ekonomia i zarządzanie.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
2248studentów
6291absolwentów
354pracowników dydaktycznych
49projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
5.8miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

Władze wydziału

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

Dziekan
mfiliciak@swps.edu.pl

Zeidler v2

prof. dr hab.

Anna Zeidler-Janiszewska

Prodziekan ds. nauki
azeidler-janiszewska@swps.edu.pl

258 eliza borkowska

dr

Eliza Borkowska

Prodziekan ds. studenckich
eliza.borkowska@swps.edu.pl

Wydział tworzą trzy instytuty (Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Anglistyki i Instytut Nauk Społecznych) oraz pięć samodzielnych katedr (Katedra Italianistyki, Katedra Iberystyki, Katedra Skandynawistyki, Katedra Zarządzania oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Na wydziale funkcjonują także Centrum Studiów nad Demokracją, Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej oraz Centrum Badań nad Gospodarką Rynkową.

Instytut Kulturoznawstwa
258 miroslaw filiciak

dyrektor: dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS
zastępca dyrektora: dr Mateusz Skrzeczkowski

Instytut Anglistyki
258 hanna aleksandrowicz pedich

dyrektor: prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
zastępca dyrektora: dr Paweł Pyrka

Zakład Językoznawstwa Stosowanego
258 hanna koworowska

kierownik:

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska

Zakład Kultur i Literatur Krajów Anglojęzycznych
258 tadeusz rachwal

kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

Instytut Nauk Społecznych
258 mikolaj czesnik

dyrektor: dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

Samodzielne katedry

 

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
258 barbara giza

kierownik: dr hab. Barbara Głębicka-Giza, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Iberystyki
someone

kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Katedra Italianistyki
258 kamila milkowska samul

p.o. kierownik: dr Kamila Miłkowska-Samul

Katedra Skandynawistyki
258 witold maciejewski

kierownik: dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Zarządzania
258 dorota ilczuk

kierownik: prof. dr hab. Dorota Ilczuk

Wydział Prawa w Warszawie

Wydział skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najbardziej innowacyjne programy kształcenia. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
838studentów
487absolwentów
76pracowników dydaktycznych
7projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
450tysięcy zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 gardocka teresa

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Teresa Gardocka

Dziekan
tgardocka@swps.edu.pl

258 Jacek Sobczak

prof. dr hab.

Jacek Sobczak

Prodziekan ds. nauki
jmwsobczak@gmail.com

258 Katarzyna Antolak

dr

Katarzyna Antolak-Szymanski

Prodziekan ds. dydaktycznych
kantolak@swps.edu.pl

258 pawel kowalski

dr

Paweł Kowalski

Prodziekan ds. organizacyjnych
pkowalski@swps.edu.pl

Wydział Prawa powstał decyzją Senatu uczelni z dnia 26 czerwca w 2009 roku. Obecnie na wydziale funkcjonuje sześć katedr skupiających pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w danej dziedzinie prawa. 

Instytut Prawa
hubert izdebski

dyrektor: prof. dr hab. Hubert Izdebski

Pracownicy instytutu prowadzą magisterskie studia prawnicze, nagrodzone przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów, oraz studia I stopnia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i prawo w biznesie. To znakomici specjaliści – sędziowie, radcy prawni i adwokaci – z wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej. 

Katedra Prawa Rzymskiego oraz Teorii i Historii Prawa
258 witold wolodkiewicz

kierownik:

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz


Katedra Prawa Publicznego i Praw Człowieka
258 marek chmaj

kierownik:

prof. dr hab. Marek Chmaj

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy
258 agnieszka gora blaszczykowska

kierownik:

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Karnego
258 teresa gardocka v3

kierownik:

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Prawa Porównawczego
sitek bronislaw

kierownik:

prof. dr hab. Bronisław Sitek

Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
258 jacek sobczak

kierownik:

prof. dr hab. Jacek Sobczak

II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu

II Wydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. W 2010 roku został uznany przez MNiSW za najlepszą jednostkę naukową w dziedzinie nauk społecznych. W 2013 roku otrzymał prestiżową kategorią A+, przyznawaną najwybitniejszym instytucjom w kraju. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie psychologia oraz wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1654studentów
2116absolwentów
163pracowników dydaktycznych
38projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
7.5miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

katarzyna byrka

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

Dziekan
dziekan.wroclaw@swps.edu.pl

258 Agata Gasiorowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Gąsiorowska

Prodziekan ds. nauki i rozwoju
agata.gasiorowska@swps.edu.pl

258 Julita Koszur

dr

Julita Koszur

Prodziekan ds. dydaktycznych
julita.koszur@swps.edu.pl

258 Tomasz Zaleskiewicz

prof. dr hab.

Tomasz Zaleśkiewicz

Pełnomocnik ds. Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
tzaleskiewicz@swps.edu.pl

258 Jakub traczyk

dr

Jakub Traczyk

Pełnomocnik ds. studenckich
jakub.traczyk@swps.edu.pl

Na II Wydziale Psychologii działa 5 samodzielnych katedr zajmujących się różnymi obszarami psychologii: psychologią społeczną, historyczną, polityczną, ekonomiczną, poznawczą, kliniczną, zdrowia i rehabilitacji, oraz Katedra Nauk Humanistycznych.

Katedra Psychologii Społecznej

 

Katedra Psychologii i Socjologii Historycznej

 

Katedra Psychologii Ekonomicznej
258 Tomasz Zaleskiewicz

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

 

Katedra Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych
258 czeslaw nosal

kierownik: prof. dr hab. Czesław Nosal

 

Katedra Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji
someone

kierownik: dr Dorota Stasik

Katedra Nauk Humanistycznych
someone

kierownik: prof. dr hab. Dariusz Galasiński

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej, Filia we Wrocławiu

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej skupia specjalistów różnych dziedzin. Grono doświadczonych prawników prowadzi studia prawnicze wzorowane na anglosaskich standardach uczenia prawa. Cenieni projektanci oferują nowatorski program studiów graficznych oparty na założenich human-centered design. Z kolei zespół medioznawców, publicystów i redaktorów kształci w zakresie dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej

pamperki
biret
pracownicy
719studentów
556absolwentów
grafiki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej
123pracowników dydaktycznych

 

 

Władze wydziału

 

258 Monika Lewandowicz Machnikowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dziekan
mlewandowicz-machnikowska@swps.edu.pl

258 michael fleisher

prof. dr hab.

Michael Fleischer

Kierownik Katedry Grafiki
michael@fleischer.pl

258 michal rudy

dr

Michał Rudy

Kierownik Katedry Prawa, kierownik kierunku prawo
mrudy@swps.edu.pl

258 krzysztof moszczynski

dr

Krzysztof Moszczyński

Kierownik kierunku grafika
kmoszczynski@swps.edu.pl

258 karina stasiuk

dr

Karina Stasiuk-Krajewska

Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
kstasiuk-krajewska@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowowczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program wzornictwa – School of Form – uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny w Polsce.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1640studentów
831absolwentów
277pracowników dydaktycznych
6projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
2.7miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

 

Władze wydziału

 

258 anna zalewska

prof. dr hab.

Anna Zalewska

Dziekan
anna.zalewska@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 anna ziolkowska

dr

Anna Ziółkowska

Prodziekan ds. dydaktyki
aziolkowska@swps.edu.pl

someone

dr

Agnieszka Bojanowska

Pełnomocnik ds. nauki i organizacji
abojanowska@swps.edu.plk piotrowski

dr

Konrad Piotrowski

Pełnomocnik ds. studenckich
kpiotrowski1@swps.edu.pl

Obecnie na wydziale działa Instytut Prawa, w skład którego wchodzą trzy katedry reprezentujące podstawowe gałęzie prawa, oraz Instytut Psychologii, a w nim pięć katedr skupiających specjalistów poszczególnych dziedzin psychologii. Na wydziale funcjonuje także samodzielna Katedra Wzornictwa.

 

Instytut Psychologii
258 szymon draheim

dyrektor: dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
zastępca dyrektora: dr Agnieszka Czerw

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej
Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
258 szymon draheim

kierownik:

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Psychologii Społecznej i Międzykulturowej
Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Katedra Psychologii Ogólnej i Historii Psychologii
Katedra Psychologii Zachowań Organizacyjnych
someone

kierownik:

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwersytetu SWPS

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

someone

kierownik:

dr Agnieszka Czerw

Instytut Prawa
258 gardocka teresa

dyrektor: dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Katedra Prawa Karnego
Katedra Prawa Prywatnego
Feliks zedler

kierownik:

prof. zw. dr hab. Feliks Zedler

Zakład Prawa Publicznego
258 bartlomiej wroblewski

kierownik:

dr Bartłomiej Wróblewski, LLM

Katedra Wzornictwa
258 anita basinska

p.o. kierownika: dr Anita Basińska

Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Wydział Zamiejscowy w Katowicach został utworzony w 2010 roku – szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych na Śląsku, oferującym praktyczną ścieżkę kształcenia oraz perspektywy rozwoju naukowego. Wydział prowadzi studia na kierunkach psychologia, psychodietetyka i psychokryminalistyka oraz studia podyplomowe.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
993studentów
226absolwentów
122pracowników dydaktycznych
3projekty badawcze realizowane w 2015 r.
347.5tysiąca zł na projekty badawcze w 2015 r.

 

Władze wydziału

258 Katarzyna Popiolek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Popiołek

Dziekan
katarzyna.popiolek@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 zofia Dolega

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Zofia Dołęga

Prodziekan
zdolega@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 boryslaw paulewicz

dr

Borysław Paulewicz

Pełnomocnik ds. Nauki
bpaulewicz@swps.edu.pl

258 Malgorzata wojcik

dr

Małgorzata Wójcik

Pełnomocnik ds. Centrum Języków Obcych
malgorzata.wojcik@swps.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Wydział Zamiejscowym w Sopocie specjalizuje się w kształceniu psychologicznym. Istnieje od 2002 roku. W tym czasie wypromował ponad 1700 specjalistów. Za innowacyjny program nauczania otrzymał nagrodę MNiSW. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
1055studentów
1744absolwentów
132pracowników dydaktycznych
20projektów badawczych realizowane w 2016 r.
4.5miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

Władze wydziału

258 aleksandra fila

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Fila-Jankowska

Dziekan
afila-jankowska@swps.edu.pl

258 Bogdan Wojciszke

prof. dr hab.

Bogdan Wojciszke

Prodziekan ds. nauki
bogdan.wojciszke@swps.edu.pl

BIOGRAM »

258 radoslaw sterczynski

dr

Radosław Sterczyński

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
rsterczynski@swps.edu.pl

W skład Wydziału Zamiejscowego w Sopocie wchodzi sześć zakładów oraz dwa ośrodki naukowe: Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego, badające m.in. konsekwencje sprawowania władzy, i Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji, które wyjaśnia zachowania ludzi w kontekście pracy i organizacji.

Zakład Psychologii Osobowości
258 romana kadzikowska wrzosek

kierownik: dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS

Zakład Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych
someone

kierownik: dr Monika Pawłowska

Zakład Psychologii Społecznej i Metodologii Badań
someone

kierownik: dr Eufrozyna Gruszecka

Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
someone

kierownik: dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
258 dorota kalka

kierownik: dr Dorota Kalka

Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu