logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Senat Uniwersytetu SWPS proponuje główne kierunki działalności uczelni. Podejmuje decyzje w sprawie powstania wydziałów, filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych. Uchwala nowe kierunków studiów oraz wytyczne odnośnie planów, programów i efektów kształcenia. Nadaje tytuły doktora honoris causa.

Kadencja 2016-2020

Rektor

 • prof. dr hab. Roman Cieślak – przewodniczący Senatu

Prorektorzy

 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – prorektor ds. nauki
 • dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – prorektor ds. dydaktyki

Honorowi Członkowie Senatu

 • prof. Hermann Brandstätter
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz
 • prof. dr hab. Janusz Reykowski
 • prof. dr hab. Jan Strelau

Dziekani

 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie
 • dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii w Sopocie
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu
 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Prawa w Warszawie i Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS – prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Psychologii w Katowicach

Dyrektorzy generalny

 • dr Ewa Ger

Dyrektorzy Instytutów

 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Psychologii
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS - dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 • dr hab. Dariusz Jagiełło, prof. Uniwersytetu SWPS - zastępca dyrektora Instytutu Prawa
 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka - dyrektor Instytutu Projektowania

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska – Wydział Psychologii w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Piechowiak – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Psychologii we Wrocławiu

Niesamodzielni nauczyciele akademiccy

 • dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Psychologii we Wrocławiu
 • dr Maksymilian Bielecki – Wydział Psychologii w Warszawie
 • dr Anna Warso – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
 • dr Agnieszka Gadomska – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
 • dr Paweł Kowalski – Wydział Prawa w Warszawie
 • dr Róża Banaśkiewicz-Bazińska – Wydział Psychologii w Sopocie
 • dr Krzysztof Moszczyński - Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • dr Anna Hełka – Wydział Psychologii w Katowicach
 • dr Anna Ziółkowska – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Pracownicy administracyjni

 • mgr Rafał Sławski

Studenci i doktoranci

 • Agata Kozłowska – przedstawiciel doktorantów Warszawa
 • Katarzyna Wierzbicka – przedstawiciel doktorantów Warszawa
 • Rafał Węgrzyn – przedstawiciel doktorantów Wydział Psychologii we Wrocławiu
 • Aleksandra Dawgiert – przedstawiciel studentów Wydziału Psychologii w Katowicach