hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Nagrody i wyróżnienia

Najlepsze programy studiów wg MNiSW

  • Prawo – wyróżnienie w 2013 r.

Kierunek prawo prowadzony przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych (obecnie Wydział Prawa) został nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy studiów w 2013 r. Wydział otrzymał 1 mln zł na realizację nowatorskich założeń programowych i dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. To jedyne studia prawnicze w Polsce wyróżnione przez MNiSW. Więcej informacji »

  • Psychologia, Wydział Zamiejscowy w Sopocie – wyróżnienie w 2012 r.
  • Wzornictwo, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – wyróżnienie w 2012 r.

Programy studiów przygotowane przez Wydziały Zamiejscowe w Poznaniu i Sopocie otrzymały nagrodę  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. Doceniono interdyscyplinarny charakter programów wzornictwa prowadzonego w Poznaniu oraz psychologii w Sopocie, opartych na nowoczesnych metodach kształcenia i nauce praktycznych umiejętności dających pełne przygotowanie do pracy w zawodzie. Wydziały otrzymały po 1 mln zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. Więcej informacji »

1280x640 Laboratorium 01

Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna

Według corocznych raportów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowujących wyniki rekrutacji na studia wyższe najwięcej kandydatów na uczelnie niepubliczne wybiera studia stacjonarne na Uniwersytecie SWPS. Tak wysoką pozycję utrzymujemy już piąty rok z rzędu.Więcej informacji

Najbardziej kreatywna kampania rekrutacyjna 2014 roku

Uniwersytet SWPS otrzymał pierwsze miejsce w konkursie Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej, w kategorii reklama prasowa. Doceniono przede wszystkim walor artystyczny kreacji, czytelny i przyjazny charakter przekazu oraz jego spójność z wartościami, które promuje uczelnia. Więcej informacji »

Najbardziej kreatwna kampania rekrutacyjna 2013 roku

Jesteśmy także liderem w konkursie Genius Universitatis na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej 2013 roku. Uczelnia wygrała w dwóch kategoriach: reklama prasowa oraz rekrutacyjny serwis internetowy i zajęła drugie miejsce za promocję międzynarodową.

Doceniono nowatorstwo pomysłu, wartość artystyczną kreacji, czytelny i przyjazny charakter przekazu oraz jego spójność z wartościami uczelni. Więcej informacji »

Konkurs Złote Spinacze – najlepsza kampania PR 2012 roku

Uczelnia zwyciężyła w dziesiątej edycji konkursu Złote Spinacze na najlepsze kampanie PR 2012 roku w kategorii „PR korporacyjny – budujący lub wzmacniający wizerunek firmy lub instytucji”.

Centrum Prasowe Uniwersytetu SWPS to jedyne w Polsce wirtualne biuro prasowe oferujące obszerną bazę i wyszukiwarkę ekspertów przygotowanych do komentowania tematów poruszanych w mediach. W finale projekt ten konkurował z Grupą Żywiec S.A., a także Hill+Knowlton Strategies oraz Procter&Gamble. Więcej informacji »

Uczelnia prestiżowa

W 2008 r. zajęliśmy drugie miejsce w kategorii „uczelnia prestiżowa” w Rankingu Środowiska Akademickiego opublikowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Wiarygodna szkoła

Kilkakrotnie (2005 r., 2006 r., 2007 r.) zostaliśmy uhonorowani certyfikatem „wiarygodna szkoła” przyznawanym niepublicznym uczelniom godnym zaufania. Wyróżnienie to oznacza, że uczelnia zapewnia studentom wysokie standardy nauczania i komfort nauki, wykazując jednocześnie dbałość o przygotowanie studentów do startu w życie zawodowe.

Uczelnia przyjazna studentom

W 2005 roku otrzymaliśmy miano uczelni przyjaznej studentom – wyróżnienie przyznawane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda Stalowego Przęsła

Podczas Międzynarodowych Dni Komunikacji Rynkowej we Wrocławiu w 2003 r., uczelnia otrzymała nagrodę Stalowego Przęsła za wykorzystanie najnowszych osiągnięć psychologii w programach studiów adresowanych do osób wykorzystujących w sposób praktyczny różne aspekty komunikacji społecznej.

Program Santander Universidades

W 2013 roku uczelnia przystąpiła do programu Santander Universidades, który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK będący członkiem Grupy Santander. Przynależność do programu jest wyznacznikiem prestiżu, bowiem daje możliwość udziału w międzynarodowych programach edukacyjnych i naukowych organizowanych przez najlepsze uczelnie na świecie. Więcej informacji »

SWPS sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

W 2006 roku, w siedzibie najstarszego uniwersytetu w Europie, rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz uroczyście podpisał deklarację Magna Charta Universitatum. Wstąpiliśmy do elitarnego grona szkół sygnatariuszy dokumentu proklamującego podstawowe zasady, które obecnie i w przyszłości powinny stanowić fundament działalności uczelni uniwersyteckich. Więcej informacji »

Medal 350-lecia nadania Pradze praw miejskich

W uznaniu „szczególnego wkładu w rozwój życia społecznego i poprawę wizerunku Pragi, w także w kształtowanie użytecznych, twórczych i patriotycznych postaw pro publico bono”, w 2005 r. uczelnia została uhonorowana medalem 350-lecia nadania Pradze praw miejskich.