logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Oceny parametryczne MNiSW

Kompleksowa ocena potencjału badawczego dokonana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 i 2013 r. uplasowała Uniwersytet SWPS w czołówce polskich ośrodków badawczych. Wysokie miejsca poszczególnych wydziałów wśród jednostek naukowych w całym kraju potwierdzają, że kadra akademicka oraz osiągnięcia naukowo-badawcze uczelni są na wysokim międzynarodowym poziomie.

1280x640 Laboratorium 01

Prestiżowe wyróżnienie MNiSW
Kategoria A+

Wydział należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny parametrycznej MNiSW z 2013 r. jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych – wydział pokonał wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich. Więcej informacji

Kategorie w ocenie parametrycznej z 2013 roku

  • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymał wyróżniającą kategorię „A+” z największą liczbą punktów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest najwyżej ocenianym wydziałem w Polsce.

  • Wydział Psychologii w Warszawie uzyskał najwięcej punktów wśród wszystkich jednostek naukowych w obszarze nauk społecznych w kategorii „A”.

  • Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii (obecnie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) otrzymał najwyższą ocenę ostateczną w obszarze nauk filologicznych w zestawieniu uczelni niepublicznych.

  • Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (obecnie Wydział Prawa) znalazł się na drugim miejscu wśród uczelni niepublicznych w obszarze nauk prawnych.

Wysokie noty w ocenie parametrycznej z 2010 roku

  • Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymał pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich jednostek naukowych poddanych ocenie, na których prowadzone są badania w dziedzinie nauk społecznych.
  • MNiSW przyznało pierwszą kategorię Wydziałowi Psychologii w Warszawie.

  • Pierwszą kategorię otrzymał również Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, tym samym zajmując drugie miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie nauk o kulturze.

  • Poddany parametryzacji Wydział Zamiejscowy w Sopocie uzyskał drugą kategorię.