logo uswps nazwa 3

Usługi

SWPS Consulting przy Uniwersytecie SWPS, prowadzi działalność konsultingową i badawczą na rzecz biznesu oraz sektora publicznego.
Celem działu jest dostarczenie Klientom kompleksowych usług ukierunkowanych na szeroko rozumiany rozwój biznesu oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych.
Dzięki ogromnej wiedzy opartej na wynikach badań naukowych i społecznych oraz dużemu doświadczeniu naszych ekspertów skutecznie wspieramy biznes w rozwoju i realizacji jego potrzeb. Wypracowujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności naszych klientów.

Obszar działań i specjalizacje

BADANIA

Skierowane do pracowników:

 • Satysfakcja pracowników
 • Poczucie szczęścia
 • Zaangażowanie i motywacja
 • Stan zdrowia psychicznego

Skierowane do biznesu:

 • Badanie nowych produktów i usług
 • Repozycjonowanie marek
 • Badania postaw i zachowań
 • Badania zwyczajów
 • Badania z wykorzystaniem USER EXPERIENCE
 • Badania trendów
 • Badania ewaluacyjne
 • Eksperymenty naturalne

Dzięki ogromnej wiedzy, opartej na wynikach badań, oraz dużemu doświadczeniu naszych ekspertów we współpracy z biznesem proponujemy unikatową wartość – skutecznie wspieramy w rozwoju i realizacji potrzeb, wypracowując rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności naszych klientów.

 

Zapraszamy do współpracy

 • mgr Karolina Wójcik – Specjalista ds. Consultingu i Badań
 • 785-201-855
 • kwojcik@swps.edu.pl