hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa
Image is not available

Wizytówka
polskiej nauki

W kompleksowej ocenie MNiSW dwa warszawskie wydziały otrzymały najwyższe noty. Wydział Psychologii wyróżniono prestiżową kategorią A+, a Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – kategorią A, przyznawaną wiodącym jednostkom naukowym.

Slider

Profesor Jan Strelau, jeden z najczęściej cytowanych polskich psychologów, twórca Regulacyjnej teorii temperamentu, należący do światowego grona najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS. Uroczystość przyznania najwyższej godności akademickiej miała miejsce w czwartek 21 kwietnia br. w siedzibie uczelni w Warszawie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa

Udział w uroczystości wzięło szerokie grono przedstawicieli świata nauki, w tym wychowankowie laureata – doktorzy i profesorowie, którzy rozwijali karierę naukową pod jego skrzydłami, rodzina oraz przyjaciele.

Rektor prof. Andrzej Eliasz, jeden z pierwszych uczniów profesora Strelaua, w wygłoszonej laudacji wskazał na ogrom pracy naukowej wykonanej przez profesora. Podkreślił jednocześnie, że tak niezwykły dorobek o znaczeniu międzynarodowym to rezultat nieprzeciętnej pracowitości, świetnej organizacji, systematyczności, silnej koncentracji na zadaniach oraz umiejętności gromadzenia wokół siebie zdolnych naukowców, również mocno skupionych na osiąganiu zamierzonych celów. – Profesor przez wiele lat kończył codzienny cykl pracy naukowej wtedy, gdy inni dopiero rozpoczynali dzień. Wczesnoranna, codzienna, podkreślam codzienna, praca naukowa była narzuconym sobie rygorem, od którego nie było odstępstw – mówił o niesamowitej pracowitości laureata prof. Eliasz. 

honoris causa big

Siła charakteru i niezwykła pracowitość

Rektor Uniwersytetu SWPS podkreślił także sukces, który profesor odniósł w rozwijaniu kadr naukowych – wypromowanie 30 doktorów, spośród których 10 osób uzyskało tytuł doktora habilitowanego, a 8 tytuł profesorski. Jak zaznaczył prof. Eliasz, to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wyjątkowe cechy charakteru profesora, dzięki którym był w stanie zwalczać przeciwności losu pojawiające się na każdym etapie jego życia, nie tracąc przy tym pogody ducha i życzliwości wobec innych.

Przedstawiono także ogromne zasługi prof. Strelaua dla Uniwersytetu SWPS. Po przejściu na emeryturę na Uniwersytecie Warszawskim profesor rozpoczął pracę na naszej uczelni, gdzie pełnił funkcje dziekana Wydziału Psychologii, prorektora ds. nauki, a aktualnie jest przewodniczącym Rady Powierniczej. Profesor od początku aktywnie wspierał środowisko naukowe wówczas jeszcze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego, mając nieoceniony wpływ na jego obecny kształt.

Odczytano również listy gratulacyjne, m.in. prof. Marka Krawczyka, prof. Stanisława Filipowicza, prof. Piotra Sztompki. Laureat i zgromadzeni goście zapoznali się z filmowym zapisem życzeń przekazanych przez prof. Philipa Zimbardo, doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS. Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersytetu SWPS.

honoris causa 3

Mistrz i uczeń

W końcowym wystąpieniu profesor Jan Strelau podziękował za ciepłą i życzliwą laudację, podkreślając jednocześnie, że Uniwersytet SWPS zawsze był mu uczelnią bliską, gdzie spotkał się z ogromną życzliwością zarówno pracowników naukowych, jak i administracyjnych. Profesor dodał także, że kilkudziesięcioletnia intensywna praca akademicka nie byłaby możliwa bez wsparcia bliskich mu osób – żony, córek, wnuków i pozostałych członków rodziny oraz przyjaciół.

Czy minęła era mistrzów w nauce” – to pytanie, które w swojej przemowie zawarł prof. Strelau, tłumacząc przy tym, dlaczego tak istotna jest relacja uczeń-mistrz i podkreślając, że autorytet naukowy zawsze powinien iść w parze z autorytetem moralnym. Tym samym prof. Strelau nawiązał do tradycji szkoły warszawsko-lwowskiej zapoczątkowanej przez Kazimierza Twardowskiego, gdzie przekaz wiedzy i doświadczenia między mistrzem a uczniem był szczególnie ważny. Jednocześnie profesor zaznaczył, że obecnie ta relacja w szkolnictwie wyższym zanika.

honoris causa 5

Imponujący dorobek naukowy prof. Strelaua

Doktorat honorowy nadawany jest naukowcom, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju swoich dyscyplin naukowych i aktywnie wpłynęli na kształt życia akademickiego. Profesor Strelau jest psychologiem, znawcą problematyki różnic indywidualnych oraz pionierem badań nad temperamentem. W świecie znany jest m.in. jako autor Regulacyjnej teorii temperamentu. Ma w dorobku prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.

– Profesor Strelau wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. Prowadzone przez niego badania w istotny sposób przyczyniły się do zrozumienia roli różnic indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka i należą do światowego kanonu publikacji naukowych z zakresu psychologii – powiedział rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym

Za swoją działalność profesor Strelau był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt pracy badawczej (2015), nagrodę towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej (2009), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Polskiego Nobla (2000), nagrodę Fundacji Humboldta (1990) i Towarzystwa Maxa Plancka (1992) za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością oraz nagrodę „New Europe Prize 1997” za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, ufundowaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych – Standford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar. 

honoris causa 4     

Doktor honoris causa po raz piąty

Prof. Jan Strelau jest piątym doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS. W ubiegłych latach Senat uczelni nadał ten honorowy tytuł profesorom: Helmutowi Skowronkowi, Philipowi Zimbardo, Robertowi Cialdiniemu oraz Szewachowi Weissowi.

Uniwersytet SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada jednocześnie 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), socjologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i prawo oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Dotychczas w uczelni wypromowano 172 doktorów, a 42 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Aktualności z Warszawy

Aktualności z Warszawy 16-04-2019

Asian Business Club na Uniwersytecie SWPS

W poniedziałek 15 kwietnia w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne nowej inicjatywy Polsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz Katedry Zarządzania i Katedry Studiów Azjatyckich naszej uczelni – Asian Business...

Czytaj więcej

Sukcesy 19-04-2019

Sukces studentek Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS

Mamy kolejny powód do radości! Studentki Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu SWPS w Warszawie – Agnieszka Zimińska, Izabela Jakubowska i Julia Jaworska – zdobyły nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą prezentację pracy licencjackiej i magisterskiej podczas międzynarodowej konferencji...

Czytaj więcej

Warszawa 24-04-2019

Poetka z Arabii. Filmoterapia z sensem

Chociaż o prawach kobiet mówi się bardzo wiele w różnych szerokościach i długościach geograficznych, istnieją na Ziemi miejsca, gdzie bycie kobietą stanowi wyzwanie, a nawet realne zagrożenie życia. Hissy Hilal, która w swojej twórczości...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-04-2019

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Uczą się przewidywać trendy i jednocześnie budują profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 25-04-2019

Chiny: między konfucjanizmem, marksizmem i demokracją

Chiny to jedna z kolebek ludzkości, to miejsce, w którym na przestrzeni dziejów spotykały się różne kultury, wzajemnie na siebie oddziałujące. Z tych różnic powstało państwo o niezwykle bogatej tradycji...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 26-04-2019

O komiksie przy kawie. (Nie) wesoły dom

Komiks to nie tylko superbohaterowie, nadprzyrodzone moce i walka o uratowanie świata przed zagładą. Coraz częściej komiksy stają się medium służącym do opowiadania historii czerpiących treści z życia autora. O...

Czytaj więcej

Konferencje 09-05-2019

Queer and Here. Jak zmienia się społeczność LGBTQ+ i jej postrzeganie?

W czerwcu 1969 r. policja zorganizowała nalot na nowojorski Stonewall Inn, które było miejscem spotkań mniejszości seksualnych. To wydarzenie jest symbolicznym początkiem ruchu wyzwolenia osób LGBTQ+. Z okazji 50. rocznicy...

Czytaj więcej

Warszawa 14-05-2019

Miłość – rzeczywistość vs. oczekiwania

Miłość w związku to romantyczne uniesienia, ale z czasem też stagnacja, konflikty i kryzysy. Jak tworzyć udaną relację? Dlaczego często mamy wygórowane wymagania wobec partnera/partnerki? Jak dobrze porozumiewać się w związku? 14...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 24-05-2019

Wykład: Telling Network Stories

Opowiadanie historii jest elementem wszystkich kultur. Storytelling kształtuje tożsamość jednostek, lokalnych społeczności i całych narodów. Podczas wykładu zatytułowanego „Telling network stories: Migrants’ relationality, identity and belonging in place over time”...

Czytaj więcej

Konferencje 12-06-2019

Kondycja gospodarki w dobie zmian w prawie

Zmiany są dobre, rozwijamy się dzięki nim, ale wprowadzanie zbyt wielu zmian może doprowadzić do chaosu. Dla przedsiębiorcy szczególnie ważne są nie tylko zmiany w prawie gospodarczym, ale również w...

Czytaj więcej

Konferencje 21-06-2019

International Interdisciplinary Conference: Failed Leadership

Tematy przywództwa i postaw liderów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród badaczy zajmujących się polityką i biznesem. Większość naukowców i analityków opiera swoje wyniki na pozytywnych przykładach przywództwa. Zauważają również przypadki...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Warszawy 28-06-2019

Absolutorium 2019 w Warszawie

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS w Warszawie organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Strefa wideo

Uniwersytet SWPS

Dzień, w którym staliśmy się Uniwersytetem!

Image not available

Prof. Philip Zimbardo

o Uniwersytecie SWPS

Image not available

Życie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Można!

Image not available

Życie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Można!

Image not available

Życie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Można!

Image not available
Slider