logo uswps nazwa 3

Warszawa

Dziekan i Rada Wydziału Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego zawiadamiają, że 15 marca 2017 r. o godz. 16.00 w warszawskiej siedzibie uczelni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Orylskiej pt. „Stymulacja pamięci roboczej u dzieci z cechami ADHD w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Serdecznie zapraszamy.

Obrona doktoratu

marzec
15 2017

Warszawa

Promotor

  • prof. dr hab. Grzegorz Sędek

Promotor pomocniczy

  • dr Rafał Albiński

Recenzenci

  • dr hab. Aneta Borkowska

  • dr hab. n. med. Anita Bryńska

Wgląd do pracy doktorskiej

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w bibliotece uczelnianej. Recenzje oraz streszczenie rozprawy umieszczone są na stronie internetowej Wydziału Psychologii.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, literaturoznawstwo
oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach:
psychologia, kulturoznawstwo.

Uczelnia prowadzi 5 kierunków studiów doktoranckich oraz seminaria doktoranckie z zakresu prawa.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego » 

Termin

15 marca 2017 r., godz. 16.00

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
sala konferencyjna na IV piętrze (401)