logo uswps nazwa 3

Warszawa
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, funkcjonowania i zachowania miejsc pamięci na świecie, gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci na świecie, buduje międzysektorowy networking branży organizując seminaria i konferencje, bada i upowszechnia standardy zarządzania i upamiętniania wypracowane w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

258 adam szpaderski biel

kierownik:

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

 

strona www »

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

Budujemy silną platformę porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie. Naszym celem jest połączenie praktyków i teoretyków działających w dziedzinie kultury oraz gospodarki kreatywnej. Umożliwi to wspólną realizację inicjatyw badawczych oraz wdrożeniowych.

258 dorota ilczuk

kierownik:

prof. dr hab. Dorota Ilczuk

 

strona www »

Centrum Studiów nad Demokracją


Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. CSD i jego pracownicy współpracują z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania Centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

 
 
258 radoslaw markowski

dyrektor:

prof. dr hab. Radosław Markowski

 

strona www »

Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum Lab (ang. Youth Research LAB) to ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodych ludzi.

Projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu SWPS dotyczą kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, takich jak uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Centrum planuje nawiązanie trwałej współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think‐tankami, w celu stworzenia programów wspierających młodzież, rodziców i edukatorów w różnych sytuacjach życiowych.

258 grabowska lusinska

kierownik:

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 

strona www »