logo uswps nazwa 3

Warszawa

Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym złożonym z pracowników, doktorantów i studentów. Podejmuje decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania wydziału. Ustala ogólne kierunki działalności jednostki, uchwala plany studiów, programy kształcenia oraz specjalności oferowane w ramach prowadzonych kierunków, opracowuje projekty doskonalenia procesu dydaktycznego.

Przewodniczący

 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Członkowie

 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Klaus Bachmann
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
 • prof. dr hab. Wiesław Godzic
 • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska
 • prof. dr hab. Radosław Markowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Piotr Sałustowicz
 • prof. dr hab. Stanisław Tokarski
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jacek Kurzępa, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Witold Maciejewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jan Milewski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Jerzy Sobieraj, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr Małgorzata Kłos

Przedstawiciele

 • niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:
  dr Paweł Pyrka
 • pracowników administracyjnych:
  Iwona Toczyska
 • doktorantów: 
  mgr Małgorzata Bulaszewska, mgr Magdalena Hamer, mgr Izabela Mleczko
 • studentów: 
  Rafał Jankowski, Aleksander Konieczko, Weronika Krajewska, Martyna Młynarczyk, Natalia NIziołek, Kaja Wilczyńska, Kamila Wlaźlak

Osoby zaproszone do stałego uczestnictwa w Radzie Wydziału:

 • dr Agnieszka Gadomska
 • dr Agnieszka Pantuchowicz
 • dr Mateusz Skrzeczkowski
 • dr hab. Michał Wenzel, prof. Uniwersytetu SWPS

Wydziałowa komisja rekrutacyjna
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS

Socjologia

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Kulturoznawstwo

 • prof. dr hab.Wiesław Godzic
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Literaturoznawstwo

 • prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
 • prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
 • prof. dr hab. Jacek Wiśniewski

Komisje dyscyplinarne

 • Przedstawiciele wydziału do Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich – prof. dr hab. Tadeusz Rachwał; mgr Paulina Rosińska
 • Przedstawiciel wydziału do Komisji dyscyplinarnej dla studentów – dr Piotr Majewski
 • Przedstawiciel wydziału do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów – dr Joanna Mańkowska
 • Przedstawiciel do Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów – dr Piotr Majewski
 • Przedstawiciel do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów – dr Joanna Mańkowska