hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa
Centrum Studiów nad Demokracją


Centrum prowadzi badania naukowe z zakresu teorii demokracji, modeli i jakości demokracji, partycypacji obywatelskiej i politycznej, innowacji demokratycznych, ruchów społecznych, a także postaw i poglądów politycznych. CSD i jego pracownicy współpracują z licznymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z organizacjami pozarządowymi. Działania Centrum, oprócz wymiaru naukowego, mają na celu identyfikację dobrych praktyk pozwalających na usprawnienie funkcjonowania sfery publicznej.

 
 
258 radoslaw markowski

dyrektor:

prof. dr hab. Radosław Markowski

 

strona www »

Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Celem ośrodka jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Azji Wschodniej. Centrum prowadzi badania tradycji politycznych, ideologicznych i religijnych, a także przemian współczesnych tego regionu (od Japonii i Chin aż po Birmę). Organizuje ogólnopolskie konferencje, seminaria naukowe, wykłady i prelekcje, w których udział biorą badacze i analitycy z różnych ośrodków naukowych oraz praktycy – najlepsi specjaliści z kraju i zagranicy. 

Ośrodek publikuje książki naukowe oraz wydaje periodyk „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka” – jedyne w Polsce interdyscyplinarne pismo naukowe poświęcone współczesnym problemom całego regionu (z uwzględnieniem także Azji Południowej, czyli Indii i krajów ościennych). Centrum przygotowuje także zajęcia dydaktyczne o społeczeństwach, kulturach i sprawach politycznych tego wielkiego regionu.

258 gawlikowski

dyrektor:

prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski

 

strona www »

Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum Lab (ang. Youth Research LAB) to ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodych ludzi.

Projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu SWPS dotyczą kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, takich jak uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

Centrum planuje nawiązanie trwałej współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i think‐tankami, w celu stworzenia programów wspierających młodzież, rodziców i edukatorów w różnych sytuacjach życiowych.

258 grabowska lusinska

kierownik:

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 

strona www »

Centrum Badań nad Gospodarką Rynkową

Budujemy silną platformę porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie. Naszym celem jest połączenie praktyków i teoretyków działających w dziedzinie kultury oraz gospodarki kreatywnej. Umożliwi to wspólną realizację inicjatyw badawczych oraz wdrożeniowych.

258 dorota ilczuk

kierownik:

dr hab. Dorota Ilczuk, prof. Uniwersytetu SWPS

 

strona www »